UBND huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP và đối thoại với đơn vị sử dụng lao động

02/12/2019 09:56 AM


Tham dự Hội nghị có gần 180 đại biểu đại diện các phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Lê Văn Đồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phát biểu khai mạc Hội nghị, nêu rõ quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;các quy định về xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015, áp dụng từ ngày 01/01/2018.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm phổ biến chi tiết nội dung của Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng các Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình sự đến các đại biểu tham dự hội nghị,
Cũng tại Hội nghị, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất từ phía các đơn vị, trên cơ sở trao đổi, giải thích để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Kết thúc hội nghị, ông Lê Văn Đồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, người lao động, tổ chức, cá nhân nắm được các nội dung của Nghị quyết,nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn ./.
Nguồn: BHXH Cam Lâm