Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2023-2024

19/09/2023 03:26 PM


Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2023-2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cam Ranh xác định công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và sự chủ động của HSSV trong việc tham gia BHYT.

Năm học 2022-2023, có 26.066 HSSV tham gia BHYT, trong đó có 19.097 em tham gia BHYT tại trường, 6.969 em đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác (hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang ….), đạt tỷ lệ 99,66%.

Tổng số tiền thu BHYT HSSV năm học 2022-2023 là 8.423 triệu đồng; tổng kinh phí được trích chăm sóc sức khỏe ban đầu của các trường: 1.053 triệu đồng; trong năm học 2022-2023 có 8.771 lượt HSSV khám chữa bệnh, với tổng chi phí KCB BHYT là 2.656 triệu đồng.

Có được kết quả trên, là nhờ được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của BHXH tỉnh, UBND thành phố; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính kế hoạch thành phố … trong tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT năm học 2022 – 2023 đạt 99,66%

Công tác truyền thông BHYT HSSV được BHXH thành phố tích cực triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ thu, cấp thẻ BHYT HSSV do vậy có nhiều đơn vị trường học đạt tỷ lệ 100% số HSSV tham gia BHYT (Năm học 2022-2023, có 29/37 trường học các cấp đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT).

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, đó là nhận thức của một số bộ phận người dân về chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng còn hạn chế, vẫn coi đây là chính sách tự nguyện; trong năm học 2022-2023, còn 88 em tương ứng với 0,34% HSSV toàn thành phố chưa tham gia BHYT. Ngoài ra việc cung cấp danh sách đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và thẻ BHYT đối tượng khác giữa nhà trường, phụ huynh còn chậm nên phần nào ảnh hưởng đến công tác vận động, xác định tỷ lệ tham gia BHYT của các trường.

Tăng cường các giải pháp thực hiện BHYT HSSV

Để công tác BHYT HSSV năm học 2023 - 2024 đạt 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định, góp phần đảm bảo quyền lợi cho các em HSSV, ngoài sự nỗ lực của ngành BHXH thì sự vào cuộc phối hợp của các ngành liên quan đóng vai trò quan trong việc thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT cho HSSV. BHXH thành phố phối hợp cùng phòng Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các trường:

- Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo năm học 2023-2024 đạt 100% HSSV tham gia BHYT theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4485/UBND – VX ngày 08/9/2023 về việc triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2023-2024.

- Thống kê lập danh sách những học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm khác (nghèo, cận nghèo, thân nhân Quân đội, thân nhân Công an...) nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

- Vận động hội phụ huynh học sinh tại trường hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh thực sự khó khăn nhưng không thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

- Hướng dẫn và hỗ trợ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh đăng ký cài đặt và sử dụng VssID nhằm sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VssID để KCB BHYT thay thẻ BHYT giấy.

- Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của BHXH tỉnh, UBND thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các cơ quan liên quan trên địa bàn thành phố đẩy mạnh truyền thông phát triển BHYT HSSV theo hướng linh hoạt với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em HSSV về ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của chính sách BHYT HSSV…để tất cả mọi người trong xã hội hiểu rằng việc thực hiện chính sách BHYT HSSV không chỉ là trách nhiệm đối với mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thu và chi trả, tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi của HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật; phối hợp ngành y tế đảm bảo quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT nói chung và các em HSSV nói riêng./.

Nguyễn Văn Hùng - BHXH thành phố Cam Ranh