Cụm thi đua BHXH huyện thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

18/07/2023 07:18 AM


Ngày 14/7/2023, Tại BHXH huyện Vạn Ninh, Cụm thi đua BHXH huyện thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa tổ chức Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lê Hùng Chính – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Quản lý Điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa.

Cụm thi đua BHXH huyện (gọi tắt là Cụm thi đua) trực thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa, gồm có 07 đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố là: Thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện: Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Vạn Ninh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt việc xây dựng và phát động phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng đến toàn thể viên chức và người lao động trong từng đơn vị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

(Toàn cảnh Hội nghị)

Một số kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Về BHXH bắt buộc: Tổng số người đang tham gia BHXH bắt buộc tại cụm thi đua: 36.500 người/130.874 người, chiếm tỷ lệ 27,89% tổng số người tham gia BHXH bắt buộc toàn tỉnh. Trong đó, có 5/7 đơn vị đạt trên 95,27% (tỷ lệ trung bình chung của toàn tỉnh): Khánh Sơn (97,35%), Khánh Vĩnh (96,28%), Cam Lâm (96,88%), Ninh Hòa (97,25%), Vạn Ninh (99,73%).

Về BHXH tự nguyện: Tổng số người đang tham gia BHXH tự nguyện tại cụm thi đua: 12.036 người/16.048 người, chiếm tỷ lệ 75% tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh. Trong đó có 1/7 đơn vị đạt trên 74,1% (tỷ lệ trung bình chung của toàn tỉnh): Ninh Hòa (74,43%).

Về BHYT: Tổng số người đang tham gia BHYT tại cụm thi đua: 712.689 người/1.156.273 người, chiếm tỷ lệ 61,64% tổng số người tham gia BHYT toàn tỉnh. Trong đó có 4/7 đơn vị đạt vượt chỉ tiêu của BHXH tỉnh giao năm 2023: Ninh Hòa (100,88%), Khánh Vĩnh (100,25%), Vạn Ninh (100,11%), Cam Lâm (100,07%).

Nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BHTN

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tại cum thi đua: 353.509 triệu đồng/1.256.560 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 28,13% tổng số thu toản tỉnh. Trong đó có 4/7 đơn vị đạt trên 46,34% (tỷ lệ trung bình chung của toàn tỉnh): Cam Lâm (48,79%), Ninh Hòa (46,88%), Cam Ranh (47,86%), Khánh Vĩnh (46,82%).

(Các đơn vị thảo luận và tham luận)

Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển khai kịp thời các phần mềm nghiệp vụ do BHXH Việt Nam ban hành, thực hiện ký số các văn bản qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết và chi trả các chế độ.

Phối hợp Công an các địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát, đối chiếu, cập nhật xác minh, làm sạch thông tin người tham gia, đảm bảo 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân và được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hướng dẫn người tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Thực hiện các hình thức tuyên truyền trực quan (panô, cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử) các thông điệp truyền thông về BHXH, BHYT, VssID; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã, xe thông tin lưu động về chính sách, chế độ BHXH, BHYT; Viết tin, bài tuyên truyền, phản ảnh các hoạt động trên trang thông tin điện tử địa phương chia sẻ, phổ biến thông tin, trao đổi giải đáp về BHXH, BHYT trên trang Zalo, Facebook cơ quan BHXH và các trang cá nhân VCLĐ; tuyên truyền qua tờ gấp, tờ rơi, thư ngỏ, qua các ấn phẩm, tiểu phẩm, video clip truyền thông do BHXH Việt Nam phát hành.

(Ông Lê Hùng Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, Ông Lê Hùng Chính – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Quản lý Điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị trong Cụm thi đua và chỉ đạo các đơn vị thành viên cum thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phù hợp, triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm phát triển số người tham gia BHXH, BHYT và BHTN, đặc biệt là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, khai thác triệt để các nguồn thu tại các đơn vị đã tham gia, thu đúng, đủ, kịp thời. Bám sát các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc thu, thực hiện tốt công tác thu.

(Ông Lê Hùng Chính trao tặng Bằng khen và Chứng nhận tập thể lao động xuất sắc cho các đơn vị và cá nhân)

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Ông Lê Hùng Chính – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Quản lý Điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng Bằng khen của BHXH Việt Nam cho một tập thể và một cá nhân và trao tặng chứng nhận tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho 05 đơn vị, đây cũng là động lực để các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo./.