Tặng thẻ BHYT cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

19/01/2024 03:08 PM


Chương trình là một hoạt động xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu “BHXH toàn dân, BHYT toàn dân” đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành BHXH Việt Nam, đồng thời khơi dậy sự đồng thuận, chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội và các Doanh nghiệp, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn chưa có sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc không may bị ốm đau, bệnh tật. Qua đó lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng trong cộng đồng xã hội.

Ngày 19/01/2024, tại huyện Vạn Ninh, BHXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (ngân hàng TMCP BIDV) chi nhánh Khánh Hòa tổ chức trao tặng 360 thẻ BHYT, mỗi tấm thẻ BHYT có giá trị sử dụng 6 tháng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn – đây là những trường hợp đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các trường học rà soát, lập danh sách đề nghị tặng  thẻ BHYT tại địa phương, số kinh phí để mua thẻ BHYT này do ngân hàng TMCP BIDV tài trợ. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau, bệnh tật, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHYT cho bản thân.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP BIDV Chi nhánh Khánh Hòa trao tặng thẻ BHYT

Những tấm thẻ BHYT mà hôm nay được trao tặng sẽ là sự khởi đầu để bà con tự mình tiếp tục tham gia BHYT, để các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước có thể tiếp tục được đồng hành cùng với người dân, chăm lo tốt sức khỏe, giảm được gánh nặng về kinh tế khi không may ốm đau, bệnh tật, qua đó an tâm hơn trong lao động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo và xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.