Tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

05/12/2019 10:09 AM


Mục tiêu khó thực hiện


Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, lộ trình BHYT toàn dân Chính phủ giao cho tỉnh đến năm 2020 phải đạt tỷ lệ hơn 90%. Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt. Đến thời điểm này, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được 91,54%, vượt chỉ tiêu giao. Đối với BHXH, thời gian qua, BHXH tỉnh đã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt, Chương trình hành động số 25 của Tỉnh ủy tháng 10-2018 về thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đã giao phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng trong từng giai đoạn. Cụ thể đến năm 2021, phấn đấu hơn 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đến năm 2025, con số này hơn 45%. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH mới đạt 25,58%. Lộ trình đến năm 2020, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt khoảng 30%.

 

Người dân trao đổi thông tin tại Bảo hiểm xã hội huyện Diên Khánh.

Ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, mục tiêu đề ra này rất khó thực hiện vì khoảng cách thực trạng và mục tiêu đề ra khá lớn. Vì vậy, BHXH tỉnh cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới. Hiện nay, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH tỉnh. Năm 2020, UBND tỉnh sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cùng tổ chức BHXH trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt mục tiêu trên. Nội dung chính là rà soát thống kê lao động trong khu vực chính thức trên địa bàn tỉnh và lao động khu vực không chính thức để có các giải pháp phát triển các đối tượng. Đối với nhóm lao động chính thức (thuộc nhóm phải tham gia BHXH bắt buộc) thì áp dụng theo các luật đã quy định. Đối với khu vực phi chính thức thì tuyên truyền, vận động để tăng nhanh số người tham gia, hướng đến mục tiêu đảm bảo mọi người dân trong độ tuổi lao động được tham gia BHXH, nhằm đảm bảo an sinh xã hội sau này.

Tăng cường tuyên truyền

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh, lao động trong độ tuổi trên toàn tỉnh hiện nay là 619.113 người. 9 tháng năm 2019, có 154.929 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 95,61% kế hoạch, tăng 4,24%; 5.409 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 99,54% kế hoạch, tăng 290,26%; 142.656 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 93,54% kế hoạch, tăng 4,25%; 1.132.660 người tham gia BHYT, đạt 102,08%, tăng 3,40% so với cùng kỳ năm 2018.

 


Để tiếp tục thực hiện tốt diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT toàn dân, tháng 10-2019, UBND tỉnh tiếp tục có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần chỉ đạo đó, BHXH tỉnh đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền vận động, khai thác phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Cụ thể, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 27,66%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 24,67%. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về chế độ BHXH tự nguyện đến từng người lao động, nhất là đối tượng lao động đã nghỉ việc đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà BHXH tỉnh quản lý. Qua đó thực hiện tốt chỉ tiêu đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện đạt 0,88% (năm 2018 là 0,38%), phấn đấu thực hiện tốt lộ trình về phát triển đối tượng tham gia BHXH như đã đề ra.

Nguồn: Báo Khánh Hòa.