Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (628)
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần Embassy Cam Ranh
Ngày ban hành:
22/07/2024
Ngày có hiệu lực:
22/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Khách sạn Sun Kiss
Ngày ban hành:
19/07/2024
Ngày có hiệu lực:
19/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm ABC
Ngày ban hành:
19/07/2024
Ngày có hiệu lực:
19/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH K&K Trading
Ngày ban hành:
16/07/2024
Ngày có hiệu lực:
16/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Hải Minh
Ngày ban hành:
16/07/2024
Ngày có hiệu lực:
16/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA tại Công Ty TNHH TM - DV Hoàng Lan
Ngày ban hành:
11/07/2024
Ngày có hiệu lực:
11/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA
Ngày ban hành:
16/07/2024
Ngày có hiệu lực:
16/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn Thực phẩm Á Châu
Ngày ban hành:
10/07/2024
Ngày có hiệu lực:
10/07/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực