12/03/2020 09:00 AM

Hôm nay, ngày 12/3, Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN) đến với người dân ...

04/03/2020 05:06 PM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 264/KHLT-BHXH-UBNDLT ngày 03/03/2020 giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân (UBND) phường Lộc Thọ về ...

28/02/2020 08:27 AM

Hướng tới mục tiêu đưa chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) đến với đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh, Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa đã ...

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Để tuổi già thảnh thơi, an vui. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay !

Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh ra quân tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TẠI PHƯỜNG LỘC THỌ

Ra quân đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện