Số / Ký hiệu: 547/BHXH-QLT
Trích yếu: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
547/BHXH-QLT: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử
Nội dung trong tệp đính kèm