06/03/2020 02:30 PM

Chiều ngày 04/03/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) phường Ninh Hiệp ra quân thực hiện tuyên truyền, vận động ...

03/03/2020 05:01 PM

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước mà ai cũng có thể tham gia. Nhằm chăm lo sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn ...

BHXH thị xã Ninh Hòa: Tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

DIÊN KHÁNH RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

Bưu điện huyện Khánh Sơn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Sơn phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh phối hợp cùng Bưu điện huyện Vạn Ninh ra quân tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

BHXH thị xã Ninh Hòa: Phối hợp cùng Bưu điện thị xã ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Bưu điện huyện Cam Lâm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức ra quân tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phường Ninh Thủy và Ninh Diêm có thêm 89 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP và đối thoại doanh nghiêp lần 3.

Đẩy mạnh thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH