01/07/2024 01:05 AM

Từ ngày 01/01/2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của ...

24/02/2022 10:18 AM

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. BHXH tỉnh Khánh Hòa thông báo: Ngoài hệ thống đại lý thu hiện có, nay ...

16/02/2022 02:25 PM

Giải pháp thiết kế trang web đăng ký bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trực tuyến (http://bhxhtn.bhxhkhanhhoa.gov.vn/) của BHXH tỉnh đã giúp người dân dễ đăng ...

30/10/2021 11:07 AM

Tài liệu Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

24/03/2021 09:20 AM

Với quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2021. Ngay ...

23/03/2021 09:30 AM

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện năm 2021

12/09/2020 09:33 AM

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công ...

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ năm 2024

BHXH tỉnh cần mở rộng thêm đại lý thu

Tài liệu tham khảo Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến: Thuận tiện cho người dân

Tài liệu Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

BHXH huyện Cam Lâm triển khai công tác tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021

Những điều cần biết về BHXH tự nguyện năm 2021

Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử về BHXH, BHTN, BHYT; sử dụng Ứng dụng VssID - BHXH

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT

Hướng dẫn Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và Đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia