Số / Ký hiệu: 7/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Loại văn bản:
Quyết Định
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Người kí:
Ngày ban hành:
03/01/2023
Ngày có hiệu lực:
03/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
7/QĐ-BHXH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm