CƠ SỞ Y TẾ CÓ HỢP ĐỒNG KCB BHYT TẠI KHÁNH HÒA

14/12/2018 04:18 PM


(Đính kèm Công văn số 2522/BHXH-GĐYT ngày  31 tháng 10 năm 2018 của BHXH Khánh Hòa)
 

STT Tên cơ sở khám chữa bệnh Mã cơ sở Địa chỉ  
 
 
I CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN HUYỆN, TUYẾN XÃ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG  
  Thành phố Nha Trang      
1 Phòng khám đa khoa số 1 56160 23/10 Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
2 Phòng khám đa khoa số 2 56161 103 Đường 2/4, Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
3 Phòng khám đa khoa số 3 56162  193 Đường Hoàng Văn Thụ, Phưương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
4 Phòng khám đa khoa số 4 56163 142 Võ Trứ, Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Phòng khám đa khoa số 5 56164  44 Đường Dã Tượng, Phưước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
6 Bệnh viện 22/12 56177 34/4, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa  
7 Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang 56010 Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế phường Vĩnh Hoà 56018 Dương Hiến Quyền, P.Vĩnh Hoà, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
9 Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên 56034 Tổ 12 Vĩnh Nguyên, P Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
10 Trạm y tế phường Vĩnh Trường 56036 42 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Vĩnh Lương 56037 Tôn Võ Tánh, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Vĩnh Phương 56038 Thôn Đông, Xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc 56039 Thôn Xuân Lạc, Xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh 56040 Tổ 9 thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Vĩnh Trung 56041 Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
16 Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp 56042 Tổ 16 Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
17 Trạm y tế xã Vĩnh Thái 56043 Thôn Thủy Tú, Xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
18 Trạm y tế xã Phước Đồng 56044 Thôn Phước Điền, Xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
19 Phòng khám đa khoa Phúc Sinh 56181 25 Đường Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
20 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang 56183 57, 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Khánh Hòa  
21 Phòng khám đa khoa Tín Đức 56184 69 Trần Quý Cáp, P. Vạn Thắng,TP Nha Trang, Khánh Hòa  
22 Phòng khám ĐK Medic Nha Trang 56185 23 đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa  
23 Phòng khám đa khoa Trí Khang 56186 15A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà  
24 Phòng khám đa khoa LucKy 56189 280 Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.  
25 Phòng khám Đa khoa Olympia 56193 60 Yersin, Phường Phương Sài, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 
 
  Thành phố Cam Ranh      
1 Phòng khám ĐKKV Cam Phúc Bắc 56166 Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Trạm y tế phường Cam Nghĩa 56045 Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc 56046 Phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế phường Cam Phúc Nam 56047 Phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh, Khánh Hòa  
5 Trạm y tế phường Cam Lộc 56048 Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế phường Cam Phú 56049 Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế phường Ba Ngòi 56050 Phường Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế phường Cam Thuận 56051 Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế phường Cam Lợi 56052 Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế phường Cam Linh 56053 Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Cam Thành Nam 56065 Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Cam Phước Đông 56067 Xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây 56068 Xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông 56069 Xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Cam Lập 56070 Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
16 Trạm y tế xã Cam Bình 56071 Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
  Huyện Cam Lâm      
1 Trung tâm y tế huyện Cam Lâm 56158 Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Phòng khám ĐKKV Suối Tân 56173 Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Phòng khám ĐKKV Cam An Nam 56174 Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế xã Cam Tân 56054 Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Cam Hòa 56055 Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Cam Hải Đông 56056 Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Cam Hải Tây 56057 Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế xã Sơn Tân 56058 Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc 56059 Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Cam Đức 56060 Xã Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam 56061 Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Cam Phước Tây 56062 Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Cam Thành Bắc 56063 Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Cam An Bắc 56064 Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Suối Cát 56145 Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
16 Trạm y tế xã Suối Tân 56146 Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa  
  Huyện Vạn Ninh      
1 Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh 56002 Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa  
2 Phòng khám ĐKKV Tu Bông 56167 Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã 56072 Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế xã Đại Lãnh 56073 Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Vạn Phước 56074 Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Vạn Long 56075 Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Vạn Bình 56076 Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế xã Vạn Thọ 56077 Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Vạn Khánh 56078 Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Vạn Phú 56079 Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Vạn Lương 56080 Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Vạn Thắng 56081 Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Vạn Thạnh 56082 Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Xuân Sơn 56083 Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Vạn Hưng 56084 Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa  
  Thị xã Ninh Hòa      
1 Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa 56003 Xã Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 56165 Tân Khánh, Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà  
3 Trạm y tế phường Ninh Hiệp 56085 Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế xã Ninh Sơn 56086 Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Ninh Tây 56087 Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Ninh Thượng 56088 Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Ninh An 56089 Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế phường Ninh Hải 56090 Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Ninh Thọ 56091 Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Ninh Trung 56092 Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Ninh Sim 56093 Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Ninh Xuân 56094 Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Ninh Thân 56095 Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
14 Trạm y tế phường Ninh Diêm 56096 Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Ninh Đông 56097 Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
16 Trạm y tế phường Ninh Thủy 56098 Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
17 Trạm y tế phường Ninh Đa 56099 Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
18 Trạm y tế xã Ninh Phụng 56100 Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
19 Trạm y tế xã Ninh Bình 56101 Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
20 Trạm y tế xã Ninh Phước 56102 Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
21 Trạm y tế xã Ninh Phú 56103 Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
22 Trạm y tế xã Ninh Tân 56104 Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
23 Trạm y tế xã Ninh Quang 56105 Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
24 Trạm y tế phường Ninh Giang 56106 Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
25 Trạm y tế phường Ninh Hà 56107 Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
26 Trạm y tế xã Ninh Hưng 56108 Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
27 Trạm y tế xã Ninh Lộc 56109 Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
28 Trạm y tế xã Ninh Ich 56110 Xã Ninh ích, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
29 Trạm y tế xã Ninh Vân 56111 Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
30 Phòng khám đa khoa Bảo Khang 56190 240/3 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa.  
  Huyện Khánh Vĩnh      
1 Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh 56006 Số 3 Cao Văn Bé, TT Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa  
2 Phòng khám ĐKKV Khánh Lê 56170 Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Phòng khám ĐKKV Khánh Bình 56171 Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh  
4 Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh 56112 Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Khánh Hiệp 56113 Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Khánh Bình 56114 Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Khánh Trung 56115 Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế xã Khánh Đông 56116 Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Khánh Thượng 56117 Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Khánh Nam 56118 Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Sông Cầu 56119 Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Yang Ly 56120 Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Cầu Bà 56121 Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Liên Sang 56122 Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Khánh Thành 56123 Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
16 Trạm y tế xã Khánh Phú 56124 Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
17 Trạm y tế xã Sơn Thái 56125 Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa  
  Huyện Diên Khánh      
1 Trung tâm y tế huyện Diên Khánh 56004 Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Phòng khám đa khoa Diên Phước 56168 Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Trạm y tế xã Thị trấn Diên Khánh 56126 Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế xã Diên Lâm 56127 Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Diên Điền 56128 Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Diên Xuân 56129 Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Diên Sơn 56130 Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế xã Diên Đồng 56131 Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Diên Phú 56132 Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Diên Thọ 56133 Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
11 Trạm y tế xã Diên Phước 56134 Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
12 Trạm y tế xã Diên Lạc 56135 Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
13 Trạm y tế xã Diên Tân 56136 Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
14 Trạm y tế xã Diên Hòa 56137 Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
15 Trạm y tế xã Diên Thạnh 56138 Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
16 Trạm y tế xã Diên Toàn 56139 Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
17 Trạm y tế xã Diên An 56140 Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
18 Trạm y tế xã Diên Bình 56141 Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
19 Trạm y tế xã Diên Lộc 56142 Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
20 Trạm y tế xã Suối Hiệp 56143 Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh , Tỉnh Khánh Hòa  
21 Trạm y tế xã Suối Tiên 56144 Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  
  Huyện Khánh Sơn      
1 Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn 56007 Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Phòng khám ĐKKV Sơn Lâm 56169 Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Trạm y tế Thị trấn Tô Hạp 56147 Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Trạm y tế xã Thành Sơn 56148 Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Trạm y tế xã Sơn Lâm 56149 Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
6 Trạm y tế xã Sơn Hiệp 56150 Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
7 Trạm y tế xã Sơn Bình 56151 Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
8 Trạm y tế xã Sơn Trung 56152 Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
9 Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc 56153 Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
10 Trạm y tế xã Ba Cụm Nam 56154 Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa  
II. CÁC CƠ SỞ KCB TUYẾN TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG  
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 56001 Số 79 Yersin Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
2 Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa 56175 Tổ dân phè 16, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  
3 Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh 56176 Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  
4 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa 56013 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  
5 Bệnh viện Quân y 87 56012

78 Tuệ Tĩnh Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

(Chỉ nhận đăng ký thẻ BHXH Bộ Quốc Phòng phát hành)

 
6 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa 56187 Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà  

  • TIN BÀI LIÊN QUAN