QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch CCHC năm 2024

BHXH tỉnh Khánh Hòa đạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến CCHC của CCVC trẻ”

Đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Phát động Hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng- năm 2023

Kế hoạch tổ chức Gỉai báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ III và hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023

Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023