23/04/2020 12:27 PM

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Công văn số 3547/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh ...

22/04/2020 09:35 AM

Mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mã số bảo hiểm xã hội bao ...

21/04/2020 09:37 AM

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Khánh Hòa triển khai đăng ký; tham gia BHXH tự nguyện (BHXH TN) theo ...

16/04/2020 01:47 PM

Với mong muốn tạo thuận lợi cho người dân, giúp giảm thời gian và chi phí khi thực hiện dịch vụ công, đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ...

Đã chi trả đến tận tay 95% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Hướng dẫn xác định mã số BHXH

Thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức trực tuyến

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công ngành BHXH đối với cá nhân

Chung tay cải cách thủ tục hành chính