Số / Ký hiệu: 968/QĐ-BHXH
Trích yếu: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi quý I/2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
Loại văn bản:
Quyết Định
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Người kí:
Ngày ban hành:
10/05/2024
Ngày có hiệu lực:
10/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
968/QĐ-BHXH: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi quý I/2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa
Nội dung trong tệp đính kèm