01/07/2020 08:41 AM

Luật BHYT ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực ...

20/05/2020 03:00 PM

Vừa qua, tình hình tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của đối tượng học sinh - sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh đã được Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa báo ...

12/05/2020 02:00 PM

Tính đến cuối tháng 4, Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục vượt mức chi. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ...

23/12/2019 09:40 AM

Những giải pháp ngăn chặn lạm dụng, trục lợi qũy BHYT đã được BHXH tỉnh Khánh Hòa triển khai đồng bộ, góp phần hạn chế tình trạng này. Theo đó, đã giúp kéo ...

Công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHYT trong thời gian qua

Tình hình tham gia BHYT học sinh - sinh viên năm học 2019-2020

Quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Tiếp tục vượt chi cao

Liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Khánh Hòa: Giải pháp ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT phát huy hiệu quả

NHỮNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁM ĐỊNH BHYT ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI QUỸ BHYT TẠI BẢO HIỂM XÃ HÔI THÀNH PHỐ CAM RANH

Đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách thuốc BHYT

Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện khám, chữa bệnh BHYT

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: Cần thực hiện đúng quy định

Giảm tải trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế