BHXH thành phố Cam Ranh tổ chức tổ chức truyền thông trực quan chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Cam Ranh

15/02/2022 03:00 PM


Để đưa chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến với người dân và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cam Ranh, từ ngày 08/02/2022 đến ngày 18/02/2022, BHXH thành phố Cam Ranh đã tổ chức truyền thông trực quan về chính sách BHXH, BHYT trên các trục đường chính của thành phố, nơi có đông người qua lại và tại trụ sở BHXH thành phố.

 

Ảnh: Tuyên truyền trực quan tại Trường Mầm Non Cam Lợi, Cam Ranh

 

Tính đến ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn thành phố đã đạt và vượt so với kế hoạch giao, cụ thể: số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.107 người, tăng so với năm 2020: 173 người, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch giao; số người tham gia BHXH bắt buộc là 8.663 người; đạt 100% kế hoạch giao; chiếm tỷ lệ 13,61% lực lượng lao động (63.659 người); số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp là 7.804 người; đạt 100% kế hoạch giao; chiếm tỷ lệ 12,26% lực lượng lao động; số người tham gia BHYT là 122.460 người, đạt 101,53% kế hoạch giao. Đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân là 92,39% dân số, vượt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao (91,00%).

Vì vậy, công tác truyền thông và tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng để đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào thực tiễn cuộc sống, giúp người lao động và Nhân dân hiểu đúng mục đích, ý nghĩa, lợi ích, quyền lợi tầm quan trọng của chính sách khi tham gia BHXH, BHYT; gia tăng số lượng người tham gia BHXH, BHYT. Trong thời gian tới, BHXH thành phố Cam Ranh sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT; gặt hái nhiều thành công mới trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cam Ranh./.

 

Nguyễn Văn Hùng – BHXH thành phố Cam Ranh