Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh: phát động phong trào thi đua vận động người thân của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện.

28/06/2024 03:05 PM


Ngày 20/6/2024, UBND TP Cam Ranh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua vận động người thân của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện.

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Thành Sơn – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Khánh Hòa; Đồng chí Ngô Hữu Hiền – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranh. Ngoài ra còn có các ông bà là lãnh đạo đại diện các Phòng, Ban trực thuộc Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh; lãnh đạo đại diện các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo đại diện cấp uỷ, UBND các xã, phường; đại diện lãnh đạo các trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh, đồng chí Ngô Hữu Hiền – Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cam Ranhnhấn mạnh: BHXH là trụ cột quan trọng trong chính sách an sinh xã hội, là chính sách lớn thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, ngoài các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giao của UBND thành phố đã ban hành. Nhân hội nghị phát động hôm nay, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố tôi xin kêu gọi và đề nghị các các cơ quan và từng thành viên tích cực triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đề nghị Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình các văn bản như: Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 09/4/2024 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND Tp về thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2023 – 2025 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 2891/KH- UBND ngày 12/6/2024 của UBND Tp về tổ chức Phát động phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với UBND các xã, phường

Tham mưu cấp ủy cùng cấp đưa vào nghị quyết để chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương. Cần tập trung 01 số nội dung như sau:

- Đối với lưc lượng dân quân thường trực đã tham gia BHXH tự nguyện rồi, khi có sự thay đổi về quân số, phải lập danh sách những dân quân mới nhập ngũ để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

- Đối với cán bộ không chuyên trách thôn/TDP như: Bí thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố... lập danh sách những người chưa tham gia đề nghị tham gia BHXH tự nguyện (vì đây là những người có thu nhập ổn định hàng tháng – tham gia để noi gương....).

- Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các thôn, tổ dân phố, các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHXH tự nguyện.

- Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện vào tiêu chí thi đua cuối năm. Thực hiện chấm điểm, đánh giá xếp loại thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức của cơ quan đối với phong trào thi đua.

 Đối với cơ quan BHXH TP

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cách thức, quy trình thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện của thân nhân, người thân của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động.

- Định kỳ hàng tháng cung cấp kết quả thực hiện về số người tham gia BHXH tự nguyện để các cơ quan, đơn vị biết.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND thành phố văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các tập thể, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt phong trào thi đua.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và chấm điểm thi đua của các cơ quan, đơn vị hàng năm.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân vận động được nhiều người tham gia và duy trì tham gia BHXH tự nguyện.

Đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách BHXH trên địa bàn thành phố; Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phong trào, đánh giá tiến độ thực hiện và báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo.

 Đối với Phòng Văn hóa – thông tin, Trung tâm VH – thể thao tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện truyền thông, đài truyền thanh xã, phường, thành phố; cổng/trang thông tin điện tử UBND thành phố và xã, phường.

 Đối với Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ liên quan đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phát động phong trào thi đua đến với tất cả các thành viên của tổ chức mình; vận động hội viên, đoàn viên tham gia BHXH tự nguyện bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về kinh tế - xã hội 2024 trên địa bàn thành phố và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ TP lần thứ XII đề ra.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả và có sự lan toả đến cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động trong toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải nhận thức và xác định rõ BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần khó khăn cho người dân khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống hoặc đau ốm, bệnh tật… giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, qua đó tăng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Cam Ranh nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng

                                                                                                                               Nguyễn Văn Hùng – BHXH Cam Ranh

 

Nguyễn Văn hùng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN