Kỷ niệm 15 năm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

01/07/2024 08:10 AM


Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Đây là dịp để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”. Đây là dịp để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Từ năm 2009 đến nay, chính sách BHYT đã không ngừng hoàn thiện, quyền lợi người tham gia BHYT ngày càng được đảm bảo. Năm 2009, thành phố Cam Ranh mới chỉ có 80.047 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 67,63% dân số. Đến tháng 5 năm 2024, thành phố Cam Ranh đã có 128.954 người tham gia BHYT, tăng 48.907 người so với năm 2009, tỷ lệ bao phủ đạt 95% dân số. Bình quân hằng năm, có trên 225 ngàn lượt người khám chữa bệnh, quỹ BHYT chi trả trên 52 tỷ đồng. Đến tháng 5 năm 2024 có 67.116 lượt người khám chữa bệnh, quỹ BHYT chi trả trên 24 tỷ đồng. Hệ thống khám chữa bệnh BHYT được tổ chức tốt đến tận cơ sở, đã tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT.

Năm 2024 với chủ đề “Sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở”; đây là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT tiến đến lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; vì chính sách an sinh xã hội.

Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT là một trong những phương thức xã hội hóa trong công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

 

Nguyễn Văn Hùng – BHXH Cam Ranh

Nguyễn Văn Hùng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN