Số / Ký hiệu: 3717/BHXH-CNTT
Trích yếu: Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng VssID
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Người kí:
Ngày ban hành:
25/11/2020
Ngày có hiệu lực:
25/11/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
3717/BHXH-CNTT: Hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng VssID
Nội dung trong tệp đính kèm