Số / Ký hiệu: 15/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu dự toán chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, chi phí chi trả chi bảo hiểm xã hội năm 2023
Loại văn bản:
Quyết Định
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Người kí:
Ngày ban hành:
05/01/2023
Ngày có hiệu lực:
05/01/2023
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
15/QĐ-BHXH: Về việc công bố công khai số liệu dự toán chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, chi phí chi trả chi bảo hiểm xã hội năm 2023
Nội dung trong tệp đính kèm