Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (606)
Trích yếu: BÁo giá mực in, mực sạc
Ngày ban hành:
29/12/2023
Ngày có hiệu lực:
29/12/2023
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 05/01/2024
Trích yếu: Công khai số liệu giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024
Ngày ban hành:
29/12/2023
Ngày có hiệu lực:
29/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 11 năm 2023
Ngày ban hành:
08/12/2023
Ngày có hiệu lực:
08/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
10/10/2023
Ngày có hiệu lực:
10/10/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách trích ngang điển hình tiên tiến (062023)
Ngày ban hành:
08/06/2023
Ngày có hiệu lực:
08/06/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách trích ngang điển hình tiên tiến
Ngày ban hành:
28/09/2023
Ngày có hiệu lực:
28/09/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của ngành BHXH
Ngày ban hành:
07/12/2023
Ngày có hiệu lực:
07/12/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công khai tài sản công năm 2022
Ngày ban hành:
15/02/2023
Ngày có hiệu lực:
15/02/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực