Bảo hiểm y tế - Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân

01/07/2021 04:20 PM


Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm đau, bệnh tật, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trong thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều chính sách quan trọng nhằm đem lại những quyền lợi đối với người tham gia BHYT như: Nâng cao mức hưởng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhóm người hộ cận nghèo, học sinh - sinh viên; giảm mức đóng đối với người tham gia BHYT hộ gia đình; quyền lợi được hưởng khi người bệnh đi khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến.… Để góp phần nhanh chóng đưa chính sách BHYT vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “ Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”, với mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHYT…

 

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT trên phạm vi cả nước. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã không ngừng đổi mới công tác phục vụ, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, người lao động đều được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT của Đảng và nhà nước, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng đề ra.

 

Triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, Huyện ủy Cam Lâm đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 04/9/2013 về thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 01/07/2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa “ Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Kế hoạch số 4275/KH-UBND ngày 15/9/2015 về triển khai Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn huyện Cam Lâm; Hàng năm Hội đồng nhân dân huyện đã đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trên cơ sở đó UBND huyện đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện, mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, với mục tiêu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT.

 

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT: 

Hiện nay, 100% nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người bảo trợ xã hội, người có công…. trên địa bàn huyện Cam Lâm được nhà nước cấp kinh phí mua BHYT; 99,26% số học sinh – sinh viên và 32,18% người thuộc hộ gia đình đã tham gia BHYT, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 93,04%. Nếu như năm 2012 trên địa bàn có 56.918 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 55,48% dân số, thì đến cuối năm 2020 đã có 101.403 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 93,04% dân số, tăng 1,91 lần so với năm 2012.

Chất lượng KCB cho Nhân dân đã được nâng cao, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở KCB đã được quan tâm. Người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến; ngành y tế đã đầu tư máy móc thiết hiện đại, với nhiều dịch vụ kỹ thuật cao; đội ngũ y, bác sĩ có trình độ tay nghề cao đáp ứng nhu cầu KCB của người dân trên địa bàn, từ đó đã thu hút được người bệnh đến khám và điều trị, không phải chuyển tuyến. Năm 2012 có 135.898 lượt khám, điều trị ngoại trú, 9.844 ca điều trị nội trú với tổng chi phí BHYT chi trả là 9,783 tỷ đồng, thì đến năm 2020 đã có 210.336 lượt khám, điều trị ngoại trú, 9.769 ca điều trị nội trú với tổng chi phí BHYT chi trả lên tới 25,415 tỷ đồng, tăng 1,35 lần về số ca điều trị và tăng 2,6 lần về số tiền BHYT chi trả. Trong đó có nhiều bệnh nhân điều trị bệnh nặng, bệnh dài ngày, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, được quỹ BHYT chi trả, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BHXH tỉnh Khánh Hòa, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH huyện với các cơ quan chuyên môn của huyện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương đã góp phần đưa chính sách BHYT đến với người dân, làm cho người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHYT. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về vai trò trụ cột của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc, người dân có trách nhiệm tham gia để được chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vào nhóm người tham gia BHYT hộ gia đình, học sinh - sinh viên…, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% người dân tham gia BHYT vào năm 2025, tiến tới BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Đảng đã đề ra./.

 

Lê Văn Đồng - BHXH huyện Cam Lâm