Thông tin về quản lý cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH

20/02/2017 09:40 AM


Chuyên mục này đăng tải các thông tin:
1. Các văn bản liên quan
Công văn 519/BHXH-CĐBHXH ngày 28/06/2017, V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

2. Số Seri giấy chứng nhận nghỉ việc không còn giá trị sử dụng
- CV 214/TTr-BVYHCT&PHCN ngày 17/05/2017 của Bệnh viện Y học Cổ truyền và PHCN V/v GCN nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD2) bị mất không còn giá trị sử dụng
- CV306/BHXH-CĐBHXH ngày 17/3/2017 của BHXH tỉnh Gia Lai V/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc bị mất không còn giá trị sử dụng
- CV59/BHXH-CĐBHXH ngày 06/3/2017 của BHXH tỉnh Kon Tum V/v GCN nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD2) bị mất không còn giá trị sử dụng

3. Cở sở y tế được cấp giấy chứng nhận, mẫu dấu, danh sách đăng ký, mẫu chữ ký của người hành nghề được phân công ký GCN.
DANH MỤC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ CHỮ KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ
STT Tên Tuyến CMKT Hạng BV Loại BV Địa chỉ Đăng ký KCBBĐ Chữ ký của người hành nghề
1 56001 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Hạng 1 Công lập Số 79 Yersin Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
2 56002 Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh Huyện Hạng 3 Công lập Thôn Tân Đức Đông, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
3 56003 Trung tâm y tế thị xã Ninh Hòa Huyện Hạng 3 Công lập Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
4 56005 Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh Huyện Hạng 3 Công lập Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
5 56007 Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn Huyện Hạng 3 Công lập Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
6 56008 Trung tâm y tế thành phố Nha Trang Huyện Hạng 3 Công lập 13 Lê Lợi, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
7 56009 Trạm y tế Công ty CP dệt may Nha Trang Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Phương Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
8 56010 Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang Huyện Hạng 3 Công lập Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
9 56011 Bệnh viện da liễu tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Hạng 3 Công lập Phường Vĩnh Hải Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
Báo tăng 2017
10 56012 Bệnh viện quân y 87 Tỉnh Hạng 1 Công lập 78 Tuệ Tĩnh Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
11 56013 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Hạng 2 Công lập Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
12 56015 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Tỉnh Hạng 3 Công lập Nói Sạn Vĩnh Hải Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
13 56016 Bệnh viện CK Tâm thần Tỉnh Hạng 2 Công lập Xã Diên Phước Huyện Diên Khánh Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
14 56018 Trạm y tế phường Vĩnh Hoà Chưa xếp hạng Công lập Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
15 56034 Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên Chưa xếp hạng Công lập Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
16 56036 Trạm y tế phường Vĩnh Trường Chưa xếp hạng Công lập Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
17 56037 Trạm y tế xã Vĩnh Lương Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
18 56038 Trạm y tế xã Vĩnh Phương Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
19 56039 Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
20 56040 Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
21 56041 Trạm y tế xã Vĩnh Trung Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
22 56042 Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
23 56043 Trạm y tế xã Vĩnh Thái Chưa xếp hạng Công lập Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
24 56044 Trạm y tế xã Phước Đồng Chưa xếp hạng Công lập Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
25 56045 Trạm y tế phường Cam Nghĩa Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
26 56046 Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
27 56047 Trạm y tế phường Cam Phúc Nam Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Phúc Nam, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
28 56048 Trạm y tế phường Cam Lộc Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Lộc, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
29 56049 Trạm y tế phường Cam Phú Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
30 56050 Trạm y tế phường Ba Ngòi Chưa xếp hạng Công lập Phường Ba Ngòi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
31 56051 Trạm y tế phường Cam Thuận Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Thuận, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
32 56052 Trạm y tế phường Cam Lợi Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
33 56053 Trạm y tế phường Cam Linh Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
34 56054 Trạm y tế xã Cam Tân Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
35 56055 Trạm y tế xã Cam Hòa Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Hòa, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
36 56056 Trạm y tế xã Cam Hải Đông Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
37 56057 Trạm y tế xã Cam Hải Tây Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
38 56058 Trạm y tế xã Sơn Tân Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
39 56059 Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
40 56060 Trạm y tế xã Cam Đức Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
41 56061 Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
42 56062 Trạm y tế xã Cam Phước Tây Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
43 56063 Trạm y tế xã Cam Thành Bắc Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
44 56064 Trạm y tế xã Cam An Bắc Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
45 56065 Trạm y tế xã Cam Thành Nam Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Thành Nam, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
46 56067 Trạm y tế xã Cam Phước Đông Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Phước Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
47 56068 Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Thịnh Tây, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
48 56069 Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
49 56070 Trạm y tế xã Cam Lập Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Lập, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
50 56071 Trạm y tế xã Cam Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam Bình, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
51 56072 Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã Chưa xếp hạng Công lập Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
52 56073 Trạm y tế xã Đại Lãnh Chưa xếp hạng Công lập Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
53 56074 Trạm y tế xã Vạn Phước Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
54 56075 Trạm y tế xã Vạn Long Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
55 56076 Trạm y tế xã Vạn Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
56 56077 Trạm y tế xã Vạn Thọ Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
57 56078 Trạm y tế xã Vạn Khánh Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
58 56079 Trạm y tế xã Vạn Phú Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
59 56080 Trạm y tế xã Vạn Lương Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
60 56081 Trạm y tế xã Vạn Thắng Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
61 56083 Trạm y tế xã Xuân Sơn Chưa xếp hạng Công lập Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
62 56084 Trạm y tế xã Vạn Hưng Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
63 56085 Trạm y tế phường Ninh Hiệp Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
64 56086 Trạm y tế xã Ninh Sơn Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
65 56087 Trạm y tế xã Ninh Tây Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
66 56090 Trạm y tế phường Ninh Hải Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
67 56091 Trạm y tế xã Ninh Thọ Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
68 56092 Trạm y tế xã Ninh Trung Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
69 56093 Trạm y tế xã Ninh Sim Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
70 56094 Trạm y tế xã Ninh Xuân Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
71 56095 Trạm y tế xã Ninh Thân Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
72 56096 Trạm y tế phường Ninh Diêm Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
73 56097 Trạm y tế xã Ninh Đông Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
74 56098 Trạm y tế phường Ninh Thủy Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
75 56099 Trạm y tế phường Ninh Đa Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
76 56100 Trạm y tế xã Ninh Phụng Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
77 56101 Trạm y tế xã Ninh Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
78 56102 Trạm y tế xã Ninh Phước Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
79 56103 Trạm y tế xã Ninh Phú Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
80 56104 Trạm y tế xã Ninh Tân Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
81 56105 Trạm y tế xã Ninh Quang Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
82 56106 Trạm y tế phường Ninh Giang Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
83 56107 Trạm y tế phường Ninh Hà Chưa xếp hạng Công lập Phường Ninh Hà, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
84 56108 Trạm y tế xã Ninh Hưng Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
85 56109 Trạm y tế xã Ninh Lộc Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
86 56110 Trạm y tế xã Ninh Ich Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh ích, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
87 56111 Trạm y tế xã Ninh Vân Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
88 56112 Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh Chưa xếp hạng Công lập Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
89 56114 Trạm y tế xã Khánh Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
90 56116 Trạm y tế xã Khánh Đông Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
91 56117 Trạm y tế xã Khánh Thượng Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
92 56118 Trạm y tế xã Khánh Nam Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
93 56119 Trạm y tế xã Sông Cầu Chưa xếp hạng Công lập Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
94 56120 Trạm y tế xã Yang Ly Chưa xếp hạng Công lập Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
95 56122 Trạm y tế xã Liên Sang Chưa xếp hạng Công lập Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
96 56123 Trạm y tế xã Khánh Thành Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
97 56124 Trạm y tế xã Khánh Phú Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
98 56125 Trạm y tế xã Sơn Thái Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
99 56126 Trạm y tế xã Thị trấn Diên Khánh Chưa xếp hạng Công lập Thị trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
100 56128 Trạm y tế xã Diên Điền Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
101 56129 Trạm y tế xã Diên Xuân Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
102 56130 Trạm y tế xã Diên Sơn Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
103 56131 Trạm y tế xã Diên Đồng Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
104 56132 Trạm y tế xã Diên Phú Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
105 56133 Trạm y tế xã Diên Thọ Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
106 56134 Trạm y tế xã Diên Phước Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
107 56135 Trạm y tế xã Diên Lạc Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
108 56136 Trạm y tế xã Diên Tân Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
109 56137 Trạm y tế xã Diên Hòa Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Hòa, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
110 56138 Trạm y tế xã Diên Thạnh Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
111 56139 Trạm y tế xã Diên Toàn Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
112 56140 Trạm y tế xã Diên An Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
113 56141 Trạm y tế xã Diên Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
114 56142 Trạm y tế xã Diên Lộc Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
115 56143 Trạm y tế xã Suối Hiệp Chưa xếp hạng Công lập Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh , Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
116 56144 Trạm y tế xã Suối Tiên Chưa xếp hạng Công lập Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
117 56145 Trạm y tế xã Suối Cát Chưa xếp hạng Công lập Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
118 56146 Trạm y tế xã Suối Tân Chưa xếp hạng Công lập Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
119 56147 Trạm y tế Thị trấn Tô Hạp Chưa xếp hạng Công lập Thị trấn Tô Hạp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
120 56148 Trạm y tế xã Thành Sơn Chưa xếp hạng Công lập Xã Thành Sơn, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
121 56149 Trạm y tế xã Sơn Lâm Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
122 56151 Trạm y tế xã Sơn Bình Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Bình, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
123 56152 Trạm y tế xã Sơn Trung Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
124 56153 Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc Chưa xếp hạng Công lập Xã Ba Cụm Bắc, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
125 56159 Bệnh viện đa khoa KV Ninh Diêm Huyện Hạng 3 Công lập Xã Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
126 56160 Phòng khám đa khoa số 1 Huyện Chưa xếp hạng Công lập Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
127 56161 Phòng khám đa khoa số 2 Huyện Chưa xếp hạng Công lập Số103 Đường 2/4, Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
128 56162 Phòng khám đa khoa số 3 Huyện Chưa xếp hạng Công lập Số 193 Đường Hoàng Văn Thô, Phưương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
129 56163 Phòng khám đa khoa số 4 Huyện Chưa xếp hạng Công lập 142 Võ Trứ, Tân Lập, Thành phố Nha Trang Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
130 56164 Phòng khám đa khoa số 5 Huyện Chưa xếp hạng Công lập Số 44 Đường Dã Tượng, Phưước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
131 56165 Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim Huyện Chưa xếp hạng Công lập Tân Khánh, Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
132 56166 Phòng khám đa khoa KV Cam Phúc Bắc Huyện Chưa xếp hạng Công lập Phường Cam Phúc Bắc, Thành phố Cam Ranh Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
133 56167 Phòng khám đa khoa khu vực Tu Bông Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
134 56168 Phòng khám đa khoa Diên Phước Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
135 56169 Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Lâm Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Lâm, Khánh Sơn Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
136 56170 Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Lê Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
137 56171 Phòng khám đa khoa khu vực Khánh Bình Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Bình, Khánh Vĩnh Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
138 56173 Phòng khám đa khoa khu vực Suối Tân Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
139 56174 Phòng khám đa khoa khu vực Cam An Nam Huyện Chưa xếp hạng Công lập Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
140 56175 Bệnh viện Đa khoa KV Ninh Hòa Tỉnh Hạng 2 Công lập Tổ dân phè 16, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
141 56176 Bệnh viện Đa khoa KV Cam Ranh Tỉnh Hạng 2 Công lập Phường Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
142 56177 Bệnh viện 22-12 Huyện Hạng 3 Công lập 34/4, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
143 56178 Trung tâm CSSK Sinh Sản Tỉnh Khánh Hòa Tỉnh Chưa xếp hạng Công lập 36 Yết Kiêu, Nha Trang Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
144 56179 Nhà Hộ Sinh thành phố Nha Trang Huyện Hạng 3 Công lập 16 Đường Hồng Bàng, Thành phố. Nha Trang Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
145 56181 Phòng khám đa khoa Phúc Sinh Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập Số 25 Đường Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký DS 2017, BS 2017
146 56182 Bệnh viện chuyên khoa Mắt Sài Gòn - Nha Trang Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập Khu dân cư Tây Cầu Dứa, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố.Nha Trang Không nhận đăng ký KCBBĐ Xem Chữ ký
147 56183 Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Nha Trang Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập 57, 59 Cao Thắng, Phường Phước Long, Thành phố. Nha Trang, Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
148 56184 Phòng khám đa khoa Tín Đức Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
149 56185 Phòng khám đa khoa Medic Nha Trang Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
150 56186 Phòng khám đa khoa Trí Khang Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập 15A Thái Nguyên, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hoà Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
151 56187 Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hoà Tỉnh Hạng 2 Công lập Đường 23/10, thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà Nhận đăng ký KCBBĐNT Xem Chữ ký
152 56082 Trạm y tế xã Vạn Thạnh Chưa xếp hạng Công lập Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
153 56115 Trạm y tế xã Khánh Trung Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
154 56150 Trạm y tế xã Sơn Hiệp Chưa xếp hạng Công lập Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
155 56127 Trạm y tế xã Diên Lâm Chưa xếp hạng Công lập Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
156 56004 Trung tâm y tế huyện Diên Khánh Huyện Hạng 3 Công lập Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
157 56088 Trạm y tế xã Ninh Thượng Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
158 56121 Trạm y tế xã Cầu Bà Chưa xếp hạng Công lập Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
159 56089 Trạm y tế xã Ninh An Chưa xếp hạng Công lập Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
160 56113 Trạm y tế xã Khánh Hiệp Chưa xếp hạng Công lập Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
161 56154 Trạm y tế xã Ba Cụm Nam Chưa xếp hạng Công lập Xã Ba Cụm Nam, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
162 56158 Trung tâm y tế huyện Cam Lâm Huyện Hạng 3 Công lập Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
163 56006 Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh Huyện Hạng 3 Công lập Số 3 Cao Văn Bé, TT Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký
164 56190 Phòng khám đa khoa Bảo Khang Huyện Chưa xếp hạng Ngoài công lập 240/3 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hoà, Khánh Hoà. Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện) Xem Chữ ký