01/06/2020 08:00 AM

Sáng 29/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020 -2025) và biểu dương các điển hình trong phong trào thi ...

27/05/2020 09:00 AM

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, BHXH Khánh Hòa ...

23/05/2020 06:00 PM

Sáng 23-5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu điện (BĐ) Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn ...

18/05/2020 03:00 PM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 714-KHLT/BHXH-UBNDPT ngày 12/5/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phước Tân, thành ...

16/05/2020 03:00 PM

Thực hiện theo kế hoạch số 317/KH-BHXH ngày 11/3/2020 về việc mở lớp đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) mới và cập nhật ...

18/05/2020 11:34 AM

Ngày 18/5/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa gửi báo cáo số 752/BC-BHXH đến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa về tình hình nợ BHXH tính đến tháng ...

13/05/2020 04:49 PM

Thực hiện theo hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ...

13/05/2020 03:21 PM

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 4470/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 về việc cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội ...

09/05/2020 11:25 AM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh phối hợp ngăn chặn trục lợi và chống lạm dụng quỹ ...

08/05/2020 11:00 AM

Thực hiện Chương trình phối hợp số 582-CTrPH/BHXH-UBND ngày 23/4/2020 giữa Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa (BHXH) và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Nha Trang về ...

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Gần 300 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện chỉ trong một ngày

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho cán bộ nhân viên phường Phước Tân

BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT

Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 4 năm 2020

Hướng dẫn một số nội dung của việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

UBND tỉnh Khánh Hòa: Cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội

Phối hợp ngăn chặn trục lợi và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội

UBND thành phố Nha Trang: Phối hợp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN