THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

30/07/2021 09:48 AM


Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa tại các Văn bản: Công điện số 03/CĐ - CTUBND ngày 08/7/2021 về việc triển khai một số giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; Công điện số 05/CĐ - UBND ngày 24/7/2021 về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa thông báo việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần của người lao động kể từ ngày 01/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh.

1. Người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần qua đường Bưu điện bằng thư bảo đảm. Hồ sơ bao gồm:

- Sổ BHXH (bản chính).

- Đơn đề nghị mẫu 14 - HSB (tải mẫu 14 – HSB tại Website BHXH Khánh Hòa: https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx mục THÔNG BÁO MỚI).

Điền đầy đủ thông tin và số điện thoại liên lạc trên mẫu 14 – HSB. Lưu ý: Lựa chọn hình thức nhận tiền trợ cấp BHXH qua ATM (Ghi rõ các nội dung: Chủ tài khoản; Số tài khoản; Ngân hàng, Chi nhánh).

Thời hạn trả kết quả giải quyết được thông báo bằng tin nhắn qua điện thoại. Nhận trả kết quả tại Bưu điện nơi sinh sống.

(Đính kèm mẫu 14 – HSB.)

Địa chỉ: Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa, số 05 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

Điện thoại: 0258 3511777; 0258 3810235; 0258 3812523.

Hoặc gửi đến cơ quan BHXH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

2. Các loại hồ sơ, thủ tục khác về BHXH, BHYT được thực hiện theo hình thức giao dịch điện tử, theo nội dung công văn số 1213/BHXH-CNTT ngày 13/7/2021 của BHXH Khánh Hòa, tại địa chỉ link:

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/hoat-dong-su-kien.aspx?ItemID=4931&CateID=0&fbclid=IwAR3mMmAJbOMJnsWeOUbhqYnUTV3Ufellz6qKQ0LZOARG7pQ0bsVmcR_XGUg

 

Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của các đơn vị, tổ chức và người lao động./.