Phạt tới 75 triệu đồng đối với người SDLĐ không thực hiện thủ tục xác nhận việc đóng BH thất nghiệp

23/01/2022 09:45 AM


Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, DN không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng/NLĐ và tối đa không quá 75 triệu đồng.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 2 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người NSDLĐ có hành vi không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BH thất nghiệp cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BH thất nghiệp theo quy định. Trước đây, theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP, mức phạt cố định với hành vi này là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 12/2022/NĐ-CP còn quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng với các hành vi vi phạm: Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của NLĐ do cơ quan BHXH cung cấp; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp của người lao động khi NLĐ hoặc tổ chức Công đoàn yêu cầu.

Phạt tiền từ 12% - 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người SDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Chậm đóng BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng; đóng BHXH, BH thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp mà không phải là trốn đóng; chiếm dụng tiền đóng BHXH, BH thất nghiệp của NLĐ.

Phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng khi vi phạm với mỗi NLĐ nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người SDLĐ có một trong các hành vi sau đây: Không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, không lập hồ sơ tham gia BH thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực; không giới thiệu NLĐ thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật BHXH đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; không trả sổ BHXH cho NLĐ theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 của Luật BHXH…

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/vi/tin-chi-tiet-phat-toi-75-trieu-dong-doi-voi-nguoi-sdld-khong-thuc-hien-thu-tuc-xac-nhan-viec-dong-bh-that-30838f21.aspx

Album ảnh hoạt động

  • Lượt truy cập: 2649084
  • Tháng này: 62764
  • Hôm nay: 3705
  • Đang trực tuyến: 694