04/03/2022 04:04 PM

Chiều ngày 04-03, chi đoàn BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2022.

25/02/2022 05:00 PM

Sáng ngày 25/02/2022, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ ...

15/02/2022 03:00 PM

Để đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến với người dân và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cam ...

01/07/2021 04:20 PM

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương ...

01/07/2021 02:00 PM

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), đồng thời Chính phủ quyết định lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT ...

25/03/2021 04:00 PM

Triển khai kế hoạch truyền thông, tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (VssID) theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt ...

24/03/2021 09:20 AM

Với quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021. Ngay ...

28/01/2021 04:40 PM

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn năm 2020, chiều ngày 27/01/2021, BHXH huyện Cam Lâm đã tổ ...

14/12/2020 02:00 PM

Năm 2020, xã Suối Cát được UBND huyện Cam Lâm giao chỉ tiêu 106 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Là một xã có 03 thôn đồng bào dân tộc thiểu số ...

28/10/2020 10:13 AM

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới, ...

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh phấn đấu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị

Thị xã Ninh Hòa: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHXH thành phố Cam Ranh tổ chức tổ chức truyền thông trực quan chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Cam Ranh

Bảo hiểm y tế - Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân

BHXH thị xã Ninh Hòa phấn đấu mục tiêu BHYT toàn dân

BHXH huyện Cam Lâm triển khai công tác tuyên truyền, cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên địa bàn huyện

BHXH huyện Cam Lâm triển khai công tác tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

BHXH huyện Cam Lâm tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Xã Suối Cát hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2020

BHXH huyện Cam Lâm tổng kết BHYT HSSV năm học 2019-2020 và triển khai BHYT HSSV năm học 2020 -2021