28/08/2020 03:27 PM

Để đảm bảo thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định hiện hành về chế độ BHYT và quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số ...

18/08/2020 02:30 PM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển hồ sơ của 7 doanh nghiệp (DN), đơn vị nợ BHXH sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Đây là những đơn ...

25/03/2020 09:20 AM

Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung ...

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ bảo hiểm kéo dài

Quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

Album ảnh hoạt động