Liên hệ

14/12/2018 04:35 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Số 05 Huỳnh Thúc Kháng - P. Phước Tiến - TP. Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại

 - Bộ phận Tư vấn hướng dẫn, tiếp nhận và trả KQTTHC: 02583.511777   -  02583.810235  -  02583.812523 -  02583.826224

- Phòng Quản lý Thu BHXH, BHYT, BHTN: 02583. 827446  -  02583.810234 - 02583.810019  -  02583.827799  -  02583.614415

- Phòng chế độ BHXH: 02583.827443   -   02583.810233  -  02583.821986

- Phòng Giám định BHYT: 02583.823167  - 02583. 821766

- Phòng Sổ, thẻ: 02583.810019 -  02583.829231

- Văn phòng: 02583.827447

Fax : 0258.3815441
Email : bhxh@khanhhoa.vss.gov.vn
Website https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/
Đường dây nóng.

: 0258.3816251  (Tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tinh thần, thái độ phục vụ của CC-VC trong giải quyết công việc)

Email đường dây nóng : tccb@khanhhoa.vss.gov.vn 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN