17/09/2020 10:44 AM

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam "https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn"

12/09/2020 09:33 AM

Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công ...

09/09/2020 03:00 PM

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ điện tử, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng ...

20/08/2020 10:17 AM

Ngày 18/8/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quyết định số 1040/QĐ-BHXH về việc Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham ...

17/08/2020 10:20 AM

Theo tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) cho thấy, với việc đưa vào thực hiện trực tuyến hai dịch vụ này trên Cổng Dịch vụ ...

23/04/2020 12:27 PM

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Công văn số 3547/UBND-KGVX của UBND tỉnh Khánh ...

22/04/2020 09:35 AM

Mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mã số bảo hiểm xã hội bao ...

21/04/2020 09:37 AM

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Khánh Hòa triển khai đăng ký; tham gia BHXH tự nguyện (BHXH TN) theo ...

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam "https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn"

Xin ý kiến đánh giá về sự hài lòng đối với BHXH tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Hướng dẫn Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình và Đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng DVC Quốc gia

Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, chi trả chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Hướng dẫn thanh toán qua ngân hàng Vietcombank để gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

BHXH Việt Nam ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trực tuyến trên Cổng DVCQG: Giải pháp căn cơ

Đã chi trả đến tận tay 95% số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Hướng dẫn xác định mã số BHXH

Thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hình thức trực tuyến