Số / Ký hiệu:
Trích yếu: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GDĐT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BHXH VIỆT NAM
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày có hiệu lực:
24/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GDĐT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BHXH VIỆT NAM
Nội dung trong tệp đính kèm