Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2024

23/04/2024 01:55 PM


Sáng ngày 23/04/2024 tại văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ thực hiện về BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa; Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (Ban chỉ đạo) tỉnh Khánh Hòa; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc Quản lý và điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày tóm lược Báo cáo Tổng kết thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2024.

Ông Lê Hùng Chính, Phó Giám đốc QLĐH BHXH tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, Năm 2023 mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giúp cho BHXH tỉnh Khánh Hòa đạt được tất cả các chỉ tiêu do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao trong năm 2023 cụ thể: Số người tham gia BHXH (cả bắt buộc và tự nguyện) đạt 35.07%. Chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao 33.09%; Số người tham gia BHTN đạt 30.92%. Chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao 25.66%; Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96.22%. Chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao 94.0%. Các công tác thu hồi nợ, giải quyết chế độ chính sách BHXH, kiểm soát chi, cân đối quỹ, sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT, công tác Thanh tra, kiểm tra đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cũng là điểm nhấn khi đã tổ chức, triển khai một cách toàn diện, phản ánh kịp thời các hoạt động liên quan đến tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn… Các hoạt động phối hợp giữa BHXH tỉnh Khánh Hòa và các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh như Cục Thuế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động đa dạng, hiệu quả, góp phần gia tăng số người tham gia BHXH.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam, ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam chúc mừng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023. Ông Đào Việt Ánh đánh giá rất cao sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh Khánh Hòa, nhất là hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp để hoàn thành được tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được ông cũng đề nghị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện hơn nữa trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Đối với Ban chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng đề nghị bám sát vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời đưa ra những giải pháp, chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, HĐND tỉnh quan tâm sớm phê duyệt Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện nhằm tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu, Trưởng Ban Chỉ đạo cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá tích cực và các ý kiến của lãnh đạo BHXH Việt Nam. Ông cũng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn để cơ quan BHXH địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Ông Đinh Văn Thiệu, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Đối với địa phương ông Thiệu cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo sớm vào cuộc thực hiện quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp, biện pháp, đánh giá kịp thời, thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, báo cáo chi tiết, cụ thể. Trong đó tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, diễn ra Lễ Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ về BHXH, BHYT năm 2023; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

có thành tích xuất sắc trong thực hiện thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT