Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (369)
Trích yếu: Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Ngày ban hành:
06/08/2020
Ngày có hiệu lực:
06/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình tham gia BHYT học sinh- sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày có hiệu lực:
19/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày có hiệu lực:
12/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường thực hiện việc kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày có hiệu lực:
23/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Rà soát, kiểm tra việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực