DANH MỤC - NGHỀ NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI - NGUY HIỂM

14/12/2018 04:20 PM


Danh mục nghề - Công việc - Nặng nhọc - Độc hại - Nguy hiểm
 
Mã ngành Mã nghề Loại Tên nghề Diễn giải
001 001001 4 KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ LÝ TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC (MUỐI TRÌ, DUNG MÔI HỮU CƠ, BENZEN, THUỶ NGÂN), CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIA CỰC TÍM, X QUANG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001002 4 GIÁM ĐỊNH HOÁ PHÁP LÝ, VI SINH VẬT CAO GIÁM ĐỊNH CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, VI SINH VẬT CÓ HẠI, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM
001 001003 4 KHÁM NGHIỆM DẤU VẾT CƠ HỌC HÌNH SỰ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001004 4 GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT SÚNG ĐẠN CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VẬT BẨN HÔI THỐI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001005 4 KHAI THÁC TÀI LIỆU CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001 001006 4 TRUY TÌM TÀI LIỆU CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI MỐC, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC
001 001007 4 THU, DỊCH TIN LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, ẢNH HƯỞNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001008 4 MÃ THÁM CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001009 4 TRINH SÁT KỸ THUẬT AN NINH THÔNG TIN LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC MÀN HÌNH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG ĐIỆN TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001 001010 4 GIÁM HỘ Ở CÁC SÂN BAY LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
001 001011 4 TRINH SÁT CHỐNG GIÁN ĐIỆP, PHẢN ĐỘNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001012 4 KIỂM TRA HÀNH LÝ, GIẤY TỜ XUẤT, NHẬP CẢNH Ở CÁC SÂN BAY CÔNG VIỆC KHẨN TRƯƠNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIA X QUANG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THẦN KINH TÂM LÝ.
001 001013 4 NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHÓ NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN BẨN, HÔI THỐI, BỤI, DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001 001014 4 TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SẮT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001015 4 TRỰC TIẾP TUẦN TRA ĐƯỜNG SÔNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001016 4 KIỂM SOÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001017 4 TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC DẪN ĐOÀN CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001 001018 4 TRỰC TIẾP CHỈ HUY Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001 001019 4 ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG Ở CÁC BỤC GIAO THÔNG VÀ ĐẦU MỐI GIAO THÔNG QUAN TRỌNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
001 001020 4 TRỰC TIẾP KHÁM NGHIỆM CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001021 4 ĐIỀU TRA CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG HOẶC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001022 4 CẢNH SÁT TRỰC TIẾP GIỮ GÌN TRẬT TỰ Ở NHÀ GA, BẾN XE, CHỢ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001023 4 CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM
001 001024 4 VŨ TRANG CANH GÁC CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001 001025 4 BẢO VỆ MỤC TIÊU CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, GÒ BÓ, CHỒN MỎI, ẢNH HƯỞNG CỦA MƯA, GIÓ, BỤI
001 001026 4 CẢNH SÁT ĐỘI DANH DỰ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001 001027 4 CẢNH SÁT ĐỘI LỄ NHẠC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GÒ BÓ
001 001028 4 QUẢN GIÁO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001029 4 CẢNH SÁT BẢO VỆ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001030 4 DẠY VĂN HOÁ Ở TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001031 4 LÀM ẢNH TRONG BUỒNG TỐI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, THIẾU ÁNH SÁNG, ĐỘ ẨM CAO, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC
001 001032 4 BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001 001033 4 CHỈNH LÝ KHAI THÁC HỒ SƠ CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001 001034 4 PHỤC CHẾ TÀI LIỆU CHỊU ẢNH HƯỞNG NẤM MỐC, BỤI VI KHUẨN, HOÁ CHẤT ĐỘC
001 001035 4 BẢO QUẢN TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001036 4 CHỈNH LÝ TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001037 4 KHAI THÁC TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CAN PHẠM VÀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHẪN NẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NẤM, MỐC VI SINH CÓ HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001038 4 BẢO QUẢN PHIM TRONG TÀNG THƯ LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001 001039 4 KHAI THÁC PHIM TRONG TÀNG THƯ LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG BUỒNG TỐI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRONG CÔNG NGHỆ LÀM PHIM ẢNH, NẤM MỐC, VI KHUẨN, THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG
001 001040 4 GIÁM ĐỊNH ÂM THANH LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001041 4 KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH KẾT LUẬN SỰ CỐ KỸ THUẬT CHÁY, NỔ CHỊU ẢNH HƯỞNG CHẤT ĐỘC, KHÍ ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001042 4 TRỰC TIẾP ĐIỀU TRA ÁN CHÍNH TRỊ, HÌNH SỰ, KINH TẾ CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG (XÁC MINH LỜI KHAI, THU THẬP CHỨNG CỨ), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001043 4 NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001 001044 4 CHẾ TẠO CÁC LOẠI MỨC ĐẶC BIỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM, NAOH, KOH, FE3(SO4)2...)
001 001045 4 NGHIÊN CỨU MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001 001046 4 CHẾ TẠO THIẾT BỊ MÁY PHÁT RA TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC (METHANOL, ACETON, CÁC LOẠI A XÍT HF VÀ VẬT LIỆU BỐC BAY TRONG CHÂN KHÔNG TIO, CEO4, THF4 TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO), TIA X QUANG, TIA CỰC TÍM
001 001047 4 CHẾ BẢN ĂN MÒN KIM LOẠI LÀM DẤU LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001 001048 4 CHẾ BẢN PHIM, CHẾ BẢN TÀI LIỆU LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI A XÍT, KIỀM
001 001049 4 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÀNG, KEO PÔLYME ĐẶC BIỆT CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC
001 001050 4 SẢN XUẤT QUẢ CAY, QUẢ NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001 001051 4 SỬA CHỮA VŨ KHÍ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, CÁC LOẠI A XÍT, CHẤT CAY... ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001 001052 4 NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001 001053 4 SẢN XUẤT CÁC CHẤT CHỮA CHÁY (BỌT CHỮA CHÁY XĂNG, DẦU) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ CÁC DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, LÀM HỎNG DA, ẢNH HƯỞNG HỆ HÔ HẤP
001 001054 4 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ SIÊU CAO TẦN ẢNH HƯỞNG SÓNG SIÊU CAO TẦN
001 001055 4 THỦ KHO VŨ KHÍ, HOÁ CHẤT ĐỘC NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU, MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC
001 001056 4 CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN Ở CÁC HUYỆN VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO XA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU DỐC, ĐÈO
001 001057 4 DÁN, ÉP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN CÔNG VIỆC CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, CHẤT NHỰA ĐỘC
001 001058 4 GIÁM ĐỊNH DẤU VẾT VÂN TAY, TÀI LIỆU LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC
001 001059 4 NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001060 4 RỬA CÁC DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM, CHAI, LỌ ĐỰNG CÁC LOẠI A XÍT VÀ CÁC MẪU VẬT SINH HỌC TIẾP XÚC CÁC LOẠI A XÍT NỒNG ĐỘ CAO, CÁC LOẠI VI TRÙNG DỄ LÂY NHIỄM BỆNH
001 001061 4 KIỂM NGHIỆM THỨC ĂN VỀ VỆ SINH CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT VÀ ĐỘC CHẤT ĐỘC
001 001062 4 GIAO LIÊN CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN HẸN GIỜ Ở TRUNG DU, RỪNG NÚI TỪ 20 KM TRỞ LÊN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG NGOÀI TRỜI, ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN, TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO
001 001063 4 CẢNH SÁT PHỤ TRÁCH XÃ Ở CÁC HUYỆN TRUNG DU, MIỀN NÚI THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐI LẠI NHIỀU, ĐỘC LẬP NẮM VÀ XỬ LÝ TỆ NẠN XÃ HỘI, AN NINH Ở CÁC XÃ.
001 001064 5 SỸ QUAN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001 001065 5 HẠ SỸ QUAN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001 001066 5 CHIẾN SỸ TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, KHẨN TRƯƠNG, NGUY HIỂM
001 001067 5 SỬ DỤNG VŨ KHÍ, KHÍ TÀI HOÁ HỌC CHUYÊN DÙNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ
001 001068 5 KÍP XE THIẾT GIÁP CẢNH SÁT LÀM VIỆC TRONG XE CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, SÓC, ỒN.
001 001069 5 GIẢI PHẪU VI THỂ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001 001070 5 KIỂM NGHIỆM CHẤT ĐỘC PHÁP Y THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC PHỦ TẠNG NHIỄM BỆNH, HÔI THỐI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
001 001071 5 NGHIÊN CỨU CHẤT CAY MẮT CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001072 5 NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY MÊ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001073 5 NGHIÊN CỨU CHẤT GÂY NGẠT CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001074 5 SẢN XUẤT CHẤT CAY MẮT CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001075 5 SẢN XUẤT CHẤT GÂY MÊ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001076 5 SẢN XUẤT CHẤT GÂY NGẠT CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001077 5 TRINH SÁT KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT CÔNG VIỆC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, SÓNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001078 5 TRINH SÁT THU THẬP TIN TỨC BẰNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, LÀM VIỆC BAN ĐÊM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001079 5 KIỂM TRA TÀI LIỆU BẰNG MÁY X QUANG LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA X QUANG
001 001080 5 CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG MẠNH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001081 5 TRINH SÁT CHỐNG PHẢN ĐỘNG Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001082 5 TÌNH BÁO HOẠT ĐỘNG Ở VÙNG CAO, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, ĐỘC LẬP, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001083 5 TRINH SÁT NGOẠI TUYẾN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001084 5 TRINH SÁT HÌNH SỰ CÔNG VIỆC LƯU ĐỘNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001085 5 HUẤN LUYỆN VIÊN DẠY VÀ SỬ DỤNG CHÓ NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001086 5 GIÁM ĐỊNH VẬT NỔ CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001087 5 VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001088 5 MẪU VẬT PHÓNG XẠ CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001089 5 PHUN THUỐC CHỐNG MỐI MỌT, CÔN TRÙNG PHÁ HOẠI HỒ SƠ, TÀI LIỆU TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NẤM, MỐC, BỤI VI KHUẨN
001 001090 5 TRỰC TIẾP KHÁM CHO PHẠM NHÂN VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN PHẠM PHÁP CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001091 5 ĐIỀU TRỊ CHO CAN PHẠM CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, PHỨC TẠP, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001092 5 QUẢN GIÁO TRẠI TAM GIAM CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001093 5 CẢNH SÁT BẢO VỆ Ở CÁC TRẠI GIAM CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI PHẠM NHÂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001094 5 TRỰC TIẾP TUẦN TRA KIỂM SOÁT TRÊN BIỂN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LƯU ĐỘNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001095 5 HUẤN LUYỆN VIÊN VŨ THUẬT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001096 6 TÌNH BÁO BẤT HỢP PHÁP CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001097 6 TRINH SÁT NẰM TRONG CÁC TỔ CHỨC CỦA ĐỊCH CÔNG VIỆC ĐỘC LẬP, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001098 6 TRINH SÁT HÌNH SỰ Ở CÁC ĐỘI TRỌNG ÁN (SBC) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001099 6 ĐỘI ĐẶC NHIỆM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LƯU ĐỘNG, ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
001 001100 6 PHÁP Y TRỰC TIẾP GIÁM ĐỊNH KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ
002 002001 4 SỬ DỤNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM.
002 002002 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE KIỂM TRA ĐẠN TÊN LỬA, RA ĐA. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, NÓNG.
002 002003 4 ĐIỀU KHIỂN MOÓC KÉO, CHỞ ĐẠN TÊN LỬA, MOÓC NẶP KHÍ CAO ÁP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN, BỤI, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC, NGUY HIỂM.
002 002004 4 SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC. CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
002 002005 4 SỬ DỤNG MÁY ĐO CAO TẦN. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002006 4 SỬ DỤNG MÁY ĐO HIỆN SÓNG. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002007 4 SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002008 4 SỬA CHỮA MÁY ĐO CAO TẦN. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002009 4 SỬA CHỮA MÁY ĐO HIỆN SÓNG. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002010 4 SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ VÀ MÁY ĐO CAO ÁP. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIẾP XÚC HƠI KHÍ ĐỘC.
002 002011 5 VẬN HÀNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002012 5 VẬN HÀNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002013 5 HIỆU CHỈNH ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002014 5 HIỆU CHỈNH XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002015 5 SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002016 5 BẢO DƯỠNG ĐÀI ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002017 5 BẢO DƯỠNG XE ĐÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002018 5 BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ XE TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG ĐIỀN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
002 002019 5 ĐIỀU KHIỂN (HỆ PHÁT LỆNH, HỆ THỐNG NHIỄU, HỆ TOẠ ĐỘ, MÁY HỎI, QUANG TRUYỀN HÌNH) TÊN LỬA. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002020 5 ĐIỀU KHIỂN RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC ĐIỆN TỬ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002021 5 LẮP RÁP SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002022 5 KIỂM TRA SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002023 5 HIỆU CHỈNH SỬA CHỮA ĐẠN TÊN LỬA CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002024 5 LẮP RÁP KIỂM TRA CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002025 5 VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ NẠP VÀO TÊN LỬA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002 002026 5 VẬN HÀNH KHÍ TÀI TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, BỤI.
002 002027 5 VẬN HÀNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002 002028 5 KIỂM TRA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002 002029 5 SỬA CHỮA RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002 002030 5 HIỆU CHỈNH RAĐA TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TIA RƠN GHEN, HIỆU ỨNG BỀ MẶT, ỒN.
002 002031 5 KÍP ĐIỀU KHIỂN PHÁO PHÒNG KHÔNG TỰ HÀNH (ZCY 23...). LÀM VIỆC TRONG XE, NÓNG, CHẬT HẸP, GÒ BÓ, ỒN, RUNG XÓC, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯÒNG SIÊU CAO TẦN.
002 002032 6 SỬA CHỮA ANTEN RAĐA ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
002 002033 6 SỬA CHỮA RAĐA TÊN LỬA ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003001 4 BẢO ĐẢM KHÍ TÀI QUÂN GIỚI TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
003 003002 4 PHỤC VỤ TRÊN MÁY BAY (THẢ HÀNG, CẦU TỜI...). TIẾNG ỒN LỚN, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003003 4 LÀM VIỆC TRONG XE THÔNG THÔNG TIN SÂN BAY. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003 003004 4 LÀM VIỆC TRONG HÀNG Y PHỤC VỤ CHUYẾN BAY. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003 003005 4 CHỈ HUY BAN BAY. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003 003006 4 LÁI XE CỨU HOẢ. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003 003007 4 LÁI XE TRA NẠP XĂNG DẦU. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003 003008 4 LÁI XE TRA NẠP KHÍ. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003 003009 4 LÁI XE PHỤC VỤ Ở SÂN BAY. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003 003010 4 LÁI XE TRA NẠP XĂNG. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN.
003 003011 4 VỆ SINH BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003 003012 4 VỆ SINH THU GẤP DÙ PHỤC VỤ CÁC CHUYẾN BAY. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003 003013 4 BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC ỒN, BỤI ĐƯỜNG BĂNG.
003 003014 4 SỬA CHỮA MÁY BAY CÁNH QUẠT TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ TIẾNG ỒN.
003 003015 4 DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP Ở SÂN BAY VÀ PHỤC VỤ BAY. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003 003016 4 DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP TRINH SÁT ĐIỆN TỬ. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003 003017 4 DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP GÂY NHIỄU. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003 003018 4 DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KHÔNG ẢNH. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003 003019 4 DỰ BÁO QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG TRỰC TIẾP KIỂM TRA KHÁCH QUAN. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, ỒN, BỤI.
003 003020 5 LÁI MÁY BAY TRINH SÁT CÁNH MỀM. NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003021 5 NHẢY DÙ (LÀM NHIỆM VỤ CHIẾN ĐẤU, TÌM KIẾM. CẤP CỨU). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003022 5 KỸ THUẬT CƠ VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN BAY Ở CÁC SÂN BAY QUÂN SỰ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
003 003023 5 SỬA CHỮA MÁY BAY PHẢN LỰC TẠI CÁC TRẠM, XƯỞNG SỬA CHỮA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN LỚN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
003 003024 5 DẪN ĐƯỜNG BAY Ở CÁC TRẠM RAĐA SÂN BAY. ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN LỚN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, BỨC XẠ, MÀN HÌNH RAĐA, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003025 6 GIÁO VIÊN HUẤN LUYỆN BAY. NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003026 6 TỔ LÁI MÁY BAY VẬN TẢI QUÂN SỰ. NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003027 6 TỔ LÁI MÁY BAY TRỰC THĂNG VŨ TRANG. NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003028 6 TỔ LÁI MÁY BAY MÁY BAY TRINH SÁT. NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU ÂM CAO TẦN, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
003 003029 6 PHI CÔNG BAY THỬ. NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, HỆ SỐ QUÁ TẢI LỚN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SIÊU CAO TẦN ỔN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004001 4 SẢN XUẤT ỐNG TRINH ĐỘC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004 004002 4 SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ TRINH SÁT HOÁ HỌC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004 004003 4 SẢN XUẤT CHẤT VÀ DỤNG CỤ TIÊU TẨY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
004 004004 4 SẢN XUẤT THAN HOẠT TẨM XÚC TÁC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, TIẾP XÚC BỤI THAN VÀ KHÍ CO2.
004 004005 4 THỦ KHO BẢO QUẢN KHÍ TÀI TRÌNH SÁT HOÁ HỌC, PHÓNG XẠ, KHÍ TÀI PHÒNG HÔ HẤP, PHÒNG DA. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004 004006 4 THỦ KHO QUAN SÁT HOÁ HỌC. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TIẾP XÚC HOÁ HỌC CHẤT ĐỘC.
004 004007 4 THỦ KHO BỐC XẾP HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, HOÁ CHẤT TIÊU TẨY. TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004 004008 4 BẢO QUẢN CHẤT CHÁY QUÂN SỰ. TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004 004009 4 SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004 004010 4 THI CÔNG VÙNG RỪNG NÚI HIỂM TRỞ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004 004011 4 BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY TRẦN THÔNG TIN Ở VÙNG SÂU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRÊN CAO, ĐỒI NÚI, ĐẦM LẦY, HẺO LÁNH, NGUY HIỂM.
004 004012 4 QUÂN BƯU CHUYỂN CÔNG VĂN MẬT, KHẨN, HẸN GIỜ Ở VÙNG TRUNG DU, RỪNG NÚI (TRÊN 20KM). LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI ĐI TRONG MỌI ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN TÍNH KHẨN TRƯƠNG CAO.
004 004013 4 BẢO QUẢN CHẤT TIÊU TẨY. TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THÂN KINH TÂM LÝ.
004 004014 5 THỦ KHO CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004015 5 BẢO QUẢN CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004016 5 BỐC XẾP CHẤT ĐỘC. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004017 5 BỐC XẾP CHẤT ĐỘC CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004018 5 THỦ KHO BỐC XẾP CHẤT ĐỘC. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004019 5 BẢO QUẢN BỐC XẾP CHẤT ĐỘC. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004020 5 SỬ DỤNG VŨ KHÍ TÀI PHÒNG DA, PHÒNG HÔ HẤP. NÓNG, THIẾU DƯỚNG KHÍ, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN.
004 004021 5 NGHIÊN CỨU SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004022 5 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004023 5 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004024 5 SẢN XUẤT SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004025 5 SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004026 5 SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004027 5 PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004028 5 PHƯƠNG TIỆN MANG CHẤT PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004029 5 PHƯƠNG TIỆN ĐO PHÓNG XẠ. TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004030 5 SẢN XUẤT CHẤT TẠO KHÓI. TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004 004031 5 SẢN XUẤT VŨ KHÍ LỬA. TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, DỄ CHÁY NỔ.
004 004032 5 LÁI ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC. RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004033 5 LÁI PHỤ XE ÁP TẢI XE CHỞ CHẤT ĐỘC. RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004034 5 LÁI PHỤ XE CHẤT PHÓNG XẠ QUÂN SỰ. RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004035 6 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ. TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004 004036 6 CHẾ THỬ SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ. TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004 004037 6 SẢN XUẤT CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ. TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
004 004038 6 NGHIÊN CỨU CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004039 6 CHẾ THỬ TINH CHẾ LÀM GIẦU CHẤT PHÓNG XẠ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
004 004040 6 XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004 004041 6 XỬ LÝ HUỶ CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT PHÓNG XẠ, CHẤT ĐỘC.
004 004042 6 SỬ DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004 004043 6 SỬ DỤNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
004 004044 6 PHƯỢNG TIỆN CÓ NGUỒN PHÓNG XẠ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC, CHẤT PHÓNG XẠ MẠNH.
005 005001 4 SỬA CHỬA SÚNG PHÁO TẠI CÁC TRẠM. TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005 005002 4 XƯỞNG SỬA CHỮA VŨ KHÍ. TIẾP XÚC DẦU MỠ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
005 005003 4 BÁO BIA CHUYÊN NGHIỆP Ở CÁC TRẠM XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ SỬA CHỮA VŨ KHÍ. NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN.
005 005004 4 SẢN XUẤT MÁY ĐO XA, TRINH XA. TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005 005005 4 SỬA CHỮA KHÍ TÀI QUANG HỌC. TIẾP XÚC BỤI NƯỚC THUỶ TINH, TIẾP XÚC CỒN, ÊTE, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005 005006 4 BẢO VỆ KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC. PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005007 4 CẢNH VỆ TRONG KHO VÀ KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC. PHẢI ĐI LẠI NHIỀU KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM, CĂNG THẰNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005008 4 THỦ KHO BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005009 4 BẢO QUẢN BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005010 4 BỐC XẾP VŨ KHÍ TRONG KHO VŨ KHÍ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, NÓNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005011 4 VẬN HÀNH LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005 005012 4 SỬA CHỮA LẮP ĐẶT BỔ SUNG THIẾT BỊ. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005 005013 4 SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG KHU VỰC SẢN XUẤT VÀ KHO ĐẠN DƯỢC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005 005014 4 LẮP ĐẶT BỔ XUNG THIẾT BỊ. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI PHẢI TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
005 005015 4 BẢO VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005016 4 CẢNH VỆ TRONG KHO VŨ KHÍ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, ĐI LẠI NHIỀU, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG, TIẾP XÚC VI SINH VẬT CÓ HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005017 4 TRỰC TIẾP CHỈ HUY KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN YẾU TỐ ĐỘC HẠI.
005 005018 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
005 005019 4 ĐO BỨC XẠ SIÊU CAO TẦN QUỐC PHÒNG. ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005020 4 XÉT NGHIỆM HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG. ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005021 4 LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TĂNG, GIẢM ÁP. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC TĂNG, GIẢM, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
005 005022 4 SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005 005023 4 THUYỀN VIÊN TÀU XÀ LAN VẬN TẢI QUÂN SỰ ĐƯỜNG SÔNG. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI TỪ HÀNG QUÂN SỰ, ỒN.
005 005024 4 LÀM VIỆC TRONG XE TIÊU TẨY QUÂN SỰ. NÓNG, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005025 4 ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU HOẢ. LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005 005026 4 ÁP TẢI HÀNG HOÁ QUÂN SỰ THEO TÀU THUỶ LƯU ĐỘNG THEO TÀU, CHẬT HẸP, NÓNG, ỒN, TIẾP XÚC YẾU TỐ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM.
005 005027 4 THỦ KHO HOÁ NGHIỆM XĂNG DẦU QUÂN SỰ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005028 4 BẢO QUẢN HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005029 4 BẢO QUẢN, BỐC XẾP HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005030 4 HOÁ NGHIỆP XĂNG DẦU QUÂN SỰ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
005 005031 4 BẢO VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ. TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005032 4 CẢNH VỆ KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ. TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005033 4 CỨU HOẢ TRONG KHU VỰC TỔNG KHO XĂNG DẦU QUÂN SỰ. TIẾP XÚC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005034 5 BỐC XẾP, ĐẠN DƯỢC, NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NGUY HIỂM, (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005035 5 LÁI XE CHỞ ĐẠN DƯỢC. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005036 5 LÁI XE CHỞ NHIÊN LIỆU LỎNG. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005037 5 LÁI PHỤ XE CHỞ ĐẠN DƯỢC NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC ỒN, RUNG XÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005038 5 THỦ KHO BẢO QUẢN ĐẠN DƯỢC. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005039 5 THỦ KHO NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005040 5 NHIỆT LUYỆN NÒNG SÚNG TRONG LÒ CHÌ. CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI VỚI CHÌ, NÓNG.
005 005041 5 SỬ DỤNG SƠN, KEO TRONG DUNG MÔI KHI LẮP GHÉP, CHẾ TẠO NHỮNG CHI TIẾT ĐẠN DƯỢC. NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (AXÊTON, ETYL, AXÊTAT, BUTYL AXÊTAT), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005042 5 SẢN XUẤT CHI TIẾT BỘ PHẬN VŨ KHÍ ĐẠN, DƯỢC BẰNG NHỰA, CỐT BÔNG THUỶ TINH. NÓNG, RẤT ĐỘC HẠI (BỤI BÔNG THUỶ TINH, HƠI CHẤT ĐỘC CỦA FÊNOL, PHOOMADEHIT, AXIT ÔLÊÍC).
005 005043 5 NẮN, TỐNG SÁT CHÌ NÒNG SÚNG. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
005 005044 5 SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VŨ KHÍ. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005 005045 5 SẢN XUẤT KHÍ TÀI SAU SẢN XUẤT. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005 005046 5 SẢN XUẤT SỬA CHỮA VÀ CẢI TIẾN. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, ỒN VÀ BỤI.
005 005047 6 CHẾ TẠO CÁC LOẠI THUỐC NỔ (NHẠY NỔ) VÀ CÁC SẢN PHẨM TRUNG GIAN. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HƠI A XÍT ĐẶC, CÁC Ô XÍT NITƠ, THUỶ NGÂN...), CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005048 6 CHẾ TẠO THUỐC ĐEN VÀ NHỮNG SẢN PHẨM, BỘ PHẬN, CHI TIẾN ĐẠN DƯỢC CÓ DÙNG THUỐC ĐEN. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), ẢNH HƯỞNG BỤI THUỐC VÀ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005049 6 CHẾ TẠO ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005050 6 TÁI SINH ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005051 6 ĐÚC ÉP NHỒI THUỐC NỔ MẠNH VÀO CÁC LOẠI ĐẠN, BOM, MÌN. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TẬN TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005052 6 ĐIỀU CHẾ THUỐC PHÓNG. RẤT NGUY HIỂM (DỄ CHÁY NỔ), THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC BỤI HOÁ CHẤT ĐỘC CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005053 6 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005054 6 THỬ NGHIỆM XỬ LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐẠN DƯỢC. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005055 6 CHẾ THỬ NHIÊN LIỆU LỎNG TÊN LỬA. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
005 005056 6 THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG. NGUY HIỂM, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006 006001 5 TUẦN TRA TRÊN BIỂN. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG, SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006 006002 5 TRINH SÁT BIÊN PHÒNG BỘ ĐỘI Ở CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG VÙNG RỪNG SÂU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006 006003 5 TRINH SÁT BIÊN PHÒNG NÚI CAO VÀ ĐẢO XA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC LẬP NƠI ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, KHÓ KHĂN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006 006004 5 NUÔI VÀ HUẤN LUYỆN CHÓ NGHIỆP VỤ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHỨC TẠP, NGUY HIỂM, DỄ NHIỄM BỆNH.
006 006005 6 LÀM NHIỆM VỤ TUẦN TIỄU TRÊN TÀU CAO TỐC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, RUNG SÓC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
006 006006 6 BỘ ĐỘI CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG NƠI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (CÓ ĐI PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT =1). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, GIAN KHỔ ĐI LAI KHÓ KHĂN,CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007001 4 BẢO QUẢN CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007 007002 4 SỬA CHỮA KẾT CẤU KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH LĂNG VÀ CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGOÀI CÔNG TRÌNH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
007 007003 4 LÀM VIỆC KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG. LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007 007004 4 BẢO QUẢN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG. LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007 007005 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH NGẦM DỰ PHÒNG QUỐC PHÒNG. LÀM VIỆC TRONG HẦM NGẦM, ẨM THẤP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, GÒ BÓ.
007 007006 5 TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT VẬN HÀNH. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007 007007 5 TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT BẢO QUẢN. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007 007008 5 TRỰC CHỈ HUY KỸ THUẬT SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007 007009 5 TRỰC CHỈ HUY KẾT CẤU KIẾN TRÚC TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, TIẾNG ỒN LỚN, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
007 007010 5 TIÊU BINH DANH DỰ CỬA LĂNG. CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007011 5 TIÊU BINH DANH DỰ THI HÀI. CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI TẬP TRUNG CHÚ Ý RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ, ĐƠN ĐIỆU, MỆT MỎI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007012 6 LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ THI THỂ THỰC NGHIỆM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007013 6 LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ VẬN HÀNH. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007014 6 LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢO QUẢN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
007 007015 6 LÀM THUỐC BẢO QUẢN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KỸ THUẬT QUAN TÀI TRONG CÔNG TRÌNH LĂNG. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, LÀM VIỆC DƯỚI HẦM NGẦM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, NHIỆT ĐỘ THẤP, RẤT CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
008 008001 5 CHỤP ẢNH ĐỊA HÌNH TRÊN KHÔNG. NGUY HIỂM, CHỊU ẢNH HƯỞNG CUẢ THAY ĐỔI ÁP SUẤT, NHIỆT ĐỘ, TIẾNG ỒN, RUNG SÓC.
008 008002 5 ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH QUÂN SỰ VÙNG RỪNG SÂU, NÚI CAO, HẢI ĐẢO. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, Ở VÙNG NHIỀU ĐÈO DỐC, HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG THỊ LỰC.
009 009001 5 LÀM VIỆC TRONG CÁC LABOR PHÒNG NGUYÊN. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009 009002 5 LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG HOÁ. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009 009003 5 LÀM VIỆC TRONG LABOR PHÒNG VI SINH VẬT QUÂN SỰ. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHẤT ĐỘC, SINH VẬT CÓ HẠI, NGUY HIỂM, CÓ NGUY CƠ LÂY NHIỄM.
009 009004 5 SĨ QUAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009005 5 SĨ QUAN THUYỀN VIÊN TÀU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009006 5 SĨ QUAN XÀ LAN VẬN TẢI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009007 5 SĨ QUAN QUÂN SỰ TRÊN BIỂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG SÓNG GIÓ, RUNG SÓC, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009008 5 KHẢO SÁT THI CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009 009009 5 KHẢO SÁT VẬN HÀNH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009 009010 5 KHẢO SÁT BẢO DƯỠNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009 009011 5 KHẢO SÁT SỬA CHỮA THU HỒI BO BỂ TUYẾN ỐNG XĂNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009 009012 5 KHẢO SÁT DẦU QUÂN SỰ VÙNG RỪNG NÚI. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI Ở CÁC KHU VỰC ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI.
009 009013 5 TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO KHỐNG CHẾ. TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009014 5 TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO DẬP TẮT. TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009015 5 TRỰC TIẾP TẨY UẾ CÁC Ổ DỊCH. TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009016 5 TRỰC TIẾP TẨY UẾ CHIẾN TRƯỜNG THẢM HOẠ. TIẾP XÚC VỚI MẦN BỆNH, SINH VẬT CÓ HẠI, XÁC CHẾT VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009017 6 MANG VÁC HÀNG QUÂN SỰ BẰNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THÔ SƠ, BẰNG SỨC NGƯỜI Ở VÙNG NÚI CAO HIỂM TRỞ. LÀM VIỆC Ở VÙNG ĐÈO DỐC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC NGUY HIỂM.
009 009018 6 TRỰC TIẾP TÌM KIẾM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009 009019 6 TRỰC TIẾP KHẢO SÁT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009 009020 6 TRỰC TIẾP CẤT BỐC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009 009021 6 TRỰC TIẾP QUY TẬP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009 009022 6 TRỰC TIẾP VẬN CHUYỂN HÀI CỘT LIỆT SĨ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC KHU VỰC RỪNG NÚI HẺO LÁNH, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
009 009023 6 PHÁP Y QUÂN ĐỘI TRỰC TIẾP KHAI QUẬT, MỔ TỬ THI. TIẾP XÚC XÁC CHẾT LÂU NGÀY, DỄ NHIỄM ĐỘC, NHIỄM BỆNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
009 009024 6 ĐIỀU KHIỂN XUỒNG CHUYỂN TẢI KÉO TAY Ở CÁC ĐẢO XA. CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI NẶNG NHỌC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI SÓNG GIÓ, SINH VẬT CÓ HẠI.
010 010001 4 KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH LỐP, XE CÔNG TRÌNH XA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010 010002 4 SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG SÓC, ỒN.
010 010003 5 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG. LÀM VIỆC TRONG HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NỒNG ĐỘ BỤI LỚN.
010 010004 5 KHẢO SÁT ĐO ĐẠC. ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010 010005 5 KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA. ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010 010006 5 KHẢO SÁT ĐO ĐẠC NÚI CAO VÀ HẢI ĐẢO. ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010 010007 5 XÂY DỰNG CÔNG SỰ TRẬN ĐỊA CÔNG TRÌNH QUỐC PHÒNG LÂU BỀN. VÙNG RỪNG NÚI SÂU. ĐỊA HÌNH LÀM VIỆC PHỨC TẠP, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
010 010008 5 KÍP XE ĐẶC CHỦNG CÔNG BINH BÁNH XÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG ỒN, RUNG, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
010 010009 5 BẮC CẦU QUÂN SỰ VƯỢT SÔNG, SUỐI. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, DƯỚI SÔNG NƯỚC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
010 010010 6 TRỰC TIẾP RÃI MÌN. RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010 010011 6 RÀ PHÁ BOM MÌN. RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010 010012 6 XỬ LÝ BOM. RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010 010013 6 XỬ LÝ BOM MÌN SAU RÀ PHÁ. RẤT NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010 010014 6 KHOAN ĐÁ. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
010 010015 6 NỔ MÌN TRONG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, NÓNG ĐỘ BỤI LỚN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
011 011001 5 BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ ĐẢO XA. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ, ẨM ƯỚT, DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
011 011002 5 BỘ ĐỘI HẢI QUÂN ĐÁNH BỘ VỪA HOẠT ĐỘNG DƯỚI TÀU BIỂN, VỪA BƠI LỘI DƯỚI NƯỚC VÀ VẬN ĐỘNG TRÊN BỘ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
011 011003 5 SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MÁY TÀU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011 011004 5 SỬA CHỮA THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG TÀU HẦM TÀU CHIẾN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011 011005 5 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VŨ KHÍ TRONG HẦM TÀU CHIẾN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ĐỘ ỒN LỚN, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
011 011006 6 SỸ QUAN LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011 011007 6 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRONG TÀU NGÂM QUÂN SỰ LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CHẬT HẸP, GÒ BÓ, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁP SUẤT CAO, TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG LỚN, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011 011008 6 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU CHIẾN. CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011 011009 6 SỸ QUAN. CÔNG VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, RUNG,ỒN LỚN, TƯ THẾ GÒ BÓ, MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
011 011010 6 THỢ LẶN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
011 011011 6 BỘ ĐỘI PHÒNG THỦ Ở TRƯỜNG SA VÀ DK1. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT, SÓNG GIÓ DỄ NHIỄM KHUẨN, NHIỄM BỆNH.
012 012001 4 SỬ DỤNG KHÍ TÀI PHÁO BINH. CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
012 012002 4 BẮN KẸP NÒNG VÀ BẮN SA BÀN PHÁO BINH. ẢNH HƯỞNG KHÓI THUỐC SÚNG, CĂNG THẲNG THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.  
012 012003 5 SỬ DỤNG PHÁO MANG VÁC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÍNH GIÁC, THỊ GIÁC.
012 012004 5 KÍP SỬ DỤNG PHÁO PHẢN LỰC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012 012005 5 PHÁO TỰ HÀNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
012 012006 5 PHÁO XE KÉO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
013 013001 4 LÀM NHIỆM VỤ TRÊN XE CHIẾN ĐẤU BỘ BINH CƠ GIỚI. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
013 013002 4 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ VŨ KHÍ, KHÍ TÀI TRÊN XE TĂNG. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013 013003 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THIẾT GIÁP. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC XĂNG, DẦU MỠ.
013 013004 5 HUẤN LUYỆN THỰC HÀNH LÁI VÀ BẮN TRÊN XE TĂNG-THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013 013005 5 KIỂM TRA CHẠY THỬ XE TĂNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013 013006 5 KIỂM TRA THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, ỒN, RUNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
013 013007 5 LÁI CÁC LOẠI XE CHỞ XE TĂNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013 013008 5 LÁI KÍP XE THIẾT GIÁP BÁNH LỐP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013 013009 5 TẤY RỬA XE TĂNG QUA BỂ XÚT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013 013010 5 SỬA CHỮA BÁNH TỲ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013 013011 5 ÉP GÍP MẶT MÁY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013 013012 5 THỬ LỰC MÁY NỔ TĂNG THIẾT GIÁP. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN LỚN.
013 013013 6 KÍP XE TĂNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
013 013014 6 THIẾT GIÁP BÁNH XÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC NƠI LÀM VIỆC NÓNG, CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO2, ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT MỨC TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
014 014001 5 ĐẶC CÔNG BIỆT ĐỘNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014002 5 ĐẶC CÔNG BỘ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014003 5 ĐỘI MẪU ĐẶC CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014004 5 GIÁO VIÊN CHUYÊN NGHIỆP NGHIÊN CỨU VÀ DẠY VÕ ĐẶC CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014005 6 SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN NGẦM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014006 6 SỬ DỤNG TÀU NGẦM ĐẶC CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ÁP SUẤT CAO, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
014 014007 6 ĐẶC CÔNG NGƯỜI NHÁI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
014 014008 6 ĐẶC CÔNG NƯỚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ TIẾP XÚC VI SINH VẬT CỎ HẠI.
015 015001 4 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO. CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015 015002 4 THỬ NGHIỆM CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO. CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015 015003 4 CHẾ TẠO CÁC LOẠI MÁY KỸ THUẬT TÌNH BÁO. CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ MÀN HÌNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015 015004 4 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015 015005 4 NGHIÊN CỨU IN CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015 015006 4 SẢN XUẤT CÁC LOẠI GIẤY ĐẶC BIỆT VÀ IN CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
015 015007 4 SỬ DỤNG KHÍ TÀI QUANG HỌC TÌNH BÁO. TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, CĂNG THẲNG THẦN KINH THỊ GIÁC.
015 015008 4 KỸ THUẬT NGHE NHÌN ĐIỆP BÁO. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG TỐI, KÍN, NÓNG, TIẾP XÚC CHẤT ĐỘC HẠI, BỨC XẠ SÓNG ĐIỆN TỪ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
015 015009 4 MÃ THÁM. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, MÀN HÌNH.
015 015010 4 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015 015011 4 NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015 015012 4 TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊCH. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015 015013 5 TRINH SÁT ĐẶC NHIỆM NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGOÀI TRỜI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
015 015014 5 TRINH SÁT KỸ THUẬT. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
015 015015 5 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015 015016 5 THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015 015017 5 ĐIỀU CHẾ SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015 015018 5 SỬ DỤNG CÁC LOẠI HOÁ CHẤT KỸ THUẬT TÌNH BÁO. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ BỨC XẠ, NGUY HIỂM.
015 015019 6 ĐIỆP BÁO HOẠT ĐỘNG TRONG MỤC TIÊU. NHIỆM VỤ ĐỘC LẬP, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
016 016001 4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016 016002 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016 016003 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016 016004 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THÔNG TIN TẠI CÁC TRẠM THÔNG TIN BỐ TRÍ DỌC THEO TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500KV THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI NÚI, TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
016 016005 4 KIỂM SOÁT MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016 016006 4 THU ĐO TẦN SỐ MÁY PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CĂNG THẲNG THẦN KINH
016 016007 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016008 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016009 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016010 4 VẬN HÀNH MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016011 4 SỬA CHỮA MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016012 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ MÁY HÀN NỐI CÁP QUANG THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TIẾP XÚC VỚI TIA LAZE
016 016013 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ VSAT LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
016 016014 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ VSAT LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016 016015 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VSAT LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016 016016 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016 016017 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016 016018 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THUÊ KÊNH RIÊNG LÀM VIỆC NƠI NÚI CAO, HẢI ĐẢO..., TIẾP XÚC VỚI VI KHÍ HẬU XẤU, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
016 016019 4 NHẬP SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016 016020 4 ĐỐI SOÁT SỐ LIỆU CHUYỂN TIỀN BẰNG MÁY VI TÍNH CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ LỰC, TÂM LÝ
016 016021 4 VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016 016022 4 VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN (BƯU TÁ) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI TRÊN ĐƯỜNG CÓ MẬT ĐỘ GIAO THÔNG CAO, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA VI KHÍ HẬU, TIẾNG ỒN VÀ BỤI
016 016023 4 PHA CHẾ A XÍT THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016 016024 4 PHÓNG NẠP ĂC QUY THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HƠI, BỤI CHÌ; AXÍT (H2SO4) NỒNG ĐỘ CAO
016 016025 6 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016 016026 6 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
016 016027 6 BẢO DƯỠNG CÁC THIẾT BỊ THÔNG TIN TRÊN CỘT CAO ĂNG TEN (TỪ 50M TRỞ LÊN) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN PHẢI LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NGUY HIỂM; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ VÀ KHI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN.
017 017001 4 CHĂM SÓC VẬN ĐỘNG BÒ ĐỰC GIỐNG. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN, RÁC VÀ CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH.
017 017002 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THỨC ĂN GIA SÚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017 017003 4 VẬN HÀNH MÁY TRỘN THỨC ĂN GIA SÚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
017 017004 4 CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017 017005 4 XỬ LÝ BỆNH PHẨM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017 017006 4 XỬ LÝ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, NAOH, HCL.
017 017007 4 NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017008 4 NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT CHO GIA CẦM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017009 4 CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017010 4 CHẨN ĐOÁN VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017011 4 GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017012 4 GIẢI PHẪU BỆNH VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017013 4 XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA SÚC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017014 4 XÉT NGHIỆM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CHO GIA CẦM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN LÂY BỆNH VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: FORMOL, CO2, ETHER, AXÍT FENIC.
017 017015 4 KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT VACXINE. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017 017016 4 KIỂM NGHIỆM SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC VI KHUẨN GÂY BỆNH HIỂM NGHÈO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC: ETHER, AXETON, HCL.
017 017017 4 NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ GEN VÀ TẾ BÀO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG. LUÔN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT MẠNH GÂY ĐỘT BIẾN TẾ BÀO NHƯ COCHANDIN, IAA.
017 017018 4 SƠ CHẾ LÔNG VŨ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN TIẾP XÚC VỚI NHIỀU BỤI CHỨA VI KHUẨN NẤM VÀ SINH VẬT GÂY BỆNH.
017 017019 4 GIẾT MỔ LỢN. CHUYÊN LÀM ĐÊM, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT.
017 017020 4 NHẶT PHÂN LOẠI XƯƠNG ĐỘNG VẬT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017 017021 4 VẬN CHUYỂN XƯƠNG ĐỘNG VẬT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ KHÍ H2S.
017 017022 4 CHẾ BIẾN XƯƠNG ĐỘNG VẬT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC BẨN, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VÀ H2S.
017 017023 4 KHUÂN VÁC TRONG KHO ĐÔNG LẠNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017 017024 4 DẬP KHUÔN TRONG KHO ĐÔNG LẠNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, ỒN CAO VÀ CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017 017025 4 ĐÓNG GÓI THỊT TRONG BUỒNG ĐÔNG LẠNH. NƠI LÀM VIỆC RẤT LẠNH, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO, CHUYÊN LÀM ĐÊM.
017 017026 4 VẬN HÀNH SỬA CHỮA MÁY LẠNH VÀ HỆ THỐNG CẤP LẠNH. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, LẠNH, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ NH3.
017 017027 5 CẤP LÔNG VŨ VÀO MÁY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ NHIỀU NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
018 018001 4 RÈN THỦ CÔNG CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO.
018 018002 4 SƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN.
018 018003 4 NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI CÓ DÙNG HOÁ CHẤT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT CO, CO2, SO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018004 4 HÀN ĐIỆN TRONG THÙNG DÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ CO2, MN, HƠI KHÍ HÀN VÀ TIA HỒ QUANG.
018 018005 4 HÀN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ. HÀN NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA CO2, KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
018 018006 4 HÀN THỦ CÔNG VÀNH BÁNH XE LỬA. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG VÀ HƠI CHÌ.
018 018007 4 GÕ RỈ NỒI HƠI BẰNG THỦ CÔNG. TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018008 4 GÕ RỈ ĐẦU MÁY BẰNG THỦ CÔNG. TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018009 4 GÕ RỈ TOA XE BẰNG THỦ CÔNG. TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018010 4 GÕ RỈ CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỶ. LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018011 4 ĐÁNH RỈ SẮT BẰNG MÁY CẦM TAY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018 018012 4 LỒNG BĂNG ĐA BÁNH XE LỬA. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG TỪ TÍNH, NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, ỒN.
018 018013 4 SƠN VỎ PHƯƠNG TIỆN THUỶ. LÀM NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SƠN VÀ TÔLUEN.
018 018014 4 SƠN TOA XE. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
018 018015 4 GÒ NÓNG TÔN DẦY TỪ 4MM TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT, CO2 VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018016 4 NGUỘI SỬA CHỮA ĐẦU MÁY XE LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018017 4 NGUỘI SỬA CHỮA TOA XE LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018018 4 MẠ KẼM. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI KHÍ ĐỘC NHƯ HCL, NH3, NH4OH, NH4CL, ZNO VÀ CHÌ
018 018019 4 KHÁM TOA XE LỬA. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018 018020 4 CHỮA TOA XE LỬA. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC BẨN, BỤI VÀ ỒN.
018 018021 4 TIỆN VÀNH BÁNH XE LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
018 018022 4 SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP GHI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018023 4 ĐỘT NÓNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018024 4 DẬP NÓNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018025 4 RÈN BÚA MÁY TỪ 350 KG TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG VÀ ỒN RẤT CAO.
018 018026 4 SỬA CHỮA MÁY TÀU SÔNG (Ở ÂU, ĐÀ) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ẨM ƯỚT, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ.
018 018027 4 VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI. NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG, BỤI VÀ ỒN.
018 018028 4 ĐẬP CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018029 4 NGHIỀN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018030 4 SÀNG CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018031 4 TRỘN LIỆU ÉP ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018 018032 4 TRỘN LIỆU ÉP TẤM KÊ BAO NUNG ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
018 018033 4 TIỆN ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018 018034 4 NGÂM RỬA HẠT MÀI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018 018035 4 SẤY HẠT MÀI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG ỒN, BỤI VÀ SO3.
018 018036 4 HÚT SẮNG HẠT MÀI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018037 4 SÀNG HẠT MÀI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018038 4 PHÂN LOẠI HẠT MÀI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018039 4 PHÁ TẢNG CORINDON. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018 018040 4 CHUẨN BỊ LÒ LUYỆN CORINDON. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018 018041 4 SẢN XUẤT CHẤT KẾT DÍNH ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
018 018042 4 MÀI ĐÁ MÀI BẰNG MÁY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018043 4 MÀI ĐÁ MÀI BẰNG TAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018044 4 THỬ TỐC ĐỘ ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI.
018 018045 5 NẤU HỢP KIM CHÌ CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018 018046 5 THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT TOA XE LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
018 018047 5 HÀN ĐIỆN TRONG HẦM TÀU. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018 018048 5 HÀN ĐIỆN TRONG HẦM XÀ LAN. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN VÀ THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2, MNO2 VÀ ỒN.
018 018049 5 HÀN TRONG NỒI HƠI XITÉC. NƠI LÀM VIỆC CHẬT CHỘI, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG, CO, CO2.
018 018050 5 GÕ RỈ TRONG HẦM TÀU. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018 018051 5 GÕ RỈ TRONG HẦM XÀ LAN. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN, TƯ THẾ GÒ BÓ, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ RẤT ỒN.
018 018052 5 PHUN CÁT TẨY RỈ VỎ TÀU. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
018 018053 5 TẨY BAVIA BẰNG HƠI ÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG LIÊN TỤC CỦA BỤI, ỒN RẤT CAO VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
018 018054 5 NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CUT-XI-NÊ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018 018055 5 NẤU HỢP KIM CHÌ, THIẾC ĐÚC CÁC CHI TIẾT ĐẦU MÁY XE LỬA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT VÀ HƠI CHÌ VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP TIÊU CHUẨN.
018 018056 5 SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM TÀU. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018 018057 5 SƠN CHỐNG GỈ TRONG HẦM XÀ LAN. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TƯ THẾ GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2, TÔLUEN VÀ CÁCÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT KHÁC TRONG SƠN.
018 018058 5 NUNG ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THỦ CÔNG, RẤT NÓNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO, CO2.
018 018059 5 LUYỆN CORINDON SẢN XUẤT ĐÁ MÀI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, ỒN VÀ KHÍ CO.
019 019001 4 TIỆN, PHAY, BÀO, CƯA PHÍP. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019 019002 4 TIỆN, PHAY, BÀO, BAKELIT. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI GỖ PHÍP, BỤI BAKELIT, HƠI PHENOL NỒNG ĐỘ CAO.
019 019003 4 SƠN TĨNH ĐIỆN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, THIẾU KHÔNG KHÍ.
019 019004 4 VẬN HÀNH BÚA MÁY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, RUNG ĐỘNG LỚN, VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
019 019005 4 MẠ KIM LOẠI VÀ XYANUA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ
019 019006 4 SƠN LÕI TÔN SILÍC TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019 019007 4 SẤY LÕI TÔN SILÍC TIẾP XÚC VỚI NÒNG VÀ DUNG MÔI PHA SƠN
019 019008 4 HÀN ĐIỆN, HÀN HƠI TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019009 4 MÀI KHÔ KIM LOẠI TIẾP XÚC VỚI BỤI ĐÁ, BỤI KIM LOẠI, RUNG VÀ ỒN.
019 019010 4 BẢ MA TÍT VÀ SƠN XÌ THÂN MÁY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN VÀ HƠI XĂNG.
019 019011 4 TIỆN GANG. BỤI, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, TẬP TRUNG CHÚ Ý CAO.
019 019012 4 ĐẬP GANG BẰNG TAY. NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG.
019 019013 4 PHA TRỘN CÁT, ĐẤT SÉT ĐỂ LÀM KHUÔN ĐÚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ BỤI.
019 019014 4 PHÁ KHUÔN ĐÚC BẰNG CHẦY HƠI. NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, RUNG.
019 019015 4 SÀNG CÁT BẰNG MÁY ĐỀ LÀM KHUÔN ĐÚC. NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ.
019 019016 4 ÉP NHỰA BAKÊLÍT. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019017 4 SẤY KHUÔN, RUỘT KHUÔN ĐÚC BẰNG LÒ THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019018 4 VẬN HÀNH MÁY ĐỘT DẬP KIM LOẠI. NÓNG, ỒN, RUNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
019 019019 4 LÁI CẦU TRỤC TRONG PHÂN XƯỞNG ĐÚC CƠ KHÍ. NÓNG, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
019 019020 4 TIỆN GANG VÀ CAO SU RULÔ XÁT GẠO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI GANG, BỤI CAO SU.
019 019021 4 KÉO DÂY ĐỒNG VÀ NHÔM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN LỚN.
019 019022 4 NUNG ĐỒNG, NHÔM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019023 4 ÉP ĐỊNH HÌNH ĐỒNG, NHÔM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019024 4 TRÁNG, SƠN CÁCH ĐIỆN DÂY ĐIỆN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019025 4 TẠO HẠT NHỰA PVC, PP, PE. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019026 4 BỌC DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA PVC, PP, PE. CHỊU TÁC ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019027 4 NẤU GANG TRONG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019 019028 4 ĐÚC GANG TRONG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019 019029 4 LÀM SẠCH VẬT ĐÚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019 019030 4 ĐÚC ÁP LỰC KIM LOẠI (NHÔM, ĐỒNG). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
019 019031 4 HÀN THIẾC THÙNG THUỐC TRỪ SÂU. TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ HOÁ CHẤT TRỪ SÂU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
019 019032 4 KÉO DÂY THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019 019033 4 CUỘN DÂY THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019 019034 4 LẤY MẪU QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC NÓNG, BỤI, AS, CO, MG.
019 019035 4 PHÂN TÍCH QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC NÓNG, BỤI, AS, CO, MG.
019 019036 4 BẢO QUẢN QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019 019037 4 XẾP DỠ QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019 019038 4 ĐÓNG GÓI QUẶNG VÀ SẢN PHẨM KIM LOẠI MẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI AS, PB, SIO2, ZNO, MG VÀ SB.
019 019039 4 SỬA CHỮA CƠ, ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN THIẾC, ZNO, SB, TUYỂN TỪ, TUYỂN NỔI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
019 019040 4 SẤY QUẶNG CRÔM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, CRÔM, SIO2.
019 019041 4 ĐÓNG BAO QUẶNG CRÔM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, CRÔM, SIO2.
019 019042 4 KHAI THÁC THỦ CÔNG QUẶNG KIM LOẠI MÀU. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI.
019 019043 4 NHÚNG DUNG DỊCH XILEN KÌM ĐIỆN. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, XILEN, DẦU THÔNG VÀ XĂNG.
019 019044 4 ÉP GEN KÌM ĐIỆN. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, KHÍ ĐỘC.
019 019045 5 NẤU ĐÚC PHÔI NHÔM, ĐỒNG ĐỂ CÁN DÂY ĐIỆN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019046 5 NẤU LUYỆN ĂNGTIMON BẰNG LÒ PHẢN XẠ LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019 019047 5 NẤU THIẾC CÓ ASEN BẰNG LÒ PHẢN XẠ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019 019048 5 LUYỆN THIẾC CÓ ASEN BẰNG LÒ PHẢN XẠ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, SB.
019 019049 5 THIÊU KHỬ KHÍ ASEN, LƯU HUỲNH TRONG QUẶNG THIẾC, QUẶNG ĂNGTIMON. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, AS, CO, SIO2, CHÌ VÀ SB.
019 019050 5 LUYỆN QUẶNG CHÌ LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI AS, CO, SIO2, CHÌ VÀ SB.
019 019051 5 TUYỂN NỔI QUẶNG KIM LOẠI MẦU, THUỶ LUYỆN KIM LOẠI ( HOÀ, TÁCH, NGÂM, CHIẾT) THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC H2SO4, CUSO4, ZNSO4, CLO VÀ SB.
019 019052 5 NẤU ZNO THÀNH BỘT BẰNG LÒ PHẢN XẠ, LÒ QUAY THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, PB, CO, ZNO.
019 019053 5 LUYỆN ZNO THÀNH BỘT BẰNG LÒ PHẢN XẠ, LÒ QUAY THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, PB, CO, ZNO.
019 019054 5 VẬN HÀNH THIẾT BỊ THU BỤI KIM LOẠI MẦU TRONG BUỒNG BỤI TĨNH ĐIỆN ZNO. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ,
019 019055 5 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THU BỤI KIM LOẠI MẦU TRONG BUỒNG BỤI TĨNH ĐIỆN ZNO. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC VỚI HƠI CHÌ,
019 019056 5 NẤU RÓT KIM LOẠI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
019 019057 5 NUNG LIÊN TỤC PHÔI CÁN THÉP CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
019 019058 5 ĐÚC LIÊN TỤC PHÔI CÁN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI.
020 020001 4 MÃ DỊCH MẬT MÃ LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020002 4 NGHIÊN CỨU MÁY MẬT MÃ LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020003 4 CHẾ THỬ MÁY MẬT MÃ LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020004 4 THỬ NGHIỆM MÁY MẬT MÃ LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020005 4 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ. LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020006 4 CHẾ THỬ SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ. LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020007 4 THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHOÁ MẬT MÃ LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ MẬT MÃ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
020 020008 4 SẢN XUẤT MẠCH IN CỦA MÁY MẬT MÃ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: AXÍT HCL, XIANUA, AMÔNIẮC...
020 020009 4 NẤU ĐÚC CHÌ, NHỰA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020 020010 4 TẨY RỬA CHỮ CHÌ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020 020011 4 TẨY RỬA CHỮ NHỰA. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, BỤI CHÌ, XĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
020 020012 4 VẬN HÀNH MÁY IN TYPO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ
020 020013 4 VẬN HÀNH MÁY ỐP SÉT IN CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ
020 020014 4 ĐÓNG XÉN THỦ CÔNG CÁC TÀI LIỆU MẬT MÃ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI GIẤY VÀ HOÁ CHẤT BẢO VỆ TÀI LIỆU MẬT MÃ.
020 020015 5 NẤU LÔ, NẤU SƠN TỔNG HỢP CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
020 020016 5 KEO QUÉT, GẮN, PHỦ CÁC LOẠI TÀI LIỆU MẬT MÃ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
021 021001 4 XÌ FORMON VÀO DA SƠN XÌ DA. LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT CÓ NỒNG ĐỘ CAO.
021 021002 4 THUỘC DA BẰNG TANIN VÀ CRÔM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC BẨN THỈU, HÔI THỐI CÓ NHIỀU LOẠI VI KHUẨN, NẤM GÂY BỆNH VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (CRÔM).
021 021003 4 BẢO QUẢN DA TƯƠI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021 021004 4 SƠ CHẾ DA TƯƠI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021 021005 4 PHA CHẶT DA TƯƠI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, BẨN THỈU, HÔI THỐI, TỈ LỆ NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH RẤT CAO.
021 021006 4 DÁN DA BẰNG CỒN LÀM GÔNG, ĐAI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
021 021007 4 ĐỨNG MÁY KÉO SỢI CON. KHI LÀM VIỆC ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, NÓNG VÀ ỒN CAO.
021 021008 4 ĐỨNG MÁY DỆT THOI. ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO.
021 021009 4 CĂNG SẤY DA, TY DA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
021 021010 4 CÁN, LUYỆN CAO SU TRONG SẢN XUẤT GIẦY DÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI, KHÍ ĐỘC SO2VÀ H2S.
021 021011 4 HẤP DA CHÂN KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG.
021 021012 4 HẤP LƯU HOÁ GIẦY, DÉP CAO SU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO.
021 021013 4 MÀI NHẴN MẶT DA, LẠNG DA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
021 021014 4 PHẾT KEO ĐẾ VÀ MŨ GIẦY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ.
021 021015 4 SƠN, IN DA VÀ PHA CHẾ HOÁ CHẤT ĐỂ SƠN, IN DA. CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ.
021 021016 4 VẬN HÀNH MÁY GÒ GIẦY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
021 021017 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY THUỘC DA. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH.
022 022001 4 SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC Ở CÁC KHÂU SỬ DỤNG AXÍT VÔ CƠ MẠNH, KIỀM MẠNH, CỒN, TINH DẦU THÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, CỒN TINH DẦU THÔNG VÀ NÓNG.
022 022002 4 NUÔI VÀ LẤY NỌC RẮN ĐỘC. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, CHỊU MÙI HÔI THỐI, TANH BẨN.
022 022003 4 SẢN XUẤT CLORAL VÀ CLORAMIN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: CL2, HCL, H2SO4.
022 022004 4 HOÀ TAN CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022005 4 CÔ CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022006 4 VỚT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022007 4 VẨY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022008 4 RỬA CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022009 4 SẤY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022010 4 XAY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022011 4 RÂY CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022012 4 ĐÓNG GÓI CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022013 4 CHIẾT XUẤT, TINH CHẾ CÁC HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, BỤI, NÓNG.
022 022014 4 CHUYÊN NẤU CAO THẢO MỘC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG.
022 022015 4 CHUYÊN NẤU CAO ĐỘNG VẬT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG.
022 022016 4 BĂM DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022017 4 CHẶT DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022018 4 SAO DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022019 4 TẨM DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022020 4 PHƠI DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022021 4 SẤY DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022022 4 CHẢI MỐC DƯỢC LIỆU BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI NẤM, MỐC.
022 022023 4 XAY CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022 022024 4 RÂY CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022 022025 4 NHÀO TRỘN CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022 022026 4 PHA CHẾ CÁC LOẠI DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022 022027 4 VẬN HÀNH MÁY DẬP VÀ BAO VIÊN THUỐC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC CÓ NỒNG ĐỘ CAO, NÓNG, ỒN.
022 022028 4 PHA CHẾ DẦU NƯỚC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022 022029 4 PHA CHẾ CAO XOA. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022 022030 4 ĐÓNG THUỐC DẦU NƯỚC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022 022031 4 ĐÓNG THUỐC CAO XOA. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI TINH DẦU, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NIÊM MẠC, DA, MẮT.
022 022032 4 PHA CHẾ THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG. PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022 022033 4 ĐÓNG THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG. PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022 022034 4 HÀN THUỐC TIÊM BẰNG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG. PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022 022035 4 ĐÓNG HÀN KHÁNG SINH Ở DẠNG BỘT. PHẢI LÀM VIỆC TRONG BUỒNG KÍN, THIẾU KHÔNG KHÍ, NÓNG.
022 022036 4 SẢN XUẤT CÁC LOẠI THUỐC TỪ PHỦ TẠNG, THUỐC SUBTILIT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG, VI KHUẨN GÂY BỆNH.
022 022037 4 VẬN HÀNH MÁY CẤT NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO.
022 022038 4 CHUYÊN Ủ ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022 022039 4 CHUYÊN KÉO ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022 022040 4 CHUYÊN RỬA ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022 022041 4 CHUYÊN VẨY ỐNG TIÊM BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG.
022 022042 4 CHIẾT XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022043 4 SẢN XUẤT THỬ CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022044 4 CHUYÊN BỐC VÁC THỦ CÔNG NGUYÊN LIỆU, DƯỢC LIỆU. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022045 4 CHUYÊN BỐC VÁC THỦ CÔNG DƯỢC PHẨM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022046 4 TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022047 4 TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM DƯỢC PHẨM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022048 4 TRỰC TIẾP KIỂM NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
022 022049 4 THỦ KHO KIÊM BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU, DƯỢC LIỆU ĐỘC A, B. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG VÀ BỤI.
022 022050 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP.
022 022051 5 SẢN XUẤT CAO THUỐC PHIỆN VÀ CÁC DẪN XUẤT TỪ CAO THUỐC PHIỆN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC PHIỆN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC, NÓNG.
022 022052 5 SẢN XUẤT ETE. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ETE, THUỶ NGÂN, CỒN, AXÍT, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH.
022 022053 5 SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM HOÁ DƯỢC CÓ SỬ DỤNG DUNG MÔI HỮU CƠ. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, NGUY HIỂM.
022 022054 5 SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU KHÁNG SINH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC, DỄ GÂY DỊ ỨNG VÀ GÂY KHÁNG THUỐC.
022 022055 5 SẢN XUẤT ARTEMISININ VÀ CÁC DẪN SUẤT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH, XĂNG, GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI SẮC TỐ DA
022 022056 5 CHUYÊN BÀO CHẾ SẢN XUẤT THUỐC ĐỘC BẢNG A, B. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC DƯỢC, DUNG MÔI HỮU CƠ, VÔ CƠ, NÓNG, BỤI, ỒN.
022 022057 5 CHUYÊN XAY CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
022 022058 5 CHUYÊN RÂY CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
022 022059 5 CHUYÊN PHA CHẾ CÁC LOẠI THUỐC: KHÁNG SINH, HOÓC MÔN, HƯỚNG TÂM THẦN, GÂY NGHIỆN, THUỐC SỐT RÉT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT ĐỘC GÂY KHÁNG THUỐC, DỊ ỨNG, ẢNH HƯỞNG THẦN KINH
023 023001 4 VẬN HÀNH MÁY TÁCH HẠT TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023002 4 VẬN HÀNH MÁY CÁN BÔNG TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023003 4 CẤP NGUYÊN LIỆU CHO MÁY TÁCH HẠT TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023004 4 CẤP NGUYÊN LIỆU CHO MÁY CÁN BÔNG TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI BÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023005 4 ĐÓNG HẠT THỦ CÔNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023 023006 4 VẬN HÀNH MÁY ÉP ĐÓNG KIỆN BÔNG ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023 023007 4 BỐC BÔNG HỒI LẠI TRONG DÂY CHUYỀN SỢI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023008 4 BỐC BÔNG HỒI LẠI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
023 023009 4 VẬN HÀNH MÁY SUỐT ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023 023010 4 VẬN HÀNH MÁY BỐC SUỐT ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023 023011 4 VẬN HÀNH MÁY BỎ SUỐT (TIẾP SUỐT) ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐIỆU LAO ĐỘNG CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN CHO PHÉP
023 023012 4 VẬN HÀNH MÁY CỬI CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023 023013 4 VẬN HÀNH MÁY MẮC SỢI CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN
023 023014 4 XE SỢI LEN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023 023015 4 TỈA THẢM LEN CÔNG VIỆC TỈ MỈ, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI
023 023016 4 SỬA THẢM LEN CÔNG VIỆC TỈ MỈ, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI
023 023017 4 VẬN HÀNH MÁY ĐẢO SỢI ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023 023018 4 VẬN HÀNH MÁY XE CON SỢI ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ TIẾNG ỒN
023 023019 4 ĐỔ SỢI CHO MÁY THÔ PHẢI ĐI LẠI SUỐT CA, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023020 4 BỐC SỢI MÁY ỐNG ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023021 4 VẬN HÀNH MÁY DỆT KHÍ ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023 023022 4 VẬN HÀNH MÁY DỆT NƯỚC ĐỨNG VÀ ĐI LẠI NHIỀU; TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023 023023 4 VẬN HÀNH MÁY DỆT KIM TRÒN TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023 023024 4 NỐI GỠ MÁY DỆT ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN ÀO
023 023025 4 NỐI TRỤC MÁY DỆT ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN ÀO
023 023026 4 VẬN HÀNH MÁY MẮC TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023027 4 VẬN HÀNH MÁY HỒ VẢI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023028 4 VẬN HÀNH MÁY SỢI TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023029 4 XÂU GO TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, ĐƠN ĐIỆU, TẬP TRUNG THỊ GIÁC CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG VÀ NÓNG
023 023030 4 CHÂM DẦU MÁY DỆT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023 023031 4 CHÂM DẦU MÁY SE CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023 023032 4 CHÂM DẦU MÁY HỒ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, BÔNG, NÓNG, ỒN
023 023033 4 NẤU HỒ TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, ẦM VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023 023034 4 NẤU HỒ TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, ẦM VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023 023035 4 VẬN HÀNH MÁY PHÒNG CO VẢI (SANFOR) TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HƠI HOÁ CHẤT
023 023036 4 VẬN HÀNH MÁY LÀM BÓNG VẢI TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ, HOÁ CHẤT THUỐC NHUỘM
023 023037 4 LÀM TRỤC HOA LƯỚI TRONG CÔNG ĐOẠN NHUỘM TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI HOÁ CHẤT VÀ BỤI
023 023038 4 MAY KHUYẾT TONG MAY CÔNG NGHIỆP CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI
023 023039 4 MAY CÚC (KHUY NÚT) TRONG MAY CÔNG NGHIỆP CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI
023 023040 4 VẬN HÀNH MÁY THỔI FORM TRONG DÂY CHUYỀN MAY ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG, ẨM
023 023041 4 CẮT VẢI TRONG CÔNG NGHỆ MAY ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI NÓNG VÀ BỤI BÔNG
023 023042 4 VẬN CHUYỂN VẢI TRONG KHO NGUYÊN LIỆU CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023043 4 VẬN CHUYỂN SỢI TRONG KHO NGUYÊN LIỆU CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023044 4 VẬN CHUYỂN VẢI TRONG KHO SẢN PHẨM CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023045 4 VẬN CHUYỂN SỢI TRONG KHO SẢN PHẨM CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023046 4 VẬN CHUYỂN VẢI GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT; NHUỘM, MAY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023047 4 VẬN CHUYỂN SỢI GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT; NHUỘM, MAY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐỨNG, ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ TIẾNG ỒN CAO
023 023048 4 KIỂM GẤP TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ MÙI HOÁ CHẤT
023 023049 4 KIỂM GẤP TRONG DÂY CHUYỀN MAY CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ MÙI HOÁ CHẤT
023 023050 4 ĐÓNG KIỆN TRONG DÂY CHUYỀN DỆT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023051 4 ĐÓNG KIỆN TRONG DÂY CHUYỀN MAY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI BÔNG, NÓNG VÀ ỒN CAO
023 023052 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY SỢI CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023053 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY DỆT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023054 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY NHUỘM CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023055 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY MAY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023056 4 VỆ SINH NỀN XƯỞNG NHUỘM CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023057 4 VỆ SINH NỀN XƯỞNG IN HOA CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI BÔNG, DẦU MỠ, HOÁ CHẤT TẨY RỬA VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP
023 023058 4 MÀI SUỐT DA (CAO SU) THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023 023059 4 THAY DÂY DA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023 023060 4 BẢO DƯỠNG SUỐT DA (CAO SU) THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023 023061 4 THÁO DÂY DA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023 023062 4 DÁN DÂY DA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CAO SU VÀ DUNG MÔI, HOÁ CHẤT ĐỘC
023 023063 4 SỬA CHỮA ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN NHUỘM TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, NÓNG; TIẾP XÚC VỚI NH3, HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM
023 023064 4 SỬA CHỮA LƯỢC MÁY DỆT CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI RỈ, HƠI NHỰA ĐƯỜNG NÓNG, KEO VÀ HOÁ CHẤT
023 023065 4 CHẾ TẠO LƯỢC MAÝ DỆT CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI RỈ, HƠI NHỰA ĐƯỜNG NÓNG, KEO VÀ HOÁ CHẤT
023 023066 4 THÍ NGHIỆM THUỐC NHUỘM THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI; NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CAO
023 023067 4 PHÂN TÍCH HOÁ CHẤT THUỐC NHUỘM THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI; NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM CAO
023 023068 4 VẬN HÀNH MÁY CUNG BÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023 023069 4 VẬN HÀNH MÁY CHẢI CÚI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023 023070 4 VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN SỢI. ĐỨNG VÀ ĐI LẠI SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG NÓNG, BỤI VÀ ỒN.
023 023071 4 VỆ SINH MÁY CHẢI, DÂY CHUYỀN SỢI, DỆT, NHUỘM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, DẦU MỠ.
023 023072 4 ĐỔ SỢI CHO MÁY SỢI CON. PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
023 023073 4 ĐỔ SỢI CHO MÁY SE. PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, NHỊP ĐỘ LAO ĐỘNG CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
023 023074 4 VẬN HÀNH MÁY HỒ SỢI DỌC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN.
023 023075 4 VẬN HÀNH MÁY DỆT KIẾM. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI.
023 023076 4 VẬN HÀNH MÁY SẤY VĂNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023077 4 VẬN HÀNH MÁY SẤY CUỘN VẢI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023078 4 VẬN HÀNH MÁY ĐỐT LÔNG, NẤU TẨY VẢI BẰNG NAOH, CL2. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023079 4 VẬN CHUYỂN KIỆN BÔNG, KIỆN VẢI, TRỤC SỢI, TRỤC VẢI, HOÁ CHẤT, THUỐC NHUỘM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023080 4 VẬN HÀNH MÁY GIẶT, NHUỘM LIÊN HỢP. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT.
023 023081 4 VẬN HÀNH MÁY IN HOA TRÊN TRỤC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023082 4 VẬN HÀNH MÁY IN HOA TRÊN LƯỚI. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023083 4 VẬN HÀNH MÁY CÀO LÔNG. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
023 023084 4 NHUỘM LEN, SỢI TỔNG HỢP. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM.
023 023085 4 HẤP LEN, SỢI TỔNG HỢP. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT TẨY, NHUỘM.
023 023086 4 DỆT LEN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
023 023087 4 GIẶT QUẦN BÒ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023088 4 TẨY QUẦN BÒ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023089 4 MÀI QUẦN BÒ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023090 4 MAY CÔNG NGHIỆP. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023091 4 SỬA CHỮA MÁY SỢI, DỆT, NHUỘM TẠI PHÂN XƯỞNG. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
023 023092 4 ĐÚC CHÌ CHÂN KIM. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI CHÌ.
023 023093 4 MÀI ỐNG CÔN GIẤY. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
023 023094 4 CÔNG NHÂN ĐÁNH SỐ (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023095 4 CÔNG NHÂN ĐỔI BÁN THÀNH PHẨM (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023096 4 CÔNG NHÂN ĐỒNG BỘ BÁN THÀNH PHẨM (HOẶC CÔNG NHÂN BÓC BỌN VÀ PHỐI KIỆN (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023097 4 CÔNG NHÂN ĐÓNG HÒM (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023098 4 CÔNG NHÂN ĐO ĐẾM VẢI (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023099 4 CÔNG NHÂN BẢO TOÀN, SỬA CHỮA MÁY MAY (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023100 4 CÔNG NHÂN CẮT PHÁ, CẮT GỌT (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023101 4 CÔNG NHÂN ÉP MEX (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023102 4 CÔNG NHÂN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG(HOẶC KIỂM HOÁ, THU HOÁ), (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023103 4 CÔNG NHÂN LÀ, GẤP, ĐÓNG GÓI (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023104 4 CÔNG NHÂN SƠ CHẾ MEX (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023105 4 CÔNG NHÂN SO, SỬA BÁN THÀNH PHẨM (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023106 4 CÔNG NHÂN TRẢI VẢI (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023107 4 CÔNG NHÂN VẬN HÀNH MÁY MAY (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023108 4 CÔNG NHÂN VỆ SINH CÔNG NGIỆP NƠI SẢN XUẤT (MAY CÔNG NGHIỆP) CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
023 023109 4 TỔ TRƯỞNG, CHUYỀN TRƯỞNG(TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KHI LAO ĐỘNG TRONG TỔ THIẾU CÁC ĐỒNG CHÍ TỔ TRƯỞNG, CHUYỀN TRƯỞNG LÀ LAO ĐỘNG BỔ SUNG), (MAY CÔNG NGHIỆP)
024 024001 4 THỦ KHO LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, KÉM THÔNG THOÁNG, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC CHỐNG MỐI, MỌT.
024 024002 4 BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, KÉM THÔNG THOÁNG, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC CHỐNG MỐI, MỌT.
024 024003 4 THỦ KHO XĂM, LỐP CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE)
024 024004 4 BẢO QUẢN XĂM, LỐP DỰ TRỮ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE)
024 024005 4 THỦ KHO XE MÁY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024 024006 4 THỦ KHO THIẾT BỊ KIM KHÍ DỰ TRỮ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024 024007 4 BẢO QUẢN XE MÁY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024 024008 4 BẢO QUẢN THIẾT BỊ KIM KHÍ DỰ TRỮ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DẦU, MỠ, XĂNG.
024 024009 4 THỦ KHO, BẢO QUẢN VẬT TƯ, THIẾT BỊ CỨU HỘ, CỨU NẠN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI (BỘT TALE), TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ, XĂNG...
024 024010 5 PHUN THUỐC PHÒNG VÀ DIỆT CÔN TRÙNG TRONG CÁC KHO DỰ TRỮ TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (NHƯ MALATHION SUMITHION, NHÔM PHỐT PHÁT...)
025 025001 4 SOÁT VÉ TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ CẦU, ĐƯỜNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025 025002 4 ĐIỀU HÀNH XE TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ CẦU, ĐƯỜNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025 025003 4 SOÁT VÉ TẠI BẾN PHÀ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025 025004 4 ĐIỀU HÀNH XE TẠI BẾN PHÀ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...) VÀ THỜI TIẾT THAY ĐỔI THEO MÙA.
025 025005 4 DỪNG XE, HƯỚNG DẪN XE LÊN BÀN CÂN TẠI CÁC TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, TIẾNG ỒN, HƠI XĂNG DẦU, KHÍ ĐỘC (CO2, CO...)
025 025006 4 SỬA CHỮA CẦN CẨU TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025 025007 4 SỬA CHỮA MÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025 025008 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THI CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA THỜI TIẾT THAY ĐỔI; TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, NGUY HIỂM
025 025009 4 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (NẤU ĂN, PHỤC VỤ ĂN UỐNG, DỌN DẸP, VỆ SINH TOA, GIƯỜNG NẰM) TRÊN CÁC ĐOÀN TẦU HOẢ CHỞ KHÁCH PHẢI KIÊM NHIỆM NHIỀU VIỆC, CÔNG VIỆC VẤT VẢ, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG THEO TẦU SUỐT NGÀY ĐÊM. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, RUNG VÀ KHÍ HẬU THAY ĐỔI CỦA CÁC MIỀN TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN
026 026001 4 NGHIỀN VÔI VÀ THAN ĐỂ LUYỆN ĐẤT ĐÈN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026002 4 ĐÓNG THÙNG ĐẤT ĐÈN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026003 4 VẬN HÀNH LÒ HƠI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026 026004 4 VẬN HÀNH LÒ SẤY QUẶNG APATÍT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026 026005 4 VẬN HÀNH LÒ SẤY QUẶNG PYRÍT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN VÀ NÓNG.
026 026006 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG PYRÍT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026007 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG APATÍT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026008 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG LƯU HUỲNH. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026009 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI QUẶNG THAN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026010 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI CÁC SẢN PHẨM AXÍT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026011 4 LÁI CẨU TRỤC CHUYỂN QUẶNG PYRÍT. ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026012 4 LÁI CẨU TRỤC CHUYỂN QUẶNG APATÍT. ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI QUẶNG NỒNG ĐỘ CAO.
026 026013 4 NGHIỀN PHỤ GIA ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN NPK. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026014 4 SẤY PHÂN NPK. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026 026015 4 VÊ VIÊN PHÂN NPK. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026 026016 4 ĐÓNG BAO PHÂN NPK. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI VÀ NH3.
026 026017 4 ĐÓNG BAO SUPE LÂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026 026018 4 KHÂU BAO SUPE LÂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026 026019 4 BỐC VÁC SUPE LÂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, SO3, HF.
026 026020 4 CÁN MỎNG MÀNG PVC. TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026 026021 4 CÁN MÀNG MỎNG PP. TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026 026022 4 CÁN MÀNG MỎNG PE. TIẾP XÚC VỚI HƠI XĂNG, NÓNG VÀ CÁC CHẤT NHỰA ĐỘC.
026 026023 4 ÉP SUẤT CÁC SẢN PHẨM CAO SU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, ỒN VÀ HƠI XĂNG DẦU.
026 026024 4 THÀNH HÌNH CÁC SẢN PHẨM CAO SU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI, ỒN VÀ HƠI XĂNG DẦU.
026 026025 4 CÁN TRÁNG CAO SU. ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, XĂNG VÀ SO2.
026 026026 4 CÁN HÌNH VẢI CAO SU. ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, XĂNG VÀ SO2.
026 026027 4 XỬ LÝ TANH TRONG SẢN XUẤT LỐP CÁC LOẠI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, XĂNG VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ SYLEN.
026 026028 4 VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN ĐẤT ĐÈN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
026 026029 4 PHÂN LOẠI TẤM CỰC CHÌ SẢN XUẤT ẮC QUY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI CHÌ.
026 026030 4 SÀNG HOÁ CHẤT, PHỐI LIỆU CAO SU. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026031 4 SẤY HOÁ CHẤT, PHỐI LIỆU CAO SU. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026032 4 CHẾ TẠO CAO SU TÁI SINH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026033 4 LƯU HOÁ CÁC SẢN PHẨM CAO SU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ (BENZEN) VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026034 4 ÉP SUẤT THÀNH HÌNH SĂM, LỐP ÔTÔ, MÁY BAY, MÁY KÉO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ.
026 026035 4 TỔNG HỢP NHỰA ANKÝT SẢN XUẤT SƠN. TIẾP XÚC VỚI PHÊNOL, BENZEN, XILEN.
026 026036 4 NẤU CÁN KẼM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI KẼM.
026 026037 4 VẬN HÀNH LÒ NUNG CỌC THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ BỤI.
026 026038 4 TRỘN BỘT CỰC DƯƠNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐIỆN GIẢI VÀ BỤI
026 026039 4 TRỘN BỘT ÉP CỌC THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO VÀ BỤI THAN.
026 026040 4 SẢN XUẤT KHÍ C2H2 VÀ MUỘI AXÊTYLEN. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC VÀ BỤI THAN.
026 026041 4 VẬN HÀNH BƠM CÔ ĐẶC TRONG CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG APATÍT. MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI AXÍT VÀ MUỐI AXÍT.
026 026042 4 VẬN HÀNH BƠM CẤP AXÍT VÀ THÙNG TIẾP XÚC TRONG CÔNG NGHỆ TUYỂN QUẶNG APATÍT. TIẾP XÚC VỚI CÁC AXÍT MẠNH NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026043 4 TÁI SINH DỤNG DỊCH ĐỒNG. TIẾP XÚC VỚI CÁC AXÍT VÔ CƠ MẠNH.
026 026044 4 SẢN XUẤT AMÔN BICÁCBÔNÁT. TIẾP XÚC VỚI AXÍT MẠNH (HCL) VÀ CL2.
026 026045 4 VẬN HÀNH THÁP RỬA BẰNG DUNG DỊCH ĐỒNG, KIỀM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM. TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT XÚT VÀ DUNG DỊCH CÁC MUỐI HỮU CƠ ĂN MÒN.
026 026046 4 ĐÓNG BÌNH NGUYÊN LIỆU KHÍ VÀ LỎNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỀU HOÁ CHẤT ĐỘC: C2H2, NH3, CO2.
026 026047 4 ĐÓNG BÌNH THÀNH PHẨM KHÍ VÀ LỎNG TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỀU HOÁ CHẤT ĐỘC: C2H2, NH3, CO2.
026 026048 4 ĐÓNG BAO URÊ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, NH3.
026 026049 4 BỐC XẾP URÊ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, NH3.
026 026050 4 SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ NH3.
026 026051 4 SẢN XUẤT BARI CABONÁT (BACO3). NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, H2SO4.
026 026052 4 SẢN XUẤT CÁC MUỐI SUNFÍT. TIẾP XÚC VỚI AXÍT H2SO4 ĐẬM ĐẶC.
026 026053 4 SẢN XUẤT TRIPOLY. TIẾP XÚC VỚI BỤI, AXÍT H3PO4.
026 026054 4 SẢN XUẤT NƯỚC LỌC DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI CLO VÀ ZAVEN.
026 026055 4 VẬN HÀNH CẦU TRỤC BÁN THÀNH PHẦM PHÂN LÂN NUNG CHẢY. NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
026 026056 4 VẬN HÀNH MÁY VỚT BÁN THÀNH PHẦM PHÂN LÂN NUNG CHẢY. NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
026 026057 4 NẠP LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. TIẾP XÚC BỤI THAN ĐÁ, KHÍ CO, H2S, CO2 Ở NHIỆT ĐỘ.
026 026058 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI BÁN THÀNH PHẨM PHÂN LÂN NUNG CHẢY PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026059 4 VẬN HÀNH QUẠT GIÓ CAO ÁP, LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026 026060 4 KIỂM TRA LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾP XÚC CO, FLUOR, HF.
026 026061 4 VẬN HÀNH CẦU TRỤC NẠP LIỆU MÁY SẤY. TIẾP XÚC NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI.
026 026062 4 VẬN HÀNH MÁY SẤY THÙNG QUAY SẢN XUẤT PHÂN LÂN. LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI.
026 026063 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THÀNH PHẨM PHÂN LÂN. TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026 026064 4 VẬN HÀNH LÒ ĐỐT CẤP NHIỆT CHO MÁY SẤY. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO.
026 026065 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI THÀNH PHẨM PHÂN LÂN. TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026 026066 4 VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO PHÂN LÂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO VÀ ỒN.
026 026067 4 BỐC XẾP BAO PHÂN LÂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026 026068 4 VẬN CHUYỂN BAO PHÂN LÂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026 026069 4 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP QUẶNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT PHÂN LÂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG BỤI VÀ ỒN.
026 026070 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PHÂN LÂN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ ỒN.
026 026071 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ SÀNG TUYỂN NGUYÊN LIỆU KHÔ, ƯỚT TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, TIẾP XÚC BỤI, ỒN.
026 026072 4 SÀNG TUYỂN THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026 026073 4 VẬN CHUYỂN THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HOÁ HỌC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
026 026074 4 VẬN CHUYỂN BỤI LÒ CAO TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC CỦA KHÓI LÒ CAO.
026 026075 4 ÉP BÁNH QUẶNG APATÍT MỊN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI.
026 026076 4 ÉP BÁNH THAN CÁM TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN LÂN. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI.
026 026077 4 ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH NACL SẢN XUẤT NAOH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ CLO VÀ DUNG DỊCH BÃO HOÀ.
026 026078 4 CÔ ĐẶC XÚT NAOH. TIẾP XÚC VỚI XÚT ĂN DA.
026 026079 4 SỬA CHỮA THÙNG ĐIỆN GIẢI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NAOH. TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ: NAOH, AXÍT.
026 026080 4 SẢN XUẤT PHÈN. TIẾP XÚC VỚI BỤI, AXÍT H2SO4, KHÍ SO2 VÀ SO3.
026 026081 4 TRỘN ƯỚT THUỐC BỌC QUE HÀN. TIẾP XÚC VỚI BỤI MNO2, SIO2.
026 026082 4 ÉP BÁNH THUỐC BỌC QUE HÀN. TIẾP XÚC VỚI BỤI MNO2, SIO2.
026 026083 4 SẤY QUE HÀN BẰNG LÒ ĐIỆN. TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI FRI.
026 026084 4 GIA CÔNG LÀM SẠCH BỀ MẶT LÕI QUE HÀN ĐIỆN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI SẮT VÀ AXÍT.
026 026085 4 NGHIỀN MẦU. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026086 4 CÁN MẦU. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026087 4 KHUẤY MẦU. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026088 4 TRỘN MẦU. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026089 4 PHA MẦU. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026090 4 ĐÓNG HỘP SƠN. TIẾP XÚC VỚI PHENOL, XYLEN, BENZEN, ÔXÍT CRÔM, SẮT, KẼM.
026 026091 4 NẤU SI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, DỄ CHÁY, ĐỘC HẠI.
026 026092 4 NẤU SÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, DỄ CHÁY, ĐỘC HẠI.
026 026093 4 TUYỂN CHỌN MANGAN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỌNG LỰC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PIN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI MANGAN.
026 026094 4 VẬN HÀNH MÁY ĐẠP, SÀNG QUẶNG MANGAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN.
026 026095 4 CẮT VẢI, DÁN ỐNG, LỐP MÁY BAY, MÁY KÉO, ÔTÔ, MÔ TÔ. TIẾP XÚC VỚI XĂNG, DUNG MÔI HỮU CƠ.
026 026096 4 CHẾ TẠO ỐNG CAO SU CHỊU ÁP LỰC. NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT XÚC TÁC, LƯU HUỲNH.
026 026097 4 ĐỤC KHUÔN MẪU LỐP CÁC LOẠI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI KIM LOẠI.
026 026098 4 SẢN XUẤT BỘT CACO3. TIẾP XÚC VỚI BỤI SIO2, SỮA VÔI.
026 026099 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI XÍCH TRONG TUYỂN QUẶNG APTÍT. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI.
026 026100 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI CAO SU TRONG TUYỂN QUẶNG APATÍT. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI.
026 026101 4 VẬN HÀNH MÁY SÀNG ƯỚT TUYỂN QUẶNG APATÍT. NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ RUNG.
026 026102 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN PHÂN CẤP TUYỂN QUẶNG APATÍT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ẨM ƯỚT, ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026 026103 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIẾP THUỐC TUYỂN QUẶNG APATÍT. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026104 4 PHA CHẾ THUỐC TUYỂN NỔI QUẶNG APATÍT. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026105 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY LỌC THÀNH PHẨM QUẶNG APATÍT. TIẾP XÚC DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ AXÍT.
026 026106 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG MÁY SẤY THÀNH PHẨM QUẶNG APATÍT. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, NHIỆT ĐỘ CAO.
026 026107 4 SẢN XUẤT ỐNG PVC CÁC LOẠI. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, HƠI VÀ KHÍ ĐỘC.
026 026108 4 VẬN HÀNH MÁY DỆT BAO PP, PE CÁC LOẠI. ĐỨNG SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
026 026109 4 VẬN HÀNH NỒI HƠI TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. TIẾP XÚC VỚI BỤI, KHÓI TỪ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU, CÁC LOẠI DẦU NHỚT VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
026 026110 4 VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ HOÁ CHẤT.
026 026111 4 SỮA CHỮA CƠ, ĐIỆN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ HOÁ CHẤT ĐỘC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026 026112 4 BỌC LÓT CHỐNG ĂN MÒN TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026113 4 SỬA CHỮA HỆ THỐNG, THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026 026114 4 VẬN HÀNH BƠM CÁC DUNG DỊCH AXÍT, BAZƠ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC AXÍT VÀ BAZƠ ĐỘC HẠI
026 026115 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC.
026 026116 4 CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. XỬ LÝ NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026117 4 SẢN XUẤT CÁC HOÁ CHẤT TINH KHIẾT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
026 026118 4 VẬN HÀNH MÁY TUYỂN NỔI QUẶNG NGUYÊN LIỆU. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG.
026 026119 4 VẬN HÀNH MÁY CẤP THUỐC TUYỂN. TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ AXÍT.
026 026120 4 SẢN XUẤT XÀ PHÒNG KEM. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT, BỤI ĐỘC.
026 026121 4 SẢN XUẤT XÀ PHÒNG BỘT. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT, BỤI ĐỘC.
026 026122 5 VẬN HÀNH TRẠM BƠM NƯỚC THẢI (THẢI NHIỄM DẦU, THẢI BẨN); TRẠM BƠM NƯỚC TUẦN HOÀN VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC Ở ĐỘ SÂU TỪ - 10M ĐẾN - 20M; TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, CHẤT THẢI ĐỘC HẠI, VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC.
026 026123 5 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ HOÁ (XỬ LÝ NƯỚC, KHỬ MUỐI, TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH). THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TIẾNG ỒN VÀ BỤI.
026 026124 5 VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ HOÁ (XỬ LÝ NƯỚC, KHỬ MUỐI, TRƯỞNG KÍP VẬN HÀNH). THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI, TIẾNG ỒN VÀ BỤI.
026 026125 5 SẢN XUẤT CO2 LỎNG, RẮN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, HOÁ CHẤT (CO2 LỎNG, RẮN, NỒNG ĐỘ CAO; THUỐC TÍM: H2S) VÀ MÁY NÉN KHÍ CO2 ÁP SUẤT CAO.
026 026126 5 THU HỒI DẦU BÔI TRƠN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026 026127 5 LỌC DẦU BÔI TRƠN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026 026128 5 TÁI SINH DẦU BÔI TRƠN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG; LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI VÀ TIẾNG ỒN CAO; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA HƠI DẦU NÓNG VÀ HƠI NƯỚC.
026 026129 5 THẢI XỈ NÓNG LÒ HƠI NHIỆT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC; THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NGUỒN NHIỆT LỚN, BỤI XỈ THAN VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
026 026130 5 THỦ KHO BÌNH (CHAI) CHỊU ÁP LỰC (O2, N2, CO2 LỎNG, NH3 LỎNG). THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC BÌNH CHỨA KHÍ CÓ ÁP SUẤT CAO, DỄ CHÁY NỔ, NGUY HIỂM; CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
026 026131 5 NHẶT THAN THỦ CÔNG TẠI BÃI XỈ THẢI CỦA LÒ KHÍ HOÁ THAN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, H2S.
026 026132 5 KHAI THÁC THAN BÙN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CÁC HỒ LẮNG THAN BÙN, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NHIỆT ĐỘ, HƠI ẨM, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, CO2, NH3, H2S.
026 026133 5 VẬN CHUYỂN THAN BÙN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN CÁC HỒ LẮNG THAN BÙN, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP CỦA NHIỆT ĐỘ, HƠI ẨM, BỤI XỈ THAN VÀ HỖN HỢP HƠI NƯỚC, KHÍ CO, CO2, NH3, H2S.
026 026134 5 VẬN HÀNH HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT TỪ KHÍ HOÁ THAN. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾNG ỒN LỚN; TIẾP XÚC VỚI THIẾT BỊ CÓ ÁP SUẤT CAO, PHÁT SINH HƠI KHÍ ĐỘC CO, CO2, NH3, H2S.
026 026135 5 SẢN XUẤT NA2SIFE. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC (HF), ỒN VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
026 026136 5 ĐÓNG BAO NA2SIFE. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ ĐỘC (HF), ỒN VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
026 026137 5 NGHIỀN QUẶNG APATÍT, PYRÍT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026138 5 ĐÓNG BAO BỘT APATÍT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026139 5 VẬN HÀNH LÒ, CẤP QUẶNG PYRÍT VÀO LÒ TẦNG SÔI SẢN XUẤT AXÍT H2SO4. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO CẠNH LÒ, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI BỤI, ỒN VÀ KHÍ SO2 NỒNG ĐỘ CAO.
026 026140 5 VẬN HÀNH BƠM BÌNH AXÍT H2SO4. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN.
026 026141 5 VẬN HÀNH ĐÓNG BÌNH AXÍT H2SO4. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN.
026 026142 5 LỌC BỤI ĐIỆN SẢN XUẤT AXÍT H2SO4. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ ỒN CAO.
026 026143 5 SẢN XUẤT ẮC QUY: LUYỆN CHÌ TÁI SINH; NGHIỀN BỘT CHÌ, ĐÚC CHÌ; TRỘN TRÁT BAO CHÌ; CẮT MÀI, SẤY TẤM CỰC CHÌ; HÀN CHÙM CỰC, CẦU TIẾP; HOÁ THÀNH TẤM CỰC CHÌ; LẮP RÁP ẮC QUY. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, NÓNG VÀ BỤI CHÌ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026144 5 NGHIỀN BỘT PUZÔLAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026145 5 LUYỆN ĐẤT ĐÈN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN, CO2, CO VÀ BỤI CÓ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026146 5 LUYỆN CAO SU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI, SO2, H2S.
026 026147 5 VẬN HÀNH LÒ KHÍ HOÁ THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CO VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
026 026148 5 SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÒ KHÍ HOÁ THAN TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI CO.
026 026149 5 TỔNG HỢP AMÔNIẮC (NH3) TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM. ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NH3 NỒNG ĐỘ CAO.
026 026150 5 VẬN HÀNH MÁY NÉN CAO ÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, TIẾP XÚC ỒN, NH3 NỒNG ĐỘ CAO.
026 026151 5 VẬN HÀNH BƠM TRUNG CAO ÁP AMÔNIẮC VÀ PHÂN GIẢI URÊ. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, TIẾP XÚC VỚI NH3.
026 026152 5 CÔ ĐẶC TẬP TRUNG URÊ. TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026153 5 TẠO HẠT TẬP TRUNG URÊ. TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026154 5 KHỐNG CHẾ TẬP TRUNG URÊ. TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026155 5 SẢN XUẤT AXÍT SALIXILIC. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026 026156 5 SẢN XUẤT HNO3 THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026 026157 5 SẢN XUẤT H3PO4 THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026 026158 5 TRUNG HOÀ SUPE LÂN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026 026159 5 VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÁP RỬA KHÍ NGUYÊN LIỆU. CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI SO2, SO3 VÀ H2SO4.
026 026160 5 SẤY HẤP THỤ KHÍ SO2 VÀ SO3 TRONG SẢN XUẤT AXÍT SO2. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI H2SO4, SO3.
026 026161 5 VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIẾP XÚC TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXÍT H2SO4. TIẾP XÚC VỚI SO2, SO3.
026 026162 5 SẢN XUẤT ÔXÍT SẮT TRONG KHU VỰC SẢN XUẤT SUPE PHỐT PHÁT TIẾP XÚC NÓNG, BỤI FE2SO3 VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
026 026163 5 TRÍCH LY AXÍT H3PO4 TỪ SUPE LÂN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ CÁC HỢP CHẤT CHỨA FLO.
026 026164 5 VẬN HÀNH TỜI NẠP LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI CO, CO2, H2S
026 026165 5 RA LIỆU LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY TIẾP XÚC VỚI CO, FLUOR VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
026 026166 5 VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÁP HẤP THỤ KHÍ THẢI LÒ CAO SẢN XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC HF, SIF4, SỮA VÔI, SỈ LÒ.
026 026167 5 VẬN HÀNH LÒ ĐỐT GIÓ NÓNG (CO) TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CO, XUẤT PHÂN LÂN NUNG CHẢY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC KHÍ ĐỘC NHIỆT ĐỘ CAO.
026 026168 5 SẢN XUẤT PHỤ GIA THUỐC TRỪ SÂU. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI ĐỘC, SIO2 VÀ CÁC ÔXÍT KIM LOẠI.
026 026169 5 HOÁ LỎNG AXÍT HCL TINH KHIIẾT TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026 026170 5 ĐÓNG BÌNH CLO TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026 026171 5 SẢN XUẤT AXÍT HCL TINH KHIẾT TIẾP XÚC VỚI CLO, AXÍT HCL RẤT ĐỘC.
026 026172 5 XỬ LÝ CLO THỪA ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI KHÍ CLO RẤT ĐỘC
026 026173 5 NGHIỀN SÀNG THUỐC BỌC QUE HÀN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026 026174 5 SẤY THUỐC BỌC QUE HÀN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026 026175 5 XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU THUỐC BỌC QUE HÀN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI SIO2, SILIC VÀ CHẤT ĐỘC MẠNH NA2SIF6...
026 026176 5 CÂN PHỐI LIỆU THUỐC BỌC QUE HÀN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC
026 026177 5 TRỘN KHÔ THUỐC BỌC QUE HÀN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC
026 026178 5 SẤY QUẶNG MANGAN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026 026179 5 NGHIỀN QUẶNG MANGAN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026 026180 5 ĐÓNG BAO QUẶNG MANGAN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN VÀ BỤI MANGAN NỒNG ĐỘ CAO
026 026181 5 VẬN HÀNH BĂNG TẢI XÍCH DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN APATÍT LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU KHÔNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO
026 026182 5 VẬN HÀNH BĂNG TẢI CAO SU DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN APATÍT LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU KHÔNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO
026 026183 5 VẬN HÀNH MÁY SÀNG GHIT TRONG NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT LÀM VIỆC DƯỚI HẦM, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
026 026184 5 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP HÀM DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN CAO.
026 026185 5 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP BÚA DƯỚI HẦM NHÀ MÁY TUYỂN QUẶNG APATÍT LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN CAO.
026 026186 5 VẬN HÀNH MÁY BƠM BÙN DƯỚI HẦM SÂU LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, THIẾU ÁNH SÁNG, LẦY LỘI, ẨM ƯỚT, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
026 026187 5 HÀN CHÌ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUÁT HOÁ CHẤT TIẾP XÚC HƠI CHÌ NỒNG ĐỘ CAO
026 026188 5 SỬA CHỮA LÒ TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HOÁ CHẤT MẠNH
026 026189 5 SỬA CHỮA THÙNG THÁP TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOÁ CHẤT NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HOÁ CHẤT MẠNH
026 026190 5 BỐC XẾP THAN ĐEN THỦ CÔNG CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN ( BỤI HÔ HẤP) NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026191 5 VẬN CHUYỂN THAN ĐEN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI THAN ( BỤI HÔ HẤP) NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026192 5 SỬA CHỮA CỐNG NGẦM TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT PHẾ THẢI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI
026 026193 5 NẠO VÉT CỐNG NGẦM TRONG NHÀ MÁY HOÁ CHẤT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT PHẾ THẢI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI
026 026194 5 SẢN XUẤT HỢP CHẤT CRÔM THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
026 026195 6 ĐIỀU CHẾ SUPE LÂN. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC (HF, SO3) NỒNG ĐỘ CAO DỄ BỊ NHIỄM ĐỘC, NGUY HIỂM.
026 026196 6 HÀN CHÌ TRONG THÙNG THÁP KÍN. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ HƠI CHÌ NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
026 026197 6 SẢN XUẤT HOẠT CHẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÁC LOẠI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
027 027001 4 RỬA LỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM, HƠI DẦU, NÓNG.
027 027002 4 XÚC NẠP ẮC QUY TẠI SÂN BAY, TRUNG TÂM ACC, APP. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, HƠI ĐỘC AXÍT.
027 027003 4 BẢO QUẢN SUẤT ĂN Ở KHO LẠNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI LẠNH.
027 027004 4 BẢO VỆ ĐƯỜNG BĂNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027005 4 BẢO VỆ SÂN ĐỖ MÁY BAY. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027006 4 BẢO VỆ ĐÀI, TRẠM RADAR. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027007 4 THU GOM THÙNG COTAINER Ở SÂN BAY. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
027 027008 4 XẾP, ĐẶT THÙNG COTAINER Ở SÂN BAY. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN CAO, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
027 027009 4 MAY, MỘC CÔNG NGHIỆP MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN.
027 027010 4 VẬN HÀNH MÁY NẠP BÌNH CỨU HOẢ. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC CO2.
027 027011 4 SỬA CHỮA MÁY NẠP BÌNH CỨU HOẢ. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC CO2.
027 027012 4 CỨU HOẢ SÂN BAY. ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027013 4 THỦ KHO VÀ BẢO QUẢN HOÁ CHẤT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN, BỤI.
027 027014 4 NHÂN VIÊN GIAO, NHẬN HÀNG HOÁ Ở KHO HÀNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, HƠI KHÍ ĐỘC.
027 027015 4 HƯỚNG DẪN MÁY BAY VÀO SÂN ĐỖ. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027016 4 ĐIỀU HÀNH BAY TẠI SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027017 4 KHAI THÁC BAY TẠI SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027018 4 HIỆP ĐỒNG BAY TẠI SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027019 4 THÔNG BÁO BAY TẠI SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027020 4 VẬN HÀNH MÁY SOI CHIẾU HÀNH LÝ, KIỂM TRA AN NINH. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÓNG XẠ, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027021 4 SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH. CHỊU ẢNH HƯỞNG BỨC XẠ ION HOÁ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027022 4 LẬP TRÌNH MÁY VI TÍNH. CHỊU ẢNH HƯỞNG BỨC XẠ ION HOÁ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027023 4 VẬN HÀNH MÁY, THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG KIỂM CHUẨN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, NÓNG, ỒN.
027 027024 4 SỬA CHỮA MÁY, THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG KIỂM CHUẨN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, NÓNG, ỒN.
027 027025 4 THEO DÕI MÀN HÌNH RADA, THIẾT BỊ AMSS, AFTN. CHỊU ẢNH HƯỞNG SÓNG ĐIỆN TỪ, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027026 4 TIẾP NHẬN XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, NÓNG, ỒN.
027 027027 4 CẤP PHÁT XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, NÓNG, ỒN.
027 027028 4 VẬN HÀNH XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, NÓNG, ỒN.
027 027029 4 TRA NẠP XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, NÓNG, ỒN.
027 027030 4 HOÁ NGHIỆM XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC XĂNG, NÓNG, ỒN.
027 027031 4 BẢO VỆ ĐƯỜNG ỐNG, KHO, BỂ XĂNG, DẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HƠI BỒN, XĂNG, DẦU.
027 027032 4 SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG, KHO, BỂ XĂNG, DẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HƠI BỒN, XĂNG, DẦU.
027 027033 4 VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG, KHO, BỂ XĂNG, DẦU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HƠI BỒN, XĂNG, DẦU.
027 027034 4 THỦ KHO XĂNG, DẦU HÀNG KHÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI XĂNG, DẦU.
027 027035 4 XÂY DỰNG NHÀ GA, ĐƯỜNG BĂNG, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI.
027 027036 4 DUY TU, BẢO DƯỠNG NHÀ GA, ĐƯỜNG BĂNG, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI.
027 027037 4 VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA PHUN THỔI, IN, CẮT, DÁN POLIME, HÚT MÀNG PVC, IN LƯỚI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC, BỤI, NÓNG, ỒN.
027 027038 4 NẤU, CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO HÀNH KHÁCH. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG.
027 027039 4 VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ GA, SÂN BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC TIẾNG ỒN, BỤI.
027 027040 4 THỢ CƠ KHÍ MÁY BAY. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
027 027041 4 NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT MÁY BAY. LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN.
027 027042 4 SỬA CHỮA CẤU KIỆN SẮT, THÉP Ở SÂN BAY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027043 4 BẢO DƯỠNG CẤU KIỆN SẮT, THÉP Ở SÂN BAY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027044 4 BỐC XẾP HÀNG HOÁ, HÀNH LÝ Ở CÁC ĐỘI THƯƠNG VỤ, KHO HÀNG HOÁ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NÓNG, ỒN.
027 027045 4 LÁI XE TRA NẠP XĂNG, DẦU MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG HƠI ĐỘC CỦA XĂNG, DẦU.
027 027046 4 LÁI XE ĐƯA, ĐÓN KHÁCH TẠI SÂN ĐỖ MÁY BAY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
027 027047 4 PHÂN TÍCH, CÂN ĐONG HOÁ CHẤT. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
027 027048 4 VỆ SINH ĐƯỜNG BĂNG, SÂN ĐẬU MÁY BAY, SÂN ĐỖ ÔTÔ, ĐÀI, TRẠM RADAR. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
027 027049 4 GIÁM SÁT DỊCH VỤ MẶT ĐẤT, TRÊN KHÔNG TẠI SÂN ĐỖ MÁY BAY. ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027050 4 RỬA BÁT ĐĨA, DỤNG CỤ ĐỰNG SUẤT ĂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT.
027 027051 4 SỬA CHỮA ĐIỆN, NƯỚC TẠI SÂN BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027052 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRUNG TÂM ACC, APP. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027053 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ACC, APP. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027054 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRUNG TÂM ACC, APP. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027055 4 LẮP ĐẶT ANTEN HÀNG KHÔNG CAO DƯỚI 50M. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027056 4 BẢO DƯỠNG ANTEN HÀNG KHÔNG CAO DƯỚI 50M. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027057 4 SỬA CHỮA ANTEN HÀNG KHÔNG CAO DƯỚI 50M. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027058 4 QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027059 4 VỆ SINH MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027060 4 PHUN THUỐC PHÒNG DỊCH, DIỆT CÔN TRÙNG TRÊN MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC, ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027061 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI BẨN, VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
027 027062 4 XỬ LÝ CHẤT THẢI MÔI TRƯỜNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI BẨN, VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
027 027063 4 GIẶT, BỌC THẢM MÁY BAY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI BẨN, VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
027 027064 4 VẬN HÀNH MÁY THÔNG TIN VHF TẦN SỐ TỪ 30 ĐẾN DƯỚI 300 MHZ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027065 4 SỬA CHỮA MÁY THÔNG TIN VHF TẦN SỐ TỪ 30 ĐẾN DƯỚI 300 MHZ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027066 4 BẢO DƯỠNG MÁY THÔNG TIN VHF TẦN SỐ TỪ 30 ĐẾN 300 MHZ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027067 4 LẮP ĐẶT MÁY THU, PHÁT. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
027 027068 4 LÁI, VẬN HÀNH CÁC LOẠI XE ĐẶC CHỦNG TẠI SÂN ĐỖ MÁY BAY. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
027 027069 5 TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, RUNG, THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT.
027 027070 5 CƠ GIỚI RADAR MÁY BAY CHỊU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO VÀ PHÓNG XẠ.
027 027071 5 ĐẶC THIẾT RADAR MÁY BAY CHỊU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO VÀ PHÓNG XẠ.
027 027072 5 VÔ TUYẾN RADAR MÁY BAY CHỊU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN CAO VÀ PHÓNG XẠ.
027 027073 5 KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU: CHỈ HUY BAY ĐƯỜNG DÀI, TIẾP CẬN, CẤT, HẠ CÁNH TẠI SÂN BAY CHỊU ẢNH HƯỞNG TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, TRÁCH NHIỆM CAO.
027 027074 5 VẬN HÀNH MÁY THÔNG TIN UHF TẦN SỐ TỪ 300 ĐẾN 3000 MHZ. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI CAO TẦN
027 027075 5 SỬA CHỮA MÁY THÔNG TIN UHF TẦN SỐ TỪ 300 ĐẾN 3000 MHZ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI CAO TẦN
027 027076 5 BẢO DƯỠNG MÁY THÔNG TIN UHF TẦN SỐ TỪ 300 ĐẾN 3000 MHZ. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI CAO TẦN
027 027077 5 LẮP ĐẶT RADAR LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SIÊU CAO TẦN, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
027 027078 5 BỐC XẾP HÀNG, HÀNH LÝ LÊN, XUỐNG MÁY BAY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG, BỤI.
027 027079 5 GÒ CÁNH MÁY BAY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI KHÍ ĐỘC, BỤI, ỒN.
027 027080 5 HÀN CÁNH MÁY BAY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI KHÍ ĐỘC, BỤI, ỒN.
027 027081 5 TÁN VÁ CÁNH MÁY BAY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI KHÍ ĐỘC, BỤI, ỒN.
027 027082 5 BỌC CÁNH MÁY BAY. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA HƠI KHÍ ĐỘC, BỤI, ỒN.
027 027083 5 LÁI XE VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG CHỞ XĂNG, DẦU MÁY BAY TỪ 16,5 TẤN TRỞ LÊN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, ỒN, RUNG.
027 027084 5 LẮP ĐẶT ANTEN HÀNG KHÔNG CAO TỪ 50M TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, BỤI VÀ DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027085 5 BẢO DƯỠNG ANTEN HÀNG KHÔNG CAO TỪ 50M TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, BỤI VÀ DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027086 5 SỬA CHỮA ANTEN HÀNG KHÔNG CAO TỪ 50M TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, BỤI VÀ DUNG MÔI PHA SƠN.
027 027087 5 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN LIÊN LẠC HÀNG KHÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN VÀ BỤI
027 027088 5 SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN LIÊN LẠC HÀNG KHÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN VÀ BỤI
027 027089 5 BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN LIÊN LẠC HÀNG KHÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, ỒN VÀ BỤI
027 027090 6 LÁI MÁY BAY CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, RUNG, THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT.
027 027091 6 VẬN HÀNH RADAR Ở CÁC ĐÀI, TRẠM, SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI SIÊU CAO TẦN.
027 027092 6 BẢO DƯỠNG RADAR Ở CÁC ĐÀI, TRẠM, SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI SIÊU CAO TẦN.
027 027093 6 SỬA CHỮA RADAR Ở CÁC ĐÀI, TRẠM, SÂN BAY. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI SIÊU CAO TẦN.
027 027094 6 TRẮC THỦ RADAR CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG DẢI SIÊU CAO TẦN.
028 028001 4 VẬN HÀNH BƠM TUYỂN QUẶNG SẮT TRONG HẦM. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, LẦY LỘI, CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN.
028 028002 4 VẬN HÀNH MÁY SÀNG QUAY TO TUYỂN QUẶNG SẮT. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
028 028003 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN TO TUYỂN QUẶNG SẮT. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, CHẬT HẸP, LẦY LỘI, THIẾU ÁNH SÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN.
028 028004 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI TUYỂN QUẶNG SẮT HẦM NGẦM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ỒN CAO.
028 028005 4 VẬN HÀNH MÁY SÀNG RUNG TUYỂN QUẶNG SẮT. ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ RẤT RUNG.
028 028006 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN BI TUYỂN QUẶNG. LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN LẦY LỘI ẨM ƯỚT, TIẾNG ỒN CAO.
028 028007 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN VỪA TUYỂN QUẶNG. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN CAO. LÀM VIỆC TRÊN SÀN, ĐI LẠI LIÊN TỤC.
028 028008 4 VẬN HÀNH SÚNG BẮN NƯỚC TUYỂN QUẶNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TIẾNG ỒN CAO.
028 028009 5 KHOAN KHAI THÁC ĐÁ BẰNG BÚA MÁY CẦM TAY. LÀM VIỆC TRÊN CÁC SƯỜN NÚI ĐÁ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG RẤT LỚN.
028 028010 5 VẬN HÀNH KHOAN XOAY CẦU. LÀM NGOÀI TRỜI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
028 028011 5 VẬN HÀNH KHOAN BÚA ÉP HƠI. LÀM NGOÀI TRỜI, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
028 028012 6 KHOAN ĐÁ BẰNG BÚA MÁY CẦM TAY TRONG HẦM LÒ. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU ÁNH SÁNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM ẢNH HƯỞNG BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN
029 029001 4 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN TRÊN CÁC MỎ LỘ THIÊN TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, DẦU MỠ VÀ BỤI.
029 029002 4 VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC DƯỚI MOONG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ NÓNG
029 029003 4 SÀNG TUYỂN THỦ CÔNG CÔNG Ở MỎ LỘ THIÊN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, LÀM NGOÀI TRỜI, CHỊU KHAI THÁC THAN THỦ TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
029 029004 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029005 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029006 4 SÀNG THAN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029007 4 SÀNG ĐÁ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029008 4 CHỌC MÁNG THAN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029009 4 CHỌC MÁNG QUANG LẬT ĐIỆN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029010 4 TỜI GẦM SÀNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
029 029011 4 BẢO VỆ XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ NƠI LÀM VIỆC NGUY HIỂM, KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ, BỤI ĐỘC.
029 029012 4 GIAO NHẬN XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ NƠI LÀM VIỆC NGUY HIỂM, KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ, BỤI ĐỘC.
029 029013 4 THỦ KHO XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ NƠI LÀM VIỆC NGUY HIỂM, KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ, BỤI ĐỘC.
029 029014 4 PHỤ KHO XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ NƠI LÀM VIỆC NGUY HIỂM, KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA KHÍ, BỤI ĐỘC.
029 029015 4 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NỔ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT VÀ BỤI ĐỘC
029 029016 4 LÁI MÁY TRỤC BỐC DỠ VẬT LIỆU NỔ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT VÀ BỤI ĐỘC
029 029017 4 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NỔ. TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA XĂNG, DẦU, HOÁ CHẤT VÀ BỤI ĐỘC
029 029018 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA HOÁ CHẤT VÀ BỤI ĐỘC.
029 029019 4 TRỰC TIẾP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU NỔ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT VÀ BỤI ĐỘC.
029 029020 4 LÁI MÁY GẠT CÔNG SUẤT DƯỚI 180 CV CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN VÀ RUNG
029 029021 4 LÁI MÁY ỦI CÔNG SUẤT DƯỚI 180 CV CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN VÀ RUNG
029 029022 4 LÁI MÁY XÚC DUNG TÍCH GẦU DƯỚI 4 M3 CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN VÀ RUNG
029 029023 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN SÀNG ĐÁ LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO
029 029024 4 LÁI XE VẬN TẢI CHỞ THAN TRONG KHU KHAI THÁC MỞ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029025 4 LÁI XE VẬN TẢI CHỞ ĐÁ TRONG KHU KHAI THÁC MỞ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029026 4 QUẤN ỐNG GIẤY BAO GÓI VẬT LIỆU NỔ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, HOÁ CHẤT ĐỘC TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC
029 029027 4 VẬN HÀNH CẦU POÓC-TÍCH, LÀM VIỆC TRÊN CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NẮNG NÓNG VÀ BỤI; CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
029 029028 4 VẬN HÀNH MÁY BỐC RÓT THAN VÀ NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. LÀM VIỆC TRÊN CAO, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NẮNG NÓNG VÀ BỤI; CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
029 029029 4 VẬN HÀNH TOA XE TỰ LẬT NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NẮNG NÓNG, BỤI THAN VƯỢT TIỂU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029030 4 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI DẦU MỠ, BỤI THAN, NHIỆT ĐỘ CAO, RUNG VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029031 4 THAY MỠ Ổ TRỤC CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ; ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029032 4 BƠM DẦU Ổ TRỤC CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ; ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029033 4 BẨY XE TRONG GẦM NHÀ SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029034 4 CHÈN XE TRONG GẦM NHÀ SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029035 4 XÚC DỌN THỦ CÔNG THAN VÀ TẠP CHẤT TRÊN TÀU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG,VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029036 4 XÚC DỌN XÀ LAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG,VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029037 4 XÚC DỌN BĂNG TRUYỀN TẢI VÀ TRONG NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG,VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029038 4 NHẶT THAN TRÊN BĂNG TRUYỀN NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029039 4 NHẶT TẠP CHẤT TRÊN BĂNG TRUYỀN NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029040 4 DỠ TẢI THAN (CHỌC THAN, ĐỔ THAN, MỞ MÁNG THAN...) TRONG NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP; CÔNG VIỆC CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM.
029 029041 4 MÓC NGÁO (MÓC CÁP, MÓC XÍCH) TRONG NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU; LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG (NÓNG, LẠNH, GIÓ...) VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029042 4 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ KHAI THÁC THAN(KHOAN, XÚC, GẠT ỦI...). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; TIẾP XÚC VỚI BỤI BẨN VÀ DẦU MỠ.
029 029043 4 CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT TRỰC TIẾP KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN VÀ TRONG NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN (QUẢN ĐỐC, PHÓ QUẢN ĐỐC, ĐỘI TRƯỞNG). CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG, ỒN, RUNG VÀ BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029044 5 SỬA CHỮA CƠ ĐIỆN TRONG HẦM LÒ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI THAN.
029 029045 5 VẬN HÀNH TRẠM QUẠT KHÍ NÉN, ĐIỆN, DIEZEN NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG
029 029046 5 VẬN HÀNH TRẠM XẠC ẮC QUY TRONG HẦM LÒ. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NGUY HIỂM, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG
029 029047 5 THỢ SẮT TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ CO2
029 029048 5 THỢ THOÁT NƯỚC TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ CO2
029 029049 5 LÁI ĐẦU MÁY XE LỬA CHỞ THAN CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
029 029050 5 PHỤ LÁI ĐẦU MÁY XE LỬA CHỞ THAN CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
029 029051 5 VẬN TẢI THAN TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG.
029 029052 5 ĐO KHÍ KCS TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
029 029053 5 ĐO GIÓ KCS TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
029 029054 5 TRỰC CỬA GIÓ KCS TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
029 029055 5 TRẮC ĐỊA KCS TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
029 029056 5 CHỈ ĐẠO KỸ THUẬT TRỰC TIẾP TRONG HẦM LÒ GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, NƠI LÀM VIỆC NÓNG, BỤI VÀ NGUY HIỂM.
029 029057 5 THỦ KHO MÌN TRONG HẦM LÒ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
029 029058 5 LẤY MẪU PHÂN TÍCH THAN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, CO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC KHÁC.
029 029059 5 HOÁ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, CO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC KHÁC.
029 029060 5 LÀM VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG MỎ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI ỒN.
029 029061 5 VẬN HÀNH MÁY KHOAN SUPER CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG LỚN.
029 029062 5 VẬN HÀNH MÁY KHOAN SÔNG ĐƠ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG LỚN.
029 029063 5 VẬN HÀNH MÁY KHOAN ĐẬP CÁP TRÊN CÁC MỎ LỘ THIÊN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG LỚN.
029 029064 5 BẮN MÌN LỘ THIÊN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ KHÍ NO2
029 029065 5 KHAI THÁC ĐÁ THỦ CÔNG CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ ỒN, DỄ MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP.
029 029066 5 LÁI XE CHỞ VẬT LIỆU NỔ CẢ BỤI, ỒN VÀ RUNG CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG.
029 029067 5 PHỤ XE CHỞ VẬT LIỆU NỔ CẢ BỤI, ỒN VÀ RUNG CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG.
029 029068 5 ÁP TẢI XE CHỞ VẬT LIỆU NỔ CẢ BỤI, ỒN VÀ RUNG CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG.
029 029069 5 THUYỀN VIÊN TÀU VẬN TẢI THUỶ CHỞ VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNGCỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG
029 029070 5 KỸ THUẬT VIÊN TÀU VẬN TẢI THUỶ CHỞ VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNGCỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG
029 029071 5 THỢ MÁY TÀU VẬN TẢI THUỶ CHỞ VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNGCỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG
029 029072 5 BẢO QUẢN VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, KHÍ ĐỘC
029 029073 5 BỐC XẾP VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, KHÍ ĐỘC
029 029074 5 THỬ NỔ LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NO2
029 029075 5 LÁI MÁY GẠT CÓ CÔNG SUẤT TỪ 180CV TRỞ LÊN TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG MẠNH
029 029076 5 LÁI MÁY ỦI CÓ CÔNG SUẤT TỪ 180 CV TRỞ LÊN TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG MẠNH
029 029077 5 RÈN BÚA MÁY TỪ 1 TẤN TRỞ LÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, RUNG ĐỘNG LỚN, VÀ TIẾNG ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
029 029078 5 CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TRONG HỒM LÒ (QUẢN ĐỐC, PHÓ QUẢN ĐỐC, ĐỘI TRƯỞNG LÒ, LÒ TRƯỞNG). GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP; NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, KHÍ CO2.
029 029079 6 KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, CO2
029 029080 6 SẤY VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (TNT, CI2, LICACMON...)
029 029081 6 NGHIỀN VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (TNT, CI2, LICACMON...)
029 029082 6 TRỘN VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (TNT, CI2, LICACMON...)
029 029083 6 ĐÓNG GÓI VẬT LIỆU NỔ CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC (TNT, CI2, LICACMON...)
029 029084 6 LÁI MÁY XÚC DUNG TÍCH GẦU TỪ 8M3 TRỞ LÊN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ RUNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
030 030001 4 THỬ NGHIỆM RUNG CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN , RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC
030 030002 4 THỬ NGHIỆM SỨC BỀN VA ĐẬP CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN, RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC.
030 030003 4 THỬ NGHIỆM RUNG CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN, RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC.
030 030004 4 THỬ NGHIỆM SỨC BỀN VA ĐẬP CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN, RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC.
030 030005 4 THỬ NGHIỆM RUNG CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN, RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC.
030 030006 4 THỬ NGHIỆM SỨC BỀN CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 RẤT CAO, TIẾNG ỒN, RUNG, CHẤN ĐỘNG MẠNH VÀ LIÊN TỤC.
030 030007 4 THỬ NGHIỆM CẤP BẢO VỆ CHỐNG XÂM NHẬP BỤI CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN. TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, BỤI KHÍ VÀ TIẾNG ỒN CAO
030 030008 4 KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ, DỤNG CỤ ĐO ÁP SUẤT TẠI CÁC BỒN BỂ LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI XĂNG DẦU, DỄ CHÁY NỔ
030 030009 4 KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ, DỤNG CỤ ĐO ÁP SUẤT TẠI CÁC XI TÉC CHỨA XĂNG DẦU LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI XĂNG DẦU, DỄ CHÁY NỔ
030 030010 4 KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN CÁC BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ, DỤNG CỤ ĐO ÁP SUẤT TRÊN XÀ LAN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI XĂNG DẦU, DỄ CHÁY NỔ
030 030011 4 THỬ NGHIỆM SỨC BỀN CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG KÍN; TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI CHÁY, HƠI KHÍ ĐỘC CỦA NHỰA VÀ DUNG MÔI BỊ CHÁY
030 030012 4 THỬ NGHIỆM SỨC LÃO HOÁ CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG KÍN; TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI CHÁY, HƠI KHÍ ĐỘC CỦA NHỰA VÀ DUNG MÔI BỊ CHÁY
030 030013 4 THỬ NGHIỆM ĐỘ CHÁY CỦA VẬT LIỆU ĐIỆN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG KÍN; TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI CHÁY, HƠI KHÍ ĐỘC CỦA NHỰA VÀ DUNG MÔI BỊ CHÁY
030 030014 4 THỬ NGHIỆM PHÓNG ĐIỆN BỀ MẶT CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN ÁP CAO VÀ BỤI KHÍ DO NHỰA, CAO SU, DUNG MÔI BỊ CHÁY
030 030015 4 LẤY MẪU HOÁ CHẤT ĐỂ KIỂM TRA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030016 4 LẤY MẪU DUNG MÔI ĐỂ KIỂM TRA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030017 4 LẤY MẪU XĂNG DẦU ĐỂ KIỂM TRA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030018 4 LẤY MẪU HOÁ CHẤT ĐỂ THỬ NGHIỆM LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030019 4 LẤY MẪU DUNG MÔI ĐỂ THỬ NGHIỆM LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030020 4 LẤY MẪU XĂNG DẦU ĐỂ THỬ NGHIỆM LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC; CÓ THỂ NGUY HIỂM KHI LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG
030 030021 4 LẤY MẪU PHÂN BÓN ĐỂ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC TRỪ SÂU, HOÁ CHẤT ĐỘC
030 030022 4 LẤY MẪU PHÂN BÓN ĐỂ THỬ NGHIỆM THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC TRỪ SÂU, HOÁ CHẤT ĐỘC
030 030023 4 LẤY MẪU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỂ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC TRỪ SÂU, HOÁ CHẤT ĐỘC
030 030024 4 LẤY MẪU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỂ THỬ NGHIỆM THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI THUỐC TRỪ SÂU, HOÁ CHẤT ĐỘC
030 030025 4 THỬ NGHIỆM HOÁ MÔI TRƯỜNG TIẾP XÚC VỚI BỤI, CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, NỒNG ĐỘ CAO NHƯ: H2SO4, HNO3, ASEN, AXETON, TOLUEN, BENZEN, CLO, FOOMALĐHYT...
030 030026 4 THỬ NGHIỆM HOÁ THỰC PHẨM TIẾP XÚC VỚI BỤI, CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, NỒNG ĐỘ CAO NHƯ: H2SO4, HNO3, ASEN, AXETON, TOLUEN, BENZEN, CLO, FOOMALĐHYT...
030 030027 4 THỬ NGHIỆM HÀNG TIÊU DÙNG TIẾP XÚC VỚI BỤI, CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI, NỒNG ĐỘ CAO NHƯ: H2SO4, HNO3, ASEN, AXETON, TOLUEN, BENZEN, CLO, FOOMALĐHYT...
030 030028 4 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU TẠO NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI: BỘT CHÌ, H2SO4, SO3.
030 030029 4 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOZIL, SƠN, NHỰA, CAO SU. TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT, DUNG MÔI ĐỘC HẠI: PHENOL, BUTANOL, TOLUEN, VÀ CÁC AXÍT.
030 030030 4 CHIẾT TÁCH CÁC HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ ĐỘNG, THỰC VẬT THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC. TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT, DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI: BENZEN, TOLUEN, METHANOL.
030 030031 4 PHÂN TÍCH TUỔI TUYỆT ĐỐI CỦA CÁC MẪU QUẶNG. TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI: HF, HCL, HNO3, BENZEN.
030 030032 4 QUAN TRẮC BỨC XẠ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT DÙNG NGUỒN PHÓNG XẠ. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHÓNG XẠ.
030 030033 4 XỬ LÝ VÀ LÀM TIÊU BẢN ĐỘNG VẬT (THUỘC DA, NHỒI MẪU ĐỘNG VẬT...). TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁT CHẤT ĐỘC HẠI: FOOCMALDEHYT, CR2O3 VÀ CÁC HỢP CHẤT CHỨA ASEN.
030 030034 4 SINH HOÁ VÀ CÔNG NGHỆ ENZIM. TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI: HGCL2, CLOROFOOC, TOLUEN VÀ CO2 VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
030 030035 4 LÀM TIÊU BẢN HIỂN VI ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG, CÔN TRÙNG, KÝ SINH TRÙNG. TIẾP XÚC CÁC HOÁ CHẤT, CÁC LOẠI ALCOL, CÁC AXÍT VÔ CƠ, HỮU CƠ, PHENOL VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
030 030036 5 GIA CÔNG MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030037 5 CHẾ TẠO MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030038 5 ĐO ĐẠC MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030039 5 PHÂN TÍCH MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030040 5 NGHIÊN CỨU CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ CAO.
030 030041 5 SỬ DỤNG CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TRONG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ CAO.
030 030042 5 THỦ KHO CÁC NGUỒN MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030043 5 BẢO QUẢN CÁC NGUỒN MẪU PHÓNG XẠ TIẾP XÚC VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO.
030 030044 5 NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC VẬT LIỆU VÔ CƠ VÀ CÁC CHẤT XÚC TÁC TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI: H2SO4, HNO3, XILEN...
030 030045 5 PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MẪU XẠ HIẾM. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT PHÓNG XẠ VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: HG, H2SO4, HF, BENZEN...
030 030046 5 TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHẤT HỮU CƠ. TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT VÀ DUNG MÔI HỮU CƠ NỒNG ĐỘ CAO NHƯ: BENZEN, TOLUEN, CLO, METHANOL... KHÔNG CÓ
030 030047 5 XỬ LÝ VÀ LÀM TIÊU BẢN THỰC PHẨM TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT, DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI NHƯ: HGCL, ALOCOL, ASEN, FOOMALDEHYT.
030 030048 5 SINH HỌC PHÂN TỬ TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI NHƯ: KCL, CLOROFOOC, TRETRODOXIN VÀ CÁC CHẤT GÂY ĐỘT BIẾN GEN
030 030049 5 CÔNG NGHỆ GEN TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI NHƯ: KCL, CLOROFOOC, TRETRODOXIN VÀ CÁC CHẤT GÂY ĐỘT BIẾN GEN
030 030050 5 CÔNG NGHỆ VI SINH VẬT TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI NHƯ: HGCL2, CLOROFOOC, AXETON..., CÁC CHẤT GÂY ĐỘT BIẾN GEN VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
030 030051 5 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG, THỰC VẬT TIẾP XÚC HOÁ CHẤT, DUNG MÔI HỮU CƠ ĐỘC HẠI: BENZEN, TULUEN, CLOROFOOC, AXETON VÀ CÁC CHẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ.
030 030052 6 LẶN SƯU TẦM MẪU VẬT BIỂN VÀ NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI NGẦM. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN SÓNG LỚN, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
030 030053 6 ĐO LIỀU PHÓNG XẠ MÁY PHÁT NOTRO NA-3C TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030054 6 KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG MÁY PHÁT NOTRO NA-3C TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030055 6 VẬN HÀNH MÁY PHÁT NOTRO NA-3C TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030056 6 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT NOTRO NA-3C TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030057 6 ĐO LIỀU PHÓNG XẠ MÁY GIA TỐC MICROTRON M-17 TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030058 6 KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG MÁY GIA TỐC MICROTRON M-17 TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030059 6 VẬN HÀNH MÁY GIA TỐC MICROTRON M-17 TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
030 030060 6 BẢO DƯỠNG MÁY GIA TỐC MICROTRON M-17 TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ LIỀU CAO
031 031001 4 LỰA CHỌN, PHÂN LOẠI TÀI LIỆU Ở KHO LƯU TRỮ TRUNG TÂM TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ CO, FORMÔN.
031 031002 4 BẢO QUẢN TÀI LIỆU Ở KHO LƯU TRỮ TRUNG TÂM TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ CO, FORMÔN.
031 031003 4 TU SỬA, PHỤC CHẾ TÀI LIỆU Ở KHO LƯU TRỮ TRUNG TÂM TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI KHÍ CO, FORMÔN.
031 031004 4 KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN Ở MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ HẢI ĐẢO.
031 031005 4 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC KHI TƯỢNG THUỶ VĂN TẠI CÁC TRẠM, CÁC ĐIỂM ĐO Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN ĐI LƯU ĐỘNG ĐẾN CÁC TRẠM TRONG RỪNG, NGOÀI ĐẢO.
031 031006 4 KIỂM TRA KỸ THUẬT QUAN TRẮC, ĐO ĐẠC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TẠI CÁC TRẠM, CÁC ĐIỂM ĐO Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN ĐI LƯU ĐỘNG ĐẾN CÁC TRẠM TRONG RỪNG, NGOÀI ĐẢO.
031 031007 4 QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG NƯỚC VÀ CÁC YẾU TỐ THUỶ VĂN Ở CÁC TRẠM THUỶ VĂN MIỀN NÚI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
031 031008 4 QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG TRONG BUỒNG RADAR: METEOSIT 2, TỔ HỢP AKB, RADAR THỜI TIẾT. LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, THIẾU ÁNH SÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA TIA X, SÓNG SIÊU CAO TẦN VÀ ỒN.
031 031009 4 HOÁ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ VÀ VI SINH. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
031 031010 5 QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN Ở CÁC ĐẢO CÒN LẠI. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NGÀY ĐÊM LIÊN TỤC, NGUY HIỂM.
031 031011 6 QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN Ở QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA VÀ KHU VỰC DK I LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, NGÀY ĐÊM LIÊN TỤC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ.
032 032001 4 LÁI CẦU TRỤC NẠP LUYỆN THÉP FERO. LÀM VIỆC TRÊN CAO, NÓNG, ỒN, BỤI HỖN HỢP, BỤI MN VÀ CO.
032 032002 4 NGHIỀN VẬT LIỆU TƯỜNG LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032003 4 SÀNG VẬT LIỆU TƯỜNG LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032004 4 TRỘN VẬT LIỆU TƯỜNG LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032005 4 XÂY BÀN KHUÔN ĐÚC THÉP. NƠI LÀM VIỆC NÓNG, ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC.
032 032006 4 LÁI MÁY CÁN THÉP. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI, NÓNG, ỒN, CO VÀ CO2.
032 032007 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN SÀNG QUẶNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ MNO2.
032 032008 4 LÁI CẦU TRỤC GIAN BUỒNG CÁN THÉP. ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ RUNG LỚN.
032 032009 4 LÁI CẦU TRỤC GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU LUYỆN FERO. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, RUNG VÀ ỒN CAO.
032 032010 4 CẮT ĐẬU RÓT THÉP NÓNG. NƠI LÀM VIỆC CHẬT CHỘI, NÓNG, BỤI VÀ ỒN CAO.
032 032011 4 THẢI XỈ NÓNG LÒ LUYỆN THÉP NƠI LÀM VIỆC RẤT BỤI VÀ NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, CO VÀ CO2.
032 032012 4 KIỂM TRA KỸ THUẬT THÉP CÁN. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN, NÓNG, CO VÀ CO2.
032 032013 4 PHÂN LOẠI THÉP PHẾ ĐỂ LUYỆN THÉP. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, BẨN, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
032 032014 4 VẬN HÀNH ĐIỆN LÒ LUYỆN THÉP, FERO. ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN, CO VÀ CO2.
032 032015 4 SẤY THÙNG RÓT THÉP. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NÓNG, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, CO VÀ CO2.
032 032016 4 VẬN HÀNH QUẠT KHÍ THAN LÒ LUYỆN CỐC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, BỤI, CO VÀ ỒN CAO.
032 032017 4 CẤP THAN MỠ VÀO BĂNG TẢI NGẦM LUYỆN CỐC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032018 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI THAN MỠ LÒ LUYỆN CỐC. ĐI LẠI NHIỀU, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032019 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN, TRỘN THAN MỠ LUYỆN CỐC. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032020 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI THAN CỐC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, CO VÀ CO2.
032 032021 5 SỬA CHỮA NÓNG LÒ CỐC. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, NGUY HIỂM TIẾP XÚC VỚI KHÍ CO, BỤI.
032 032022 5 ĐIỀU NHIỆT ĐỘ LÒ CỐC. LÀM VIỆC GẦN LÒ LUYỆN RẤT NÓNG, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG CỦA CO VÀ BỤI.
032 032023 5 LÁI XE TỐNG CỐC, ĐẬP CỐC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, ẢNH HƯỞNG KHÍ CO, CO2.
032 032024 5 LÁI XE RÓT THAN TRÊN ĐỈNH LÒ CỐC. LÀM VIỆC TRÊN ĐỈNH LÒ RẤT NÓNG, NGUY HIỂM CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CO2 VÀ CO VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
032 032025 5 LUYỆN FERO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, ẢNH HƯỞNG ỒN, CO, CO2 VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
032 032026 5 LÁI XE CHẶN THAN CỐC NÓNG. LÀM VIỆC TRÊN CAO RẤT NÓNG, NGUY HIỂM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CO2, CO VÀ BỤI.
032 032027 5 ĐÚC THỎI THÉP. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM RẤT DỄ BỊ CHÁY, BỎNG, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN, CO, CO2.
032 032028 5 PHÁ LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG LỚN.
032 032029 5 ĐẦM TƯỜNG LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG LỚN.
032 032030 5 XÂY LÒ LUYỆN THÉP. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG LỚN.
032 032031 5 SẢN XUẤT HỒ CỰC ĐIỆN. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI NÓNG, ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ CAO VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC CO, CO2, BRAI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
032 032032 5 CÁN THÉP NÓNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ ỒN CAO, RẤT CAO.
032 032033 5 LUYỆN THÉP LÒ ĐIỆN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, BỤI, ỒN CAO, ẢNH HƯỞNG CỦA CO, CO2.
032 032034 5 LUYỆN THÉP LÒ BẰNG (TRÊN 1 TẤN). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG, BỤI, ỒN CAO, ẢNH HƯỞNG CỦA CO, CO2.
032 032035 5 ĐÚC NHÔM NÓNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
032 032036 5 CÁN NHÔM NÓNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
032 032037 6 LÀM VIỆC TRÊN ĐỈNH LÒ CỐC. LÀM VIỆC TRÊN CAO ĐỈNH LÒ RẤT NÓNG, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033001 4 ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN ĐI LẠI Ở ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, NHIỀU ĐÈO, DỐC, TIẾP XÚC VỚI CÔN TRÙNG VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033002 4 ĐIỀU TRA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
033 033003 4 THU HÁI QUẢ LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
033 033004 4 CÀNH GIỐNG LÂM NGHIỆP LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
033 033005 4 KIỂM LÂM VIÊN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP, TIẾP XÚC VỚI CÔN TRÙNG VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033006 4 PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, KHI CHỮA CHÁY RẤT NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, CO2.
033 033007 4 VẬN XUẤT GỖ BẰNG CÁP LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CÓ PHẦN NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI CÔN TRÙNG VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033008 4 VẬN XUẤT GỖ BẰNG TỜI (CƠ GIỚI) RA BÃI 1 LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CÓ PHẦN NGUY HIỂM, TIẾP XÚC VỚI CÔN TRÙNG VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033009 4 SẢN XUẤT VÁN DĂM CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
033 033010 4 SẢN XUẤT VÁN SỢI GỖ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
033 033011 4 SẤY GỖ THỦ CÔNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO.
033 033012 4 LUỘC GỖ THỦ CÔNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO.
033 033013 4 BẢO QUẢN GỖ THỦ CÔNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO.
033 033014 4 SẢN XUẤT CÓT ÉP BÁN THỦ CÔNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, KHÍ ĐỘC (FORMALDEHYT, PHENOL)
033 033015 4 KHAI THÁC CÁNH KIẾN LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TIẾP XÚC CÔN TRÙNG VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033016 4 CHẾ BIẾN NHỰA THÔNG CÁNH KIẾN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
033 033017 4 MỘC MÁY CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI
033 033018 4 NUÔI THÚ RỪNG TRONG CÁC VƯỜN QUỐC GIA LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT THẢI CỦA ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033019 4 SẢN XUẤT THUỐC VI SINH DIỆT TRỪ SÂU BỆNH CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
033 033020 4 LÁI XE VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRỌNG TẢI DƯỚI 10T, CHỞ GỖ TỪ BÃI I RA BÃI II. CÔNG VIỆC NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
033 033021 4 SỬ DỤNG THUỐC CHỐNG MỐI THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
033 033022 4 BẢO QUẢN THUỐC CHỐNG MỐI THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
033 033023 5 CHẶT HẠ GỖ BẰNG CƠ GIỚI LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN VÀ BỤI.
033 033024 5 CHẶT HẠ THỦ CÔNG (GỖ, SONG, MÂY, TRE, NỨA) LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
033 033025 5 CƯA GỖ TẠI CỘI BẰNG THỦ CÔNG LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
033 033026 5 XẺ GỖ TẠI CỘI BẰNG THỦ CÔNG LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
033 033027 5 LĂN GOM GỖ LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033028 5 BỐC XẾP GỖ THỦ CÔNG LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033029 5 VẬN XUẤT GỖ BẰNG VOI TỪ RỪNG RA BÃI MỘT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, Ở CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI, NÚI DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
033 033030 5 VẬN XUẤT GỖ BẰNG TRÂU TỪ RỪNG RA BÃI MỘT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, Ở CÁC ĐỊA HÌNH ĐỒI, NÚI DỐC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM
033 033031 5 ĐÓNG CỐN TRÊN SÔNG, SUỐI LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI TRÊN SÔNG, SUỐI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC RẤT NGUY HIỂM
033 033032 5 XUÔI BÈ MẢNG TRÊN SÔNG, SUỐI LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI TRÊN SÔNG, SUỐI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC RẤT NGUY HIỂM
033 033033 5 NẤU KEO PHENOL CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
033 033034 5 NẤU KEO UREFOC CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
033 033035 5 SẢN XUẤT THUỐC CHỐNG MỐI, MỌT LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ DDT, ASEN...
033 033036 5 NGÂM TẨM GỖ PHÒNG CHỐNG MỐI, MỌT BẰNG HOÁ CHẤT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ ASEN, DDT, 666, FOMON...
033 033037 5 LÁI XE VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI
033 033038 5 LÁI XE CÓ TRỌNG TẢI TỪ 10 TẤN TRỞ LÊN CHỞ GỖ TỪ BÃI I RA BÃI II CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI
033 033039 5 KHAI THÁC NHỰA THÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033040 5 ĐIỀU TRA QUY HOẠCH Ở VÙNG NÚI CAO CHUYÊN ĐI LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033041 5 ĐIỀU TRA QUY HOẠCH Ở RỪNG SÂU. CHUYÊN ĐI LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
033 033042 5 ĐIỀU TRA QUY HOẠCH Ở HẢI ĐẢO CHUYÊN ĐI LƯU ĐỘNG TRÊN CÁC ĐỊA HÌNH HIỂM TRỞ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM.
034 034001 4 VẬN HÀNH MÁY CẮT TIỀN NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT IN TIỀN (DUNG MÔI, OXYT KIM LOẠI ...) VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
034 034002 4 VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG GÓI TIỀN NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT IN TIỀN (DUNG MÔI, OXYT KIM LOẠI ...) VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
034 034003 4 KIỂM CHỌN TIỀN MỚI IN NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT IN TIỀN.
034 034004 4 ĐÓNG GÓI TIỀN MỚI IN NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT IN TIỀN.
034 034005 4 THỦ KHO GIẤY IN TIỀN VÀ TIỀN MỚI IN NƠI LÀM VIỆC CHẬT TRỘI, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT BẢO VỆ VÀ DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT Ở TIỀN MỚI IN.
034 034006 4 BẢO QUẢN GIẤY IN TIỀN VÀ TIỀN MỚI IN NƠI LÀM VIỆC CHẬT TRỘI, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT BẢO VỆ VÀ DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT Ở TIỀN MỚI IN.
034 034007 4 GIAO NHẬN GIẤY IN TIỀN VÀ TIỀN MỚI IN NƠI LÀM VIỆC CHẬT TRỘI, KÉM THÔNG THOÁNG, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT BẢO VỆ VÀ DƯ LƯỢNG HOÁ CHẤT Ở TIỀN MỚI IN.
034 034008 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY IN TIỀN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA DUNG MÔI, HOÁ CHẤT IN TIỀN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
034 034009 4 THỦ KHO NGÂN HÀNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW (DIỆN TÍCH KHO DƯỚI 2000M2) NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, KÉM THÔNG THOÁNG (O2 THẤP HƠN TIÊU CHUẨN CHO PHÉP) CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI MỌT VÀ CO2...
034 034010 4 PHỤ KHO NGÂN HÀNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW (DIỆN TÍCH KHO DƯỚI 2000M2) NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, KÉM THÔNG THOÁNG (O2 THẤP HƠN TIÊU CHUẨN CHO PHÉP) CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI MỌT VÀ CO2...
034 034011 4 KIỂM NGÂN CÔNG VIỆC BẬN RỘN, NHỊP ĐIỆU CỬ ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO (BỤI TỔNG HỢP, NẤM, VI SINH VẬT CÓ HẠI)
034 034012 4 THỦ QUỸ NGÂN HÀNG CÔNG VIỆC BẬN RỘN, NHỊP ĐIỆU CỬ ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI NỒNG ĐỘ CAO (BỤI TỔNG HỢP, NẤM, VI SINH VẬT CÓ HẠI)
034 034013 4 PHÂN KIM TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
034 034014 4 CHẾ TÁC VÀNG, BẠC TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC.
034 034015 4 NUNG ĐÁ QUÝ TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NHỊP ĐIỆU CỬ ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI ĐÁ VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
034 034016 4 CHẾ TÁC ĐÁ QUÝ TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NHỊP ĐIỆU CỬ ĐỘNG CAO, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI ĐÁ VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
034 034017 4 KIỂM ĐỊNH ĐÁ QUÝ CÔNG VIỆC TỶ MỶ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG MẠNH, TIA CỰC TÍM VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
034 034018 4 PHÂN LOẠI ĐÁ QUÝ CÔNG VIỆC TỶ MỶ, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG MẠNH, TIA CỰC TÍM VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH (HF).
034 034019 4 VẼ MẪU GIẤY BẠC TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CĂNG THẲNG CHÚ Ý VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ, CÔNG VIỆC ĐÒI HỎI NHIỀU ĐỘNG TÁC TỶ MỶ.
034 034020 5 SẢN XUẤT LÔ IN TIỀN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC BẢNG A, NGUY HIỂM.
034 034021 5 SẢN XUẤT BẢN IN TIỀN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA A XÍT CROMIC, A XÍT SUNFURIC VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN
034 034022 5 VẬN HÀNH MÁY IN TIỀN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
034 034023 5 VẬN HÀNH MÁY IN XỔ SỐ CÀO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO VÀ NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
034 034024 5 XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY IN TIỀN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH NHƯ A XÍT SUNFURIC, A XÍT CROMIC, FERY XIANUA
034 034025 5 THỦ KHO TIỀN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (KHO CÓ DIỆN TÍCH TỪ 2000 M2 TRỞ LÊN). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG ( O2 THẤP HƠN TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU ) CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI, MỌT VÀ CO2.
034 034026 5 PHỤ KHO TIỀN NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (KHO CÓ DIỆN TÍCH TỪ 2000 M2 TRỞ LÊN). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC KÉM THÔNG THOÁNG ( O2 THẤP HƠN TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU ) CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI, MỌT VÀ CO2.
034 034027 5 TIÊU HUỶ TIỀN RÁCH NÁT NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI (TẠP CHẤT, NẤM VÀ VI KHUẨN GÂY BỆNH).
035 035001 4 LÁI MÁY NÔNG NGHIỆP TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
035 035002 4 KHAI HOANG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035003 4 LÀM ĐẤT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035004 4 TRỒNG CÂY RỪNG VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035005 4 CHĂM SÓC CÂY RỪNG VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035006 4 TUẦN TRA VÀ BẢO VỆ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHƯA THU HOẠCH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, PHẢI ĐI LẠI TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC, KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM VÀ THỜI TIẾT, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035007 4 TUẦN TRA VÀ BẢO VỆ SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP CHƯA THU HOẠCH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, PHẢI ĐI LẠI TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC, KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM VÀ THỜI TIẾT, TIẾP XÚC VỚI CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035008 4 THU HOẠCH SẢN PHẨM NÔNG, LÂM NGHIỆP LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
035 035009 4 CHẾ BIẾN CHÈ XANH VA CHÈ ĐEN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG
035 035010 4 CÂN CHÈ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ÒN, BỤI VÀ NÓNG
035 035011 4 TRỘN CHÈ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG
035 035012 4 ĐÓNG CHÈ VÀO THÙNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NÓNG
035 035013 4 SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU CHÈ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, KHÍ CO, CO2 VÀ CÁC CHẤT GÂY KÍCH THÍCH NIÊM MẠC MẮT, TAI, MŨI VÀ HỌNG.
035 035014 4 CẤP NGUYÊN LIỆU VÀO MÁY XAY XÁT BẰNG THỦ CÔNG LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
035 035015 4 VẬN CHUYỂN THÓC GẠO LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN
035 035016 4 BỐC XẾP THÓC GẠO LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN
035 035017 4 VẬN CHUYỂN BỘT MÌ LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN
035 035018 4 BỐC XẾP BỘT MÌ TRONG NHÀ MÁY LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN
035 035019 4 SÀNG TẠP CHẤT CỦA NGUYÊN LIỆU XAY XÁT CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI
035 035020 4 ẸLÚA MÌ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ KHÍ CO2
035 035021 4 NGHIỀN BỘT MÌ CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI
035 035022 4 XAY XÁT GẠO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO, BỤI, CĂNG THẲNG CHÚ Ý VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
035 035023 4 ĐÁNH BÓNG GẠO XUẤT KHẨU CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO, BỤI, CĂNG THẲNG CHÚ Ý VÀ MỆT MỎI THẦN KINH TÂM LÝ.
035 035024 4 SÀNG GẠO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, BỤI VÀ ỒN CAO
035 035025 4 PHÂN LOẠI GẠO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, BỤI VÀ ỒN CAO
035 035026 4 TÁCH MÀU HẠT GẠO CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, BỤI VÀ ỒN CAO
035 035027 4 SẢN XUẤT ĐƯỜNG GLUCOZA NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, ỒN CAO VÀ CÁC CHẤT HOÁ HỌC
035 035028 4 RỬA THÙNG ĐỰNG ĐƯỜNG. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG NGOÀI TRỜI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT TẨY DẦU MỠ.
035 035029 4 VẬN CHUYỂN MÍA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, BẨN.
035 035030 4 BỐC VÁC MÍA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, BẨN.
035 035031 4 CÀO MÍA LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI, BẨN.
035 035032 4 VẬN HÀNH MÁY CẨU THÁP TRONG NHÀ MÁY ĐƯỜNG. LÀM VIỆC TRÊN CAO, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN.
035 035033 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG XÉ TƠI VÀ ÉP MÍA. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO
035 035034 4 BƠM NƯỚC MÍA, MẬT CHÈ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
035 035035 4 CÂN NƯỚC MÍA, MẬT CHÈ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
035 035036 4 GIA NHIỆT TRUNG HOÁ NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
035 035037 4 BỐC HƠI NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ NHIỆT ĐỘ CAO.
035 035038 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG NẤU ĐƯỜNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, NHIỆT ĐỘ CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
035 035039 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRỢ TINH CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, NHIỆT ĐỘ CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
035 035040 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG HỒI DUNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, NHIỆT ĐỘ CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
035 035041 4 LỌC ÉP ĐƯỜNG MÍA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ ỒN.
035 035042 4 LỌC TÚI ĐƯỜNG MÍA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ ỒN.
035 035043 4 LY TÂM ĐƯỜNG MÍA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ ỒN.
035 035044 4 ĐỐT XÔNG LƯU HUỲNH NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HƠI KHÍ ĐỘC VÀ NÓNG.
035 035045 4 VẬN HÀNH LÒ HƠI VÀ TUỐC BIN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG NHÀ MÁY ĐƯỜNG. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN, BỤI VÀ KHÍ CO2.
035 035046 4 NUÔI VÀ CHĂM SÓC LỢN LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, HÔI THỐI, TIẾP XÚC VỚI NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035047 4 CHĂM SÓC NGỰA GIỐNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT THẢI CỦA ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035048 4 THEO DÕI SINH LÝ NGỰA GIỐNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT THẢI CỦA ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035049 4 SINH SẢN TÂM LÝ CHO NGỰA GIỐNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT THẢI CỦA ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035050 4 THỤ TINH NHÂN TẠO CHO NGỰA GIỐNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CĂNG THẲNG THẦN KINH THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT THẢI CỦA ĐỘNG VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035051 4 ẤP TRỨNG CHO GIA CẦM NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NGỘT NGẠT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, TIẾP XÚC VỚI NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035052 4 CHỌN TRỐNG, MÁI GIA CẦM NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NGỘT NGẠT, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI, TIẾP XÚC VỚI NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035053 4 CHĂM SÓC GIA CẦM LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG BỤI, BẨN, HÔI THỐI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU LOẠI NẤMVÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035054 4 NUÔI DƯỠNG GIA CẦM LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG BỤI, BẨN, HÔI THỐI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU LOẠI NẤMVÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035055 4 VỆ SINH CHUỒNG TRẠI GIỐNG GIA CẦM LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG BỤI, BẨN, HÔI THỐI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU LOẠI NẤMVÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
035 035056 4 THANH TRA CHUYÊN NGÀNH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN PHẢI ĐI LƯU ĐỘNG, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC NGUY HIỂM NHƯ WOFATOX, BI 58, BASSA, AXETON, ETHER
035 035057 5 PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
035 035058 5 KHAI THÁC MỦ CAO SU LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG CỦA HOÁ CHẤT TRỪ SÂU.
035 035059 5 CHẾ BIẾN MỦ CAO SU NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN LỚN VÀ CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ NH3, AXÍT AXÊTIC, A XÍT FOCMIC.
035 035060 5 CHĂM SÓC NGỰA ĐỰC GIỐNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI PHÂN, RÁC VÀ CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
036 036001 4 SƠ CHẾ CÀ PHÊ (PHƠI, XÁT TƯƠI, XÁT KHÔ, SÀNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH BÓNG, ĐÓNG BAO HẠT). CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG BỤI, NÓNG, ỒN.
036 036002 4 RANG CÀ PHÊ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, BỤI CÀ PHÊ (KÍCH THÍCH THẦN KINH).
036 036003 4 XAY CÀ PHÊ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, BỤI CÀ PHÊ (KÍCH THÍCH THẦN KINH).
036 036004 4 TIÊU HOÀ VÔI TRONG QUY TRÌNH CÁC BON NÁT HOÁ (TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG MÍA). LAO ĐỘNG THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÔI VÀ VÔI SỮA (ĂN MÒN DA TAY).
036 036005 4 SẢN XUẤT BỘT CANH THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG NÓNG, CO, MUỐI, TIÊU, HÀNH, TỎI (KÍCH THÍCH NIÊM MẠC ĐƯỜNG HÔ HẤP).
036 036006 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI CÁC CHẤT PHẾ THẢI.
036 036007 4 SẢN XUẤT NHÂN GIỐNG TẰM TRONG NHÀ LẠNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI PHẤN NGÀI, FORMON, AXÍT HCL.
036 036008 4 CHIẾU KÍNH TRỨNG TẰM TRONG NHÀ LẠNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI PHẤN NGÀI, FORMON, AXÍT HCL.
036 036009 4 BẢO QUẢN TRỨNG TẰM TRONG NHÀ LẠNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG LẠNH, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI PHẤN NGÀI, FORMON, AXÍT HCL.
036 036010 4 NUÔI TẰM. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI PHÂN TẰM, FORMON, BI58, CACL2 (TRỪ BỆNH CHO TẰM).
036 036011 4 ƯƠM TƠ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HƠI NÓNG, ĐỘ ẨM CAO, MÙI HÔI CỦA NHỘNG TẰM, TAY TIẾP TIẾP XÚC VỚI NƯỚC CÓ PROTEIN PHÂN HUỶ GÂY DỊ ỨNG, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
036 036012 4 LÀM MỀM TƠ, LỤA. ẢNH HƯỞNG BỤI, HOÁ CHẤT ĐỘC, CĂNG THẲNG THỊ GIÁC.
036 036013 4 IN HOA LỤA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT NHUỘM, NAOH, DẦU (LÀM MỀM TƠ).
036 036014 4 TẨY CHUỘI LỤA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT NHUỘM, NAOH, DẦU (LÀM MỀM TƠ).
036 036015 4 NHUỘM LỤA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT NHUỘM, NAOH, DẦU (LÀM MỀM TƠ).
036 036016 4 HOÀN TẤT LỤA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HOÁ CHẤT NHUỘM, NAOH, DẦU (LÀM MỀM TƠ).
036 036017 4 CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU TƠ TẰM. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI PHẾ LIỆU, HOÁ CHẤT TẨY, MÙI HÔI CỦA PROTEIN PHÂN HUỶ.
036 036018 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NHÀ MÁY ƯƠM TƠ, DỆT LỤA, IN NHUỘM. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, CÁC CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP.
036 036019 4 KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC HOÁ CHẤT ĐỘC NGUY HIỂM NHƯ: ASEN, TOLUEN, ACETON, BI58, ESTE.
036 036020 4 ĐIỀU TRA, PHÁT HIỆN DỰ TÍNH, DỰ BÁO BẢO VỆ THỰC VẬT. LÀM VIỆC NGOÀI ĐỒNG RUỘNG, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT TRỪ SÂU VÀ CÔN TRÙNG.
036 036021 4 KIỂM NGHIỆM HẠT GIỐNG TRONG PHÒNG KÍN. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG ẨM, HOÁ CHẤT HCL, H2SO4, DITHIOCACBONAT KẼM, CACBARY, VECTROON.
036 036022 4 PHÂN LOẠI HẠT GIỐNG TRONG PHÒNG KÍN. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG ẨM, HOÁ CHẤT HCL, H2SO4, DITHIOCACBONAT KẼM, CACBARY, VECTROON.
036 036023 4 BẢO QUẢN HẠT GIỐNG TRONG PHÒNG KÍN. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG ẨM, HOÁ CHẤT HCL, H2SO4, DITHIOCACBONAT KẼM, CACBARY, VECTROON.
036 036024 4 VẬN HÀNH MÁY SÀNG PHÂN LOẠI HẠT ĐIỀU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN NÓNG VÀ DẦU.
036 036025 4 VẬN HÀNH MÁY CHAO DẦU HẠT ĐIỀU. LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN NÓNG VÀ DẦU.
036 036026 4 TÁCH HẠT ĐIỀU THỦ CÔNG. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI.
036 036027 4 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH TẠI CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN MỦ CAO SU. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, LẶN, NGÂM MÌNH DƯỚI NƯỚC BẨN, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
036 036028 4 VẬN HÀNH MÁY IN TÚI PP, PE HỮU CƠ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI.
037 037001 4 VẬN HÀNH MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 2 KW ĐẾN DƯỚI 200 KW. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ TIẾNG ỒN CAO.
037 037002 4 SỬA CHỮA MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 2 KW ĐẾN DƯỚI 200 KW. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ TIẾNG ỒN CAO.
037 037003 4 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 2 KW ĐẾN DƯỚI 200 KW. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ TIẾNG ỒN CAO.
037 037004 4 VẬN HÀNH MÁY PHÁT HÌNH PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 500W ĐẾN DƯỚI 10 KW VÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037005 4 SỬA CHỮA MÁY PHÁT HÌNH PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 500W ĐẾN DƯỚI 10 KW VÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037006 4 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT HÌNH PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 500W ĐẾN DƯỚI 10 KW VÀ THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037007 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ PHÁT THANH Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037008 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÁT THANH Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037009 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ PHÁT THANH Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037010 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ PHÁT HÌNH VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037011 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÁT HÌNH VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037012 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ PHÁT HÌNH VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, HẦM SÂU. GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN PHỨC TẠP, THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037013 4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÁT THANH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037014 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÁT THANH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037015 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ PHÁT THANH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037016 4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÁT HÌNH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037017 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÁT HÌNH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037018 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ PHÁT HÌNH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037019 4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VI BA. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037020 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VI BA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037021 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ VI BA CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037022 4 LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH DƯỚI 30M CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037023 4 SỬA CHỮA CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH DƯỚI 30M CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037024 4 BẢO DƯỠNG CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH DƯỚI 30M CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037025 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CĂNG THẲNG THẦN KINH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037026 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CĂNG THẲNG THẦN KINH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037027 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH CĂNG THẲNG THẦN KINH, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037028 4 QUẢN LÝ KHO BĂNG TƯ LIỆU PHÁT THANH, PHÁT HÌNH LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT BẢO VỆ BĂNG TƯ LIỆU.
037 037029 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRONG TRUNG TÂM TIN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037030 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRONG TRUNG TÂM TIN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037031 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRONG TRUNG TÂM TIN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037032 4 ĐIỀU HÀNH SÓNG PHÁT THANH PHÁT HÌNH CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037033 4 KIỂM TRA SÓNG PHÁT THANH PHÁT HÌNH CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG THỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037034 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TỪ 10.000 BTU TRỞ LÊN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, HƠI KHÍ ĐỘC VÀ DẦU MỠ
037 037035 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TỪ 10.000 BTU TRỞ LÊN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, HƠI KHÍ ĐỘC VÀ DẦU MỠ
037 037036 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỀU HOÀ TRUNG TÂM CÓ CÔNG SUẤT TỪ 10.000 BTU TRỞ LÊN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN, HƠI KHÍ ĐỘC VÀ DẦU MỠ
037 037037 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO ĐÀI PHÁT THANH, PHÁT HÌNH VÀ TRUNG TÂM SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH. NƠI LÀM VIỆC KHÔNG CỐ ĐỊNH, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037038 4 SỬA CHỮA HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO ĐÀI PHÁT THANH, PHÁT HÌNH VÀ TRUNG TÂM SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH. NƠI LÀM VIỆC KHÔNG CỐ ĐỊNH, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037039 4 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO ĐÀI PHÁT THANH, PHÁT HÌNH VÀ TRUNG TÂM SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH. NƠI LÀM VIỆC KHÔNG CỐ ĐỊNH, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037040 4 BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY PHI-ĐƠ Ở CÁC ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 100 KW TRỞ LÊN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
037 037041 4 BẢO VỆ BÃI ĂNG TEN Ở CÁC ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 100 KW TRỞ LÊN. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
037 037042 4 PHÁT THANH VIÊN ĐÀI PHÁT THANH, PHÁT HÌNH. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN THIẾU DƯỠNG KHÍ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH SÁNG CÓ CƯỜNG ĐỘ MẠNH VÀ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037043 5 LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 30M ĐẾN DƯỚI 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037044 5 SỬA CHỮA CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 30M ĐẾN DƯỚI 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037045 5 BẢO DƯỠNG CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 30M ĐẾN DƯỚI 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037046 5 VẬN HÀNH MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 200 KW ĐẾN DƯỚI 1000 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037047 5 SỬA CHỮA MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 200 KW ĐẾN DƯỚI 1000 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037048 5 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT THANH MW, SW CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 200 KW ĐẾN DƯỚI 1000 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037049 5 VẬN HÀNH MÁY PHÁT HÌNH, PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 10 KW ĐẾN DƯỚI 40 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU.
037 037050 5 SỬA CHỮA MÁY PHÁT HÌNH, PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 10 KW ĐẾN DƯỚI 40 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU.
037 037051 5 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT HÌNH, PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 10 KW ĐẾN DƯỚI 40 KW. CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU.
037 037052 6 VẬN HÀNH MÁY PHÁT HÌNH THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037053 6 SỬA CHỮA MÁY PHÁT HÌNH THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037054 6 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT HÌNH THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037055 6 VẬN HÀNH MÁY PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 40 KW TRỞ LÊN HOẶC CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 20 KW TRỞ LÊN ĐẶT Ở NÚI CAO TRÊN 1000M. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037056 6 SỬA CHỮA MÁY PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 40 KW TRỞ LÊN HOẶC CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 20 KW TRỞ LÊN ĐẶT Ở NÚI CAO TRÊN 1000M. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037057 6 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT THANH FM CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 40 KW TRỞ LÊN HOẶC CÓ TỔNG CÔNG SUẤT TỪ 20 KW TRỞ LÊN ĐẶT Ở NÚI CAO TRÊN 1000M. THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN VÀ SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
037 037058 6 VẬN HÀNH MÁY PHÁT THANH CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 1000 KW TRỞ LÊN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037059 6 SỬA CHỮA MÁY PHÁT THANH CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 1000 KW TRỞ LÊN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037060 6 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT THANH CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 1000 KW TRỞ LÊN CÔNG VIỆC CĂNG THẲNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, SIÊU CAO TẦN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN VÀ TIẾNG ỒN.
037 037061 6 LẮP ĐẶT CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC VÀ NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037062 6 SỬA CHỮA CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC VÀ NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
037 037063 6 BẢO DƯỠNG CỘT ĂNG TEN PHÁT THANH, PHÁT HÌNH CAO TỪ 100M TRỞ LÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG RẤT NẶNG NHỌC VÀ NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG.
038 038001 4 VÍT ĐÁY RUỘT PHÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, TIẾNG ỒN LỚN.
038 038002 4 VẬN HÀNH LÒ TRÒN NUNG SỨ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO2.
038 038003 4 SỬA CHỮA LÒ TRÒN NUNG SỨ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ KHÍ CO2.
038 038004 4 CHUYỂN BAO RA VÀO LÒ TRÒN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO VÀ CO2.
038 038005 4 XẾP BAO RA VÀO LÒ TRÒN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO VÀ CO2.
038 038006 4 SẢN XUẤT LOA TRỤ BÓNG ĐÈN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038007 4 CẮT CỔ BÓNG ĐÉN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038008 4 VÍT MIỆNG BÓNG ĐÈN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038009 4 VÍT MIỆNG RUỘT PHÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038010 4 CẮT CỔ RUỘT PHÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038011 4 CẮT ĐÁY RUỘT PHÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038012 4 RÚT KHÍ CHÂN KHÔNG BÓNG ĐÈN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038013 4 RÚT KHÍ CHÂN KHÔNG PHÍCH NƯỚC. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, GÒ BÓ, LUÔN PHẢI TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2 VÀ ỒN TRONG SUỐT CA LÀM VIỆC.
038 038014 4 NẤU THUỶ TINH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NÓNG VÀ BỤI.
038 038015 4 KHỀU, CẮT THUỶ TINH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2.
038 038016 4 GIỮ KHUÔN THỔI BÌNH, PHÍCH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2.
038 038017 4 CHẠY BÌNH, PHÍCH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2.
038 038018 4 PHỤ KÉO ỐNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, CO2.
038 038019 4 VẬN HÀNH LÒ SẢN XUẤT GA (KHÍ THAN). CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI, CO VÀ CO2.
038 038020 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN THẠCH CAO. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG BỤI VÀ ỒN.
038 038021 4 VẬN HÀNH MÁY XÀO THẠCH CAO. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG BỤI VÀ ỒN.
038 038022 4 SẤY KHUÔN THẠCH CAO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG NÓNG, BỤI VÀ CO2.
038 038023 4 NUNG MEN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NHIỆT ĐỘ CAO, BỤI SIO2 VÀ ĂNGTIMOAN.
038 038024 4 PHUN HOA. CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOÁ CHẤT TRONG SƠN VÀ BỤI.
038 038025 4 RỬA TRẮNG NHÔM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC VÀ ĐỘC HẠI DO PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038026 4 KHỬ DẦU. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC VÀ ĐỘC HẠI DO PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038027 4 TẨY BẨN SẢN PHẨM NHÔM BẰNG AXÍT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC VÀ ĐỘC HẠI DO PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038028 4 NẤU BỘT GIẤY BẰNG CLO. LUÔN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
038 038029 4 TẨY RỬA BỘT GIẤY BẰNG CLO. LUÔN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
038 038030 4 PHA TRỘN NGUYÊN LIỆU THUỶ TINH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 CAO.
038 038031 4 NGHIỀN NGUYÊN LIỆU THUỶ TINH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI BỤI CÓ HÀM LƯỢNG SIO2 CAO.
038 038032 4 ĐỐT LÒ NUNG MEN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI.
038 038033 4 BẢO QUẢN BÈ GỖ TRÊN SÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
038 038034 4 BẢO QUẢN, NGÂM, VỚT GỖ TRONG HỒ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NƯỚC BẨN CÓ NHIỀU VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
038 038035 4 CÀN NHÔM LẠNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
038 038036 4 HẤP, Ủ NHÔM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI.
038 038037 4 HOÁ NGHIỆM, PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG HOÁ CHẤT, CÁC SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT GIẤY. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ: HCL, H2SO4, HNO3, HF, CH3COOH...
038 038038 4 LÀM SẠCH GỖ NGÂM. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
038 038039 4 PHA CHẾ AXÍT, H3PO4 ĐỂ TẨM QUE DIÊM VÀ THUỐC MẶT PHẤN. TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038040 4 PHA TRỘN BỘT MEN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI ĐỘC NỒNG ĐỘ CAO.
038 038041 4 SÀNG, SẤY HOÁ CHẤT PHỐI LIỆU CAO SU. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG ,NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038042 4 SẢN XUẤT KEO ĐỂ GẮN CÁC SẢN PHẨM NHỰA PVC. CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ.
038 038043 4 SẤY QUE DIÊM THUỐC VÀ DIÊM PHẤN. CÔNG VIỆC BÁN THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG VÀ ĐỘC HẠI.
038 038044 4 TINH CHẾ MUỐI KCL2O3. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT DỄ CHÁY, NỔ, BỤI.
038 038045 4 TRÁNG MEN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG.
038 038046 4 VẬN HÀNH MÁY BÀO, CHẶT, SẤY, SÀNG, CHỌN QUE DIÊM. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
038 038047 4 VẬN HÀNH MÁY CƯA, XẺ GỖ LÀM DIÊM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO.
038 038048 4 VẬN HÀNH MÁY KHUẤY, CHẤM HOÁ CHẤT ĐẦU QUE DIÊM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038049 4 VẬN HÀNH MÁY QUÉT MẶT PHẤN. CÔNG VIỆC BÁN THỦ CÔNG, ĐƠN ĐIỆU, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
038 038050 4 VẬN HÀNH MÁY SẮP QUE DIÊM MỘC. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
038 038051 4 VẬN HÀNH MÁY XAY, NGHIỀN, TÁN MUỐI KCL2O3. TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT DỄ CHÁY NỔ, ỒN VÀ BỤI.
038 038052 4 VẬN HÀNH MÁY XAY, NGHIỀN, TRỘN, CÁN, DÙN, ÉP NHỰA PVC, PE. CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI, HƠI VÀ KHÍ ĐỘC.
038 038053 4 VẬN HÀNH MÁY XẺ ỐNG NHỰA PVC. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
038 038054 4 VIỀN MÉP SẢN PHẨM SẮT TRÁNG MEN. CÔNG VIỆC ĐƠN ĐIỆU, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG.
038 038055 5 PHA TRỘN HOÁ CHẤT LÀM MÚT XỐP PU BẰNG THỦ CÔNG VÀ BÁN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN PHẢI TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC GÂY THƯƠNG TỔN CHO HỆ THỐNG THẦN KINH NHƯ: TÔLUEN, TOLUEN DICCOYANATE, POPYLEN GUCOL; NH3.
038 038056 5 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN ĐÁ THẠCH ANH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI VÀ ỒN LỚN.
038 038057 5 MẠ RUỘT PHÍCH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG VÀ CHẤT ĐỘC NH3 NỒNG ĐỘ CAO.
038 038058 5 THỔI THUỶ TINH BẰNG MIỆNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NÓNG.
038 038059 5 NẤU MEN. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NHIỆT RẤT CAO VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
038 038060 5 PHA CHẾ MỰC VIẾT CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ASEN.
039 039001 4 SẤY BỘT KẸO JELLY CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, ĐƠN ĐIỆU; MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NÓNG, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
039 039002 4 SẢN XUẤT GIẤY TINH BỘT (XỬ LÝ, LI TÂM, HỒ HOÁ). CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC; MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ẨM ƯỚT VÀ NÓNG
040 040001 4 VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU (TRE GỖ, NỨA, BỘT THẢI) BẰNG THỦ CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI.
040 040002 4 VẬN HÀNH MÁY BÓC VỎ GỖ, MÁY NẠP, CHẶT, SÀNG NGUYÊN LIỆU. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ ỒN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
040 040003 4 SẢN XUẤT BỘT GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ NHIỆT CƠ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, NÓNG, BỤI VÀ CÁC CHẤT ĐỘC.
040 040004 4 VẬN HÀNH MÁY XEO GIẤY. ĐỨNG QUAN SÁT SUỐT CA LÀM VIỆC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI.
040 040005 4 CUỘN LẠI GIẤY VỆ SINH BÁN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI.
040 040006 4 CẮT GIẤY VỆ SINH BÁN THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI.
040 040007 4 VẬN HÀNH MÁY TRÁNG PHẤN GIẤY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO, HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040008 4 SẢN XUẤT KEO TRÁNG PHẤN GIẤY. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ NHIỀU LOẠI HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040009 4 SẢN XUẤT VÔI. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
040 040010 4 CHƯNG BỐC, XÚT HOÁ. PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÔI VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040011 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KHU VỰC CHƯNG BỐC, XÚT HOÁ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HOÁ CHẤT.
040 040012 4 ĐỔ MUỐI SUNPHÁT (NASO4) VÀO LÒ THU HỒI. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT.
040 040013 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. NƠI LÀM VIỆC HÔI THỐI, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ CÁC HOÁ CHẤT (NAOH, H2SO4, H2S).
040 040014 4 VẬN HÀNH MÁY MÀI LÔ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
040 040015 4 SỬA CHỮA ỐNG NHỰA PVC VÀ DERAKENE. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI BÔNG THỦY TINH VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040016 4 HÀN ỐNG NHỰA PVC VÀ DERAKENE. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI BỤI BÔNG THỦY TINH VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040017 4 VẬN HÀNH MÁY THUỶ LỰC ÉP GỖ DÁN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040018 4 CẮT CẠNH GỖ DÁN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN LỚN VÀ BỤI NỒNG ĐỘ CAO.
040 040019 4 ĐÁNH BÓNG BỀ MẶT GỖ DÁN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN.
040 040020 4 PHA CHẾ KEO PHENOL. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
040 040021 4 TRÁNG KEO PHENOL. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC MẠNH.
040 040022 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN BỘT GIẤY. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA HOÁ CHẤT, ỒN VÀ BỤI.
040 040023 4 ĐIỀU CHẾ PHỤ GIA, HOÁ CHẤT ĐỂ PHỐI CHẾ SẢN XUẤT GIẤY. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040024 5 VẬN HÀNH MÁY ĐIỆN GIẢI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI AMIĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
040 040025 5 SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN GIẢI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI AMIĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
040 040026 5 KIỂM NGHIỆM XÚT-CLO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI AMIĂNG VÀ HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI.
040 040027 5 VẬN HÀNH LÒ HƠI THU HỒI (ĐỐT BẰNG DỊCH ĐEN) CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
040 040028 5 XÚC VÔI BỘT THỦ CÔNG ĐỂ ĐIỀU CHẾ DỊCH VÔI CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÔI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
040 040029 5 VẬN CHUYỂN VÔI BỘT THỦ CÔNG ĐỂ ĐIỀU CHẾ DỊCH VÔI CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÔI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
040 040030 5 CẤP VÔI BỘT THỦ CÔNG ĐỂ ĐIỀU CHẾ DỊCH VÔI CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI VÔI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
041 041001 4 VẬN HÀNH LÒ NẤU THUỶ TINH. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ NÓNG.
041 041002 4 SỬA CHỮA LÒ NẤU THUỶ TINH. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI VÀ NÓNG.
041 041003 4 VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT KÍNH (ĐẬP, XAY, NGHIỀN SA MỐT). CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG ỒN VÀ BỤI CÓ NỒNG ĐỘ SIO2 CAO.
041 041004 4 ĐỐT GẠCH LÒ VÒNG. THAO TÁC THỦ CÔNG TRÊN ĐỈNH LÒ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI THAN, KHÍ CO.
041 041005 4 ĐỐT GẠCH LÒ TUYNEN. THAO TÁC THỦ CÔNG TRÊN ĐỈNH LÒ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI THAN, KHÍ CO.
041 041006 4 ĐỐT GẠCH LÒ THỦ CÔNG. THAO TÁC THỦ CÔNG TRÊN ĐỈNH LÒ, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI THAN, KHÍ CO.
041 041007 4 CHUYỂN XẾP GẠCH VÀO, RA LÒ VÒNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, NÓNG, BỤI NHIỀU.
041 041008 4 ĐÓNG BAO VỮA SAMỐT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHIỀU BỤI (CÓ NỒNG ĐỘ SIO2).
041 041009 4 VÁ BAO SÔĐA. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHIỀU BỤI (CÓ NỒNG ĐỘ SIO2).
041 041010 4 ĐỔI BAO SÔĐA. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NHIỀU BỤI (CÓ NỒNG ĐỘ SIO2).
041 041011 4 THÔNG SỬA NỒI HƠI, ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU VÀ BƠM VÉT DẦU TỪ XÀ LAN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, LUÔN TIẾP XÚC VỚI BỤI BẨN, KHÍ SO2, DẦU.
041 041012 4 VẬN HÀNH LÒ TÔI KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
041 041013 4 SỬA CHỮA LÒ TÔI KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
041 041014 4 ĐẨY XE GOÒNG NẠP LIỆU SẢN XUẤT KÍNH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NÓNG, BỤI.
041 041015 4 ĐIỀU KHIỂN BUỒNG ĐỐT MÁY SẤY GẠCH CHỊU LỬA. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI, ỒN.
041 041016 4 SỬA CHỮA LÒ NUNG TUYNEN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
041 041017 4 BẢO DƯỠNG LÒ NUNG TUYNEN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
041 041018 4 KÊNH LÒ NUNG TUYNEN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
041 041019 4 VẬN HÀNH MÁY KÉO KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO.
041 041020 4 SỬA CHỮA MÁY KÉO KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO.
041 041021 4 SẢN XUẤT TRỤC AMIANG MÁY KÉO KÍNH. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BỤI, ỒN.
041 041022 4 TẠO HÌNH GẠCH CHỊU LỬA BẰNG MÁY ĐẦM RUNG. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BỤI, ỒN, RUNG.
041 041023 4 TẠO HÌNH GẠCH CHỊU LỬA BẰNG MÁY THỦ CÔNG. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC BỤI, ỒN, RUNG.
041 041024 4 PHUN MEN SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ỒN, BỤI.
041 041025 4 SỬA SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ỒN, BỤI.
041 041026 4 LÀM SẠCH SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ỒN, BỤI.
041 041027 4 SẤY TRẠM BƠM DẦU FO. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, NÓNG, ỒN, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
041 041028 4 VẬN HÀNH TRẠM BƠM DẦU FO. LÀM VIỆC DƯỚI HẦM SÂU, NÓNG, ỒN, THIẾU DƯỠNG KHÍ.
041 041029 4 VẬN HÀNH MÁY QUAY LY TÂM TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, RUNG LỚN.
041 041030 4 VẬN HÀNH MÁY ĐẦM RUNG TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, RUNG LỚN.
041 041031 4 CẮT KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041032 4 BẺ KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041033 4 TREO KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041034 4 THÁO KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041035 4 MÀI KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041036 4 KHOAN KÍNH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ CAO, ỒN VÀ BỤI.
041 041037 4 TRỰC TIẾP LÀM VIỆC TRONG DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÁ PHANH ÔTÔ. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, ỒN, BỤI AMIANG.
041 041038 4 VẬN HÀNH MÁY ÉP GẠCH CHỊU LỬA. TIẾP XÚC VỚI BỤI CÓ NỒNG ĐỘ SIO2 CAO.
041 041039 4 ĐẬP TUYỂN CHỌN SA MỐT THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI.
041 041040 4 CẠO XỈ GẠCH CHỊU LỬA. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI NHIỀU.
041 041041 4 PHÂN LOẠI GẠCH CHỊU LỬA. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI NHIỀU.
041 041042 4 RÀ GẠCH LÒ TUYNEN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI NHIỀU.
041 041043 4 PHƠI, ĐẢO GẠCH TRONG NHÀ KÍNH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, ĐI LẠI NHIỀU.
041 041044 4 GIA CÔNG, ĐỔ, RÓT HỒ SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN, BỤI.
041 041045 4 LÀM KHUÔN SẢN PHẨM SỨ. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI NHIỀU.
041 041046 4 LÀM KHUÔN SẢN PHẨM THUỶ TINH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI NHIỀU.
041 041047 4 THÁO KHUÔN THẠCH CAO. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC.
041 041048 4 CHUYỂN, XẾP SẢN PHẨM SỨ RA, VÀO LÒ SẤY. LÀM VIỆC THỦ CÔNG, TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI.
041 041049 4 CHUYỂN, XẾP SẢN PHẨM THUỶ TINH RA, VÀO LÒ SẤY. LÀM VIỆC THỦ CÔNG, TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI.
041 041050 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN SA LUÂN. CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI, ỒN, VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP.
041 041051 4 GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GẠCH ỐP, LÁT. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI, ỒN.
041 041052 4 GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI, ỒN.
041 041053 4 TRỘN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GẠCH LÁT HOA. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NÓNG, BỤI, ỒN.
041 041054 4 GIA CÔNG CỐT THÉP TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐÚC SẴN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ỒN, BỤI.
041 041055 4 NẤU KEO DÁN. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041056 4 SẢN XUẤT MATÍT. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041057 4 SẢN XUẤT GIẤY ÔJALIT. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041058 4 PHA CHẾ THUỐC IN ÔJALIT. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041059 4 HẤP TẤM BÊ TÔNG. TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041060 4 QUÉT THUỐC PHÒNG MỤC. TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT ĐỘC.
041 041061 4 PHƠI CÓT ĐÃ TẨM KEO PHENOL. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI CÁC HOÁ CHẤT ĐỘC NHƯ HCL, PHENOL.
041 041062 5 ĐỐT LÒ VÔI (LÒ THỦ CÔNG) LÀM VIỆC TRÊN LÒ CAO, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI ĐỘC.
041 041063 5 RA LÒ VÔI LÀM VIỆC TRÊN LÒ CAO, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI ĐỘC.
041 041064 5 CHỌN VÔI NÓNG (LÒ THỦ CÔNG) LÀM VIỆC TRÊN LÒ CAO, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG VÀ BỤI ĐỘC.
041 041065 5 THÁO XI MĂNG VÀO MÁY TRỘN BÊ TÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI XI MĂNG NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
041 041066 5 ĐỔ XI MĂNG VÀO MÁY TRỘN BÊ TÔNG CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI XI MĂNG NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
041 041067 5 CẮT, MÀI ĐÁ HOA GRANITO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
041 041068 5 CẮT, MÀI ĐÁ ỐP LÁT. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI.
041 041069 5 PHUN CÁT LÀM MỜ KÍNH LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG BỤI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG.
041 041070 5 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GẠCH LỬA. CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN CAO, BỤI CÓ NỒNG ĐỘ SIO2 RẤT CAO.
041 041071 5 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT GẠCH LỬA. CHỊU TÁC ĐỘNG TIẾNG ỒN CAO, BỤI CÓ NỒNG ĐỘ SIO2 RẤT CAO.
042 042001 4 CẤP PHÁT VẬT TƯ Ở PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỢI ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042002 4 CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU Ở PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỢI ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042003 4 CẤP PHÁT VẬT TƯ Ở PHÂN XƯỞNG ĐÓNG BAO ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042004 4 CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU Ở PHÂN XƯỞNG ĐÓNG BAO ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042005 4 CẤP PHÁT VẬT TƯ Ở PHÂN XƯỞNG CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042006 4 CẤP PHÁT NGUYÊN LIỆU Ở PHÂN XƯỞNG CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ ĐI LẠI NHIỀU; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042007 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT SỢI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042008 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG ĐÓNG BAO CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042009 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ; CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, BỤI, NICOTINE
042 042010 4 PHA CHẾ HƯƠNG LIỆU SẢN XUẤT THUỐC LÁ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT, NICOTINE, CÁC CHẤT GÂY KÍCH THÍCH NIÊM MẠC, MẮT, TAI, MŨI, HỌNG
042 042011 4 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ ĐIẾU TRÊN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTINE, NẤM, TAR, VI KHUẨN GÂY BỆNH; TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ
042 042012 4 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LÁ THUỐC LÁ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, NẤM, VI KHUẨN GÂY BỆNH, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
042 042013 4 THỦ KHO, BẢO QUẢN LÁ THUỐC LÁ. LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, THIẾU DƯỠNG KHÍ, TIẾP XÚC NICOTIN NỒNG ĐỘ RẤT CAO, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
042 042014 4 SẤY CUỘNG, NGỌN THUỐC LÁ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, NẤM MỐC, TẠP KHUẨN GÂY BỆNH.
042 042015 4 HẤP CHÂN KHÔNG CUỘNG, NGỌN THUỐC LÁ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, NẤM MỐC, TẠP KHUẨN GÂY BỆNH.
042 042016 4 CẮT CUỘNG, NGỌN THUỐC LÁ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, NẤM MỐC, TẠP KHUẨN GÂY BỆNH.
042 042017 4 VẬN HÀNH DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN SỢI THUỐC LÁ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN, NICOTIN.
042 042018 4 HỨNG SỢI THUỐC LÁ TRONG XƯỞNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, BỤI THUỐC LÁ.
042 042019 4 ĐÓNG KIỆN PHỤ LIỆU, SỢI THUỐC LÁ TRONG XƯỞNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, BỤI THUỐC LÁ.
042 042020 4 VẬN CHUYỂN PHỤ LIỆU, SỢI THUỐC LÁ TRONG XƯỞNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, BỤI THUỐC LÁ.
042 042021 4 VẬN HÀNH MÁY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ. TIẾP XÚC ỒN BỤI VÀ NICOTIN.
042 042022 4 VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO THUỐC LÁ. TIẾP XÚC ỒN BỤI VÀ NICOTIN.
042 042023 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TẠI PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT THUỐC LÁ VÀ XỬ LÝ THUỐC LÁ PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI BỤI THUỐC LÁ, NICOTIN NỒNG ĐỘ CAO.
042 042024 4 VẬN HÀNH LÒ RANG THUỐC LÁ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI THUỐC LÁ VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ CAO.
042 042025 4 PHÂN LOẠI LÁ THUỐC. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI NẤM MỐC, TẠP KHUẨN VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ CAO.
042 042026 4 CHẾ BIẾN LÁ THUỐC. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI NẤM MỐC, TẠP KHUẨN VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ CAO.
042 042027 4 XỬ LÝ LÁ THUỐC MỐC. TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI NẤM MỐC, TẠP KHUẨN VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ CAO.
042 042028 4 VẬN HÀNH MÁY XÉ, SÀNG ĐIẾU THUỐC LÁ HỎNG. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC, NICOTIN.
042 042029 4 SÀNG THUỐC LÁ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC LÁ NỒNG ĐỘ RẤT CAO VÀ NICOTIN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
042 042030 4 RANG THUỐC LÁ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC LÁ NỒNG ĐỘ RẤT CAO VÀ NICOTIN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
042 042031 4 NGHIỀN BỤI THUỐC LÁ. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI THUỐC LÁ NỒNG ĐỘ RẤT CAO VÀ NICOTIN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
042 042032 4 TRỘN THUỐC LÁ TẤM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NICOTIN VÀ BỤI THUỐC NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
042 042033 4 CÁN THUỐC LÁ TẤM. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NICOTIN VÀ BỤI THUỐC NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
042 042034 4 LÀM SẠCH GIẤY CUỐN THUỐC LÁ PHẾ LIỆU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NICOTIN VÀ BỤI.
042 042035 4 XÉ GIẤY CUỐN THUỐC LÁ PHẾ LIỆU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NICOTIN VÀ BỤI.
042 042036 4 SÀNG GIẤY CUỐN THUỐC LÁ PHẾ LIỆU. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NICOTIN VÀ BỤI.
042 042037 4 VẬN HÀNH MÁY IN BAO BÌ VÀ PHỤ LIỆU THUỐC LÁ. THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, TOLUEN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
042 042038 4 NẤU THỦ CÔNG HỒ DÁN THUỐC LÁ. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI BỤI VÀ CÁC HOÁ CHẤT: HCL, DISTRIN, CO.
042 042039 4 VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHÔNG THÔNG GIÓ. ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VÀ NICOTIN.
042 042040 4 TƯỚC CUỘNG BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC BỤI, NẤM MỐC VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
042 042041 4 LÀM ẨM LÁ THUỐC BẰNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC BỤI, NẤM MỐC VÀ NICOTIN NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
042 042042 4 VẬN HÀNH MÁY KHỬ BỤI THUỐC LÁ. LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, BỤI NICOTIN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
042 042043 5 VẬN CHUYỂN THỦ CÔNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTINE, BỤI, NẤM MỐC GÂY BỆNH.
042 042044 5 BỐC XẾP THỦ CÔNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTINE, BỤI, NẤM MỐC GÂY BỆNH.
042 042045 5 PHÂN TÍCH HOÁ CHẤT THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT, NICOTINE, TAR, KHÓI THUỐC QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP
042 042046 5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT, NICOTINE, TAR, KHÓI THUỐC QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP
042 042047 5 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THUỐC LÁ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CÁC LOẠI HOÁ CHẤT, NICOTINE, TAR, KHÓI THUỐC QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP
042 042048 5 VẬN HÀNH LÒ LÊN MEN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT NICOTINE, HƠI VÀ BỤI THUỐC LÁ, NẤM GÂY BỆNH. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO
042 042049 5 VẬN HÀNH LÒ SẤY ĐIẾU THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI CHẤT NICOTINE, HƠI VÀ BỤI THUỐC LÁ, NẤM GÂY BỆNH. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO
042 042050 5 VẬN CHUYỂN THUỐC LÁ THỦ CÔNG CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, BỤI, NẤM MỐC.
042 042051 5 BỐC XẾP THUỐC LÁ THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NICOTIN, BỤI, NẤM MỐC.
042 042052 5 PHUN HƯƠNG LIỆU (MENTOL). LÀM VIỆC TRONG PHÒNG KÍN, HẸP, TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI MENTOL NỒNG ĐỘ CAO VÀ NICOTIN.
043 043001 4 VẬN HÀNH CẦU TRỤC. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043002 4 VẬN HÀNH CẦU RẢI KHO NGUYÊN LIỆU. TIẾP XÚC THƯỜNG XUYÊN VỚI ỒN VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043003 4 VẬN HÀNH BĂNG CÂN ĐỊNH LƯỢNG CLINKEZ. ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043004 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ LỌC BỤI ĐIỆN. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043005 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043006 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ VÍT TẢI BỤI. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043007 4 PHA KHOÁNG MÁY NGHIỀN BÙN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
043 043008 4 BÔI TRƠN LÒ NUNG CLINKEZ. ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043009 4 VẬN HÀNH LÒ NUNG CLINKEZ TỰ ĐỘNG (CÓ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM). PHẢI ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ CAO VÀ BỤI.
043 043010 4 VẬN HÀNH VAN CỬA THÁO. NƠI LÀM VIỆC CHẬT HẸP, NÓNG VÀ BỤI RẤT CAO, TƯ THẾ GÒ BÓ.
043 043011 4 ĐẬP CLINKEZ THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI.
043 043012 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI XỈ. ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043013 4 VẬN HÀNH BUNKER XỈ, ĐẤT, ĐÁ. ĐI LẠI NHIỀU, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043014 4 RA, VÀO BI ĐẠN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
043 043015 4 VẬN HÀNH VÀ CHẤM ĐẦU MÁY NGHIỀN BÙN. NƠI LÀM VIỆC BẨN, ẨM ƯỚT, ĐI LẠI NHIỀU, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN CAO.
043 043016 4 VẬN HÀNH BUỒNG ĐỐT. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043017 4 BƠM BUỒNG. TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043018 4 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG. ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
043 043019 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI XÍCH VẬN CHUYỂN CLINKEZ. ĐI LẠI NHIỀU, TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043020 4 VẬN HÀNH GẦU NÂNG. ĐI LẠI NHIỀU, TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043021 4 VẬN HÀNH BĂNG TẢI CAO SU VẬN CHUYỂN CLINKEZ. TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043022 4 VẬN HÀNH BƠM FULE. TIẾP XÚC VỚI ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043023 4 ĐỐT LỬA MÁY SẤY NHÀ THAN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ CO2.
043 043024 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐẦU LÒ NUNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, BỤI NHIỀU.
043 043025 4 VẬN CHUYỂN XI MĂNG BẰNG XE CẦY. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI.
043 043026 4 BỐC DỠ XỈ THAN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043027 4 BỐC DỠ THẠCH CAO. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, BỤI THAN VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043028 4 GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ ĐỨNG (ĐẬP, XAY, NGHIỀN ĐÁ BÁN THỦ CÔNG). CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043029 4 SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ SẢN XUẤT XI MĂNG TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CHÍNH. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, BỤI NHIỀU.
043 043030 4 VỆ SINH CÔNG NGHIỆP TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CHÍNH. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, ỒN, BỤI NHIỀU.
043 043031 4 VÊ VIÊN CLINKER TRONG SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ ĐỨNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NÓNG, BỤI.
043 043032 4 VẬN HÀNH LÒ QUAY NUNG CLINKER. LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN NÓNG, BỤI, ỒN.
043 043033 4 VẬN HÀNH MÁY XÚC CLINKER TRONG KHO. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN VÀ BỤI NHIỀU.
043 043034 4 VẬN HÀNH CÁC XYCLON TRAO ĐỔI NHIỆT. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, NÓNG, BỤI.
043 043035 4 CHỌC XYLO XI MĂNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, BỤI, ỒN.
043 043036 5 ĐÓNG BAO XI MĂNG BẰNG MÁY QUAY TRÒN TỰ ĐỘNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043037 5 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP HÀM. TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043038 5 VẬN HÀNH MÁY ĐẬP BÚA. TIẾP XÚC VỚI TIẾNG ỒN CAO VÀ BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
043 043039 5 XÚC CLINKEZ GẦM LÒ NUNG. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, NƠI LÀM VIỆC RẤT NÓNG, ỒN, NỒNG ĐỘ BỤI RẤT CAO.
043 043040 5 QUAY VAN NÓC LÒ. LÀM VIỆC TRÊN SÀN CAO, RẤT NÓNG, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
043 043041 5 VẬN HÀNH LÒ NUNG LUYỆN CLINKER ( LÒ ĐỨNG) CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, BỤI VÀ HƠI KHÍ ĐỘC.
043 043042 5 ĐÓNG BAO XI MĂNG THỦ CÔNG. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, BỤI, NỒNG ĐỘ RẤT CAO
043 043043 5 CÀO, RỬA GẦM MÁY NGHIỀN BÙN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN, THƯỜNG XUYÊN NGÂM MÌNH DƯỚI NƯỚC BẨN.
043 043044 5 PHA ĐÁ HỘC LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC.
043 043045 5 BỔ ĐÁ HỘC LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC.
043 043046 6 ĐÓNG BAO XI MĂNG BẰNG 4 VÒI BÁN TỰ ĐỘNG. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NÓNG, TƯ THẾ LÀM VIỆC RẤT GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, BỤI VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP RẤT NHIỀU LẦN.
044 044001 4 SẢN XUẤT MUỐI ĂN THỦ CÔNG. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC.
044 044002 4 BỐC VÁC MUỐI IỐT THỦ CÔNG VÀ BÁN THỦ CÔNG. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CÓ ĐỘ ẨM CAO.
044 044003 4 PHA TRỘN MUỐI IỐT THỦ CÔNG VÀ BÁN THỦ CÔNG. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CÓ ĐỘ ẨM CAO.
044 044004 4 ĐÓNG GÓI MUỐI IỐT THỦ CÔNG VÀ BÁN THỦ CÔNG. LAO ĐỘNG THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CÓ ĐỘ ẨM CAO.
044 044005 4 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT HOÁ CHẤT (MGCO3, MGCL2, MGSO4) SAU MUỐI ĂN. CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ẨM VÀ CÁC HOÁ CHẤT: KIỀM, CL2, NACO3.
045 045001 4 THUỶ THỦ TÀU LAI DẮT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG.
045 045002 4 THUYỀN VIÊN TÀU LAI DẮT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG.
045 045003 4 THỢ MÁY TÀU LAI DẮT CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG NƯỚC, ỒN VÀ RUNG.
045 045004 4 VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT TỪ 4000 M3/H TRỞ LÊN NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, ỒN VÀ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU MỠ.
045 045005 4 SỬA CHỮA MÁY BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT TỪ 4000 M3/H TRỞ LÊN NƠI LÀM VIỆC ẨM ƯỚT, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, ỒN VÀ THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC DẦU MỠ.
045 045006 4 HOAN VỮA GIA CỐ ĐÊ, KÈ, CỐNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI.
045 045007 4 PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ, KÈ, CỐNG LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ HOÁ CHẤT CHỐNG MỐI.
045 045008 4 XÂY DỰNG THỦ CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI (MỘC, NỀ, SẮT ...) CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, NẶNG NHỌC, ẢNH HƯỞNG CỦA ỒN VÀ BỤI.
045 045009 4 NẠO VÉT SÔNG, KÊNH, MƯƠNG THỦ CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI NHIỀU LOẠI NẤM, VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
045 045010 4 LÁI XE, MÁY THI CÔNG Ở CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI. CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA RUNG, ỒN, BỤI, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
045 045011 4 SỬA CHỮA XE, MÁY THI CÔNG Ở CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, TIẾP XÚC VỚI DẦU MỠ.
045 045012 4 ĐÓNG, MỞ CỬA CỐNG TẠI CẦU CÔNG TÁC Ở CÁC ĐẬP THUỶ LỢI. LÀM VIỆC TRÊN CAO, TRONG MỌI THỜI TIẾT, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
045 045013 4 THÍ NGHIỆM ĐẤT, BÊ TÔNG NGOÀI HIỆN TRƯỜNG CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỶ LỢI. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
045 045014 4 XỬ LÝ ĐẤT, BÊ TÔNG NGOÀI HIỆN TRƯỜNG CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỶ LỢI. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI HOÁ CHẤT, ỒN, NÓNG VÀ BỤI.
045 045015 4 KIỂM TRA ĐÊ ĐIỀU. LAO ĐỘNG NGOÀI TRỜI, THƯỜNG XUYÊN PHẢI ĐI LẠI, KHÔNG KỂ NGÀY ĐÊM.
045 045016 5 NỔ MÌN KHAI THÁC LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ KHÍ NO2.
045 045017 5 PHÁ ĐÁ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN VÀ KHÍ NO2.
045 045018 5 THUỶ THỦ TÀU CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG.
045 045019 5 THUYỀN VIÊN TÀU CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG.
045 045020 5 KỸ THUẬT VIÊN THỢ ĐIỆN TÀU CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG.
045 045021 5 THỢ MÁY TÀU CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG, CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG.
045 045022 5 VẬN HÀNH MÁY BƠM ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM BƠM CÓ TỪ 5 MÁY TRỞ LÊN VỚI TỔNG CÔNG SUẤT TRÊN 100.000M3/H. ĐI LẠI LIÊN TỤC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, RUNG KÉO DÀI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
045 045023 5 SỬA CHỮA MÁY BƠM ĐIỆN TẠI CÁC TRẠM BƠM CÓ TỪ 5 MÁY TRỞ LÊN VỚI TỔNG CÔNG SUẤT TRÊN 100.000M3/H. ĐI LẠI LIÊN TỤC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TIẾNG ỒN CAO, RUNG KÉO DÀI, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ.
045 045024 5 VẬN HÀNH MÁY XÁNG, CẠP. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, TRÊN SÔNG NƯỚC, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC BỤI, ỒN, RUNG VÀ DẦU MỠ.
045 045025 5 VẬN HÀNH MÁY CẠP XÍCH CÓ CÔNG SUẤT TRÊN 220 CV CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA NÓNG, ỒN, RUNG.
045 045026 5 LẮP RÁP CẤU KIỆN TRÊN CAO. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
045 045027 5 ĐIỀU TRA QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG Ở VÙNG SÂU, XA XÔI HẺO LÁNH, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
045 045028 5 KHẢO SÁT QUY HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG Ở VÙNG SÂU, XA XÔI HẺO LÁNH, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
045 045029 5 KHOAN XỬ LÝ THÂN VÀ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ỒN, RUNG VÀ BỤI NỒNG ĐỘ RẤT CAO.
045 045030 6 LẶN KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ÁP SUẤT CAO.
045 045031 6 SỸ QUAN MÁY TÀU CÔNG TRÌNH CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG MẠNH.
045 045032 6 THỢ MÁY TÀU CÔNG TRÌNH CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, TƯ THẾ LAO ĐỘNG GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, ỒN CAO VÀ RUNG MẠNH.
045 045033 6 VẬN HÀNH MÁY CẠP LỐP DUNG TÍCH GẦU TỪ 16M3 TRỞ LÊN. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA BỤI, ỒN CAO VÀ RUNG MẠNH, CĂNG THẲNG THẦN KINH TÂM LÝ.
046 046001 4 NUÔI TRAI LẤY NGỌC. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN PHẢI NGÂM MÌNH DƯỚI NƯỚC.
046 046002 5 CÁN BỘ LÀM VIỆC TRÊN TÀU THU MUA TRÊN BIỂN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN, RUNG; TIẾP XÚC VỚI THUỶ SẢN TANH, HÔI
046 046003 5 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU THU MUA TRÊN BIỂN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN, RUNG; TIẾP XÚC VỚI THUỶ SẢN TANH, HÔI
046 046004 5 CÁN BỘ LÀM VIỆC TRÊN TÀU VẬN TẢI THUỶ SẢN TRÊN BIỂN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN, RUNG; TIẾP XÚC VỚI THUỶ SẢN TANH, HÔI
046 046005 5 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU VẬN TẢI THUỶ SẢN TRÊN BIỂN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN, RUNG; TIẾP XÚC VỚI THUỶ SẢN TANH, HÔI
046 046006 5 CÁN BỘ LÀM VIỆC TRÊN TÀU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN NGOÀI KHƠI. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN VÀ RUNG.
046 046007 5 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TẦU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN NGOÀI KHƠI CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN VÀ RUNG
046 046008 5 CÁN BỘ LÀM VIỆC TRÊN TẦU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN VEN BIỂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN VÀ RUNG
046 046009 5 THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TẦU ĐÁNH BẮT HẢI SẢN VEN BIỂN. CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SÓNG, GIÓ, ỒN VÀ RUNG
046 046010 5 KHAI THÁC TỔ YẾN THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC NGOÀI ĐẢO XA, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, RẤT NGUY HIỂM.
046 046011 5 VẬN HÀNH MÁY XAY PHẾ LIỆU HẢI SẢN LÀM THỨC ĂN GIA SÚC LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HÔI THỐI, BẨN THỈU TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN, BỤI, NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
046 046012 5 VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN PHẾ LIỆU HẢI SẢN LÀM THỨC ĂN GIA SÚC. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HÔI THỐI, BẨN THỈU TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN, BỤI, NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
046 046013 5 VẬN HÀNH MÁY SẤY PHẾ LIỆU HẢI SẢN LÀM THỨC ĂN GIA SÚC. LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG HÔI THỐI, BẨN THỈU TIẾP XÚC VỚI NÓNG, ỒN, BỤI, NẤM VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH.
046 046014 6 VẬN HÀNH MÁY TÀU ĐÁNH CÁ NGOÀI KHƠI CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
046 046015 6 SỬA CHỮA MÁY TÀU ĐÁNH CÁ NGOÀI KHƠI CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
046 046016 6 BẢO DƯỠNG MÁY TÀU ĐÁNH CÁ NGOÀI KHƠI CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
046 046017 6 VẬN HÀNH MÁY TÀU ĐÁNH CÁ VEN BIỂN CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
046 046018 6 SỬA CHỮA MÁY TẦU ĐÁNH CÁ VEN BIỂN. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
046 046019 6 BẢO DƯỠNG MÁY TẦU ĐÁNH CÁ VEN BIỂN. CÔNG VIỆC RẤT NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM, TƯ THẾ LÀM VIỆC GÒ BÓ, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA NÓNG, RUNG, XĂNG, DẦU VÀ TIẾNG ỒN RẤT CAO.
047 047001 5 VẬN HÀNH SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRONG XE THÔNG TIN QUÂN SỰ. LÀM VIỆC TRONG XE KÍN, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC.
047 047002 5 SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRONG XE THÔNG TIN QUÂN SỰ. LÀM VIỆC TRONG XE KÍN, NÓNG, THIẾU DƯỠNG KHÍ, ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THẲNG THẦN KINH, THỊ GIÁC.
047 047003 5 VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG TRẠM PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN QUÂN SỰ CẤP CHIẾN LƯỢC. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
047 047004 5 SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG TRẠM PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN QUÂN SỰ CẤP CHIẾN LƯỢC. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
047 047005 5 BẢO DƯỠNG TRẠM PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN QUÂN SỰ CẤP CHIẾN LƯỢC. ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG CAO TẦN, CĂNG THĂNG THẦN KINH TÂM LÝ.
048 048001 4 SẢN XUẤT ỐNG CÁP NHỰA THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI NÓNG, HƠI, KHÍ VÀ BỤI ĐỘC
048 048002 4 CHẶT HÀN SẮT LÀM CỐT BÊ TÔNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
048 048003 4 UỐN HÀN SẮT LÀM CỐT BÊ TÔNG CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
048 048004 4 CHẶT HÀN SẮT LÀM CẤU KIỆN THÔNG TIN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
048 048005 4 UỐN HÀN SẮT LÀM CẤU KIỆN THÔNG TIN CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, THƯỜNG XUYÊN TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ HÀN, TIA HỒ QUANG.
048 048006 4 TRỘN BÊ TÔNG SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CÁC CẤU KIỆN THÔNG TIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN THỦ CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG THEO CÁC CÔNG TRÌNH.
048 048007 4 ĐỔ BÊ TÔNG SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CÁC CẤU KIỆN THÔNG TIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN THỦ CÔNG. LÀM VIỆC NGOÀI TRỜI, CÔNG VIỆC THỦ CÔNG, RẤT NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC VỚI ỒN, BỤI, THƯỜNG XUYÊN LƯU ĐỘNG THEO CÁC CÔNG TRÌNH.
048 048008 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP.
048 048009 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP.
048 048010 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ VI BA Ở CÁC TRẠM TRÊN NÚI. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VÀ GIẢI QUYẾT NHIỀU CÔNG VIỆC PHỨC TẠP.
048 048011 4 GIAO THÔNG VIÊN TRUNG DU (ĐƯỜNG THƯ DÀI TỪ 45KM TRỞ LÊN). ĐI BỘ VÀ ĐẠP XE, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
048 048012 4 GIAO THÔNG VIÊN MIỀN NÚI (ĐƯỜNG THƯ DÀI TỪ 45 KM TRỞ LÊN). ĐI BỘ VÀ ĐẠP XE, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
048 048013 4 GIAO THÔNG VIÊN ĐỒNG BẰNG (ĐƯỜNG THƯ DÀI TỪ 45 KM TRỞ LÊN). ĐI BỘ VÀ ĐẠP XE, CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MƯA, NẮNG, GIÓ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC.
048 048014 4 VẬN HÀNH MÁY THU CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048015 4 VẬN HÀNH MÁY PHÁT CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048016 4 BẢO DƯỠNG MÁY THU CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048017 4 BẢO DƯỠNG MÁY PHÁT CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048018 4 SỬA CHỮA MÁY THU CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048019 4 SỬA CHỮA MÁY PHÁT CÔNG SUẤT TỪ 1KW TRỞ LÊN. THƯỜNG XUYÊN CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048020 4 VẬN HÀNH THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH (ĐÀI INTELSAT). THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048021 4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH (ĐÀI INTELSAT). THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048022 4 SỬA CHỮA THIẾT BỊ THÔNG TIN VỆ TINH (ĐÀI INTELSAT). THƯỜNG XUYÊN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CÓ ĐIỆN TỪ TRƯỜNG VƯỢT TIÊU CHUẨN CHO PHÉP NHIỀU LẦN.
048 048023 4 KHAI THÁC BÁO CHÍ TẠI TRUNG TÂM (HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH). CHUYÊN LÀM VỀ ĐÊM, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.
048 048024 4 PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TẠI TRUNG TÂM (HÀ NỘI, TP HỒ CHÍ MINH). CHUYÊN LÀM VỀ ĐÊM, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, TIẾP XÚC BỤI VÀ ỒN RẤT CAO.