Số / Ký hiệu:
Trích yếu: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV
Loại văn bản:
Hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Khác
Người kí:
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI QUA CÁC ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA BIDV
Nội dung trong tệp đính kèm