Số / Ký hiệu: 296/QĐ-VPCP
Trích yếu: Quyết định về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng, tử tuất trẻ
Loại văn bản:
Quyết Định
Cơ quan ban hành:
Trung ương
Lĩnh vực:
Khác
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Trần Văn Sơn
Ngày ban hành:
12/06/2024
Ngày có hiệu lực:
12/06/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
296/QĐ-VPCP: Quyết định về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng, tử tuất trẻ
Nội dung trong tệp đính kèm