Xã Cam Thành Bắc dẫn đầu công tác tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Cam Lâm

29/06/2020 08:26 AM


Xác định Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm coi trọng, là 1 trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong đó có chính sách BHXH tự nguyện. Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Cam Lâm đã ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

 

Xã Cam Thành Bắc được giao kế hoạch phát triển 153 người tham gia BHXH tự nguyện, đây là năm đầu tiên chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN được đưa vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND xã Cam Thành Bắc đã xác định mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, giúp người dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, trong đó chính sách BHXH tự nguyện được chú trọng quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền để người dân hiểu được lợi ích, quyền lợi và các chế độ được hưởng khi tham gia BHXH, từ đó người dân tự giác tham gia.

Đảng ủy xã Cam Thành Bắc đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời giao cho UBND ban hành quyết định giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, các hội, đoàn thể và từng nhân viên đại ý thu để chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia; đổi mới phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò của trưởng thôn, mặt trận, đoàn thể làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động; tập trung vào nhóm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, người nông dân, người lao động là chủ các trang trại, tiểu thương buôn bán nhỏ, người lao động tự tạo việc làm và có thu nhập ổn định; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.

UBND xã đã ký kế hoạch phối với BHXH huyện về tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện huyện phối hợp với các thôn, các hội, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND xã Cam Thành Bắc đã phối hợp với BHXH huyện và Bưu điện huyện tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền trực tiếp, với gần 340 người tham dự, 114 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 74,5% kế hoạch năm 2020, trong đó có nhiều người tham gia đóng tiền 5 năm. Đạt được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã còn có sự đóng góp tích cực của các trưởng thôn và nhân viên đại lý thu, điển hình như; ông Phạm Hồng Sơn, Trưởng thôn Tân Quý đã tổ chức 02 hội nghị, vận động 69 người tham gia, bà Trần Thị Thu Trang nhân viên đại lý thu đã tuyên truyền, vận động được 17 người tham gia BHXH tự nguyện  trên địa bàn…

 

           

 

Qua kết quả thực tế cho thấy, xã Cam Thành Bắc là địa phương dẫn đầu trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và đạt được kết quả cao, hoàn thành trên 74,5% kế hoạch ngay trong trong 6 tháng đầu năm 2020, là tập thể tiêu biểu, điển hình trong công tác tuyên truyền phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Đảng ủy và UBND xã Cam Thành Bắc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các thôn, các hội, đoàn thể và nhân viên đại lý thu tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm phát triển nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2020, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Lê Văn Đồng - Giám đốc BHXH huyện Cam Lâm

  • TIN BÀI LIÊN QUAN