Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (367)
Trích yếu: Báo cáo tình hình tham gia BHYT học sinh- sinh viên năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
19/05/2020
Ngày có hiệu lực:
19/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày có hiệu lực:
12/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường thực hiện việc kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày có hiệu lực:
23/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về việc ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Rà soát, kiểm tra việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi
Ngày ban hành:
16/04/2020
Ngày có hiệu lực:
16/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực