BHXH Khánh Hòa: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020

31/07/2020 03:00 PM


Ngày 31-7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc Quản lý Điều hành BHXH tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh cùng lãnh đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

 

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã chú trọng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai nhiệm vụ trong năm như: Kế hoạch Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thông tin truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cải cách hành chính…và các chương trình công tác trọng tâm trong năm 2020, đảm bảo triển khai đầy đủ và kịp thời các kế hoạch và chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đối với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) và các báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, trong đó có nhiều văn bản nhằm phục vụ kịp thời cho việc triển khai các nhiệm vụ, công tác quan trọng như: Khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng; rà soát, cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình; tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian diễn ra dịch covid-19; triển khai các quy định mới về chế độ chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ 01/01/2020; rà soát thẻ BHYT trùng thừa; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chống lạm dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT; giao dịch điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách hành chính…Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện, tổ chức nhiều cuộc họp với các sở, ngành liên quan để giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.  

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh đã có 8.953 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 57,85% kế hoạch, tăng 105,30% so với cùng kỳ năm 2019 và 1.130.913 người tham gia BHYT, đạt 98,75% kế hoạch, tăng 1,29% so với cùng kỳ năm 2019; Số nợ tính đến 30/6/2020: 171.063 triệu đồng, tỷ lệ nợ/số kế hoạch: 4,32%, thấp hơn 0,45% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao.

Công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT luôn kịp thời và đảm bảo quyền lợi cho người lao động: đã giải quyết 65.068 hồ sơ. Trong đó có 6.490 hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần; 46.969 trường hợp ốm đau; 7.684 trường hợp thai sản; 1.979 trường hợp nghỉ dưỡng sức; số hồ sơ KCB BHYT là 1.262.873, với tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là: 504.207 triệu đồng, bằng 78,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

 

 

Bên cạnh những kết quả nêu trên, quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn có một số khó khăn, hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đều giảm so với cuối năm 2019. Riêng đối tượng lao động thuộc tỉnh Khánh Hòa đăng ký hưởng trợ cấp BHTN (đến tháng 6/2020) đã là 15.058 người. 73 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng đóng, với số lao động là 7.848 người; Số lao động tạm dừng đóng do ngừng việc, nghỉ không lương: 41.017 người; Việc triển khai các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tạm hoãn đã ảnh hưởng đến công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 như chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; triển khai hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thường xuyên quán triệt, tăng cường đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm trong toàn đơn vị về đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, nâng cao chất lượng cán bộ, chuyển đổi lề lối, tác phong làm việc của công chức, viên chức nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020./. 

 

T.H.G