Bảo hiểm xã hội huyện Vạn Ninh phối hợp cùng Bưu điện huyện Vạn Ninh ra quân tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

25/02/2020 11:12 AM


Thực hiện văn bản số 184/BHXH-TT&PTĐT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 22/02/2020 Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng với Bưu điện huyện Vạn Ninh ra quân tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Với phương châm đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, tiếp cận trực tiếp từng đối tượng, lực lượng cán bộ viên chức của 2 ngành đã tuyên truyền chế độ, chính sách, quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho từng người dân.

Kết quả sau một ngày ra quân tuyên truyền đã có 54 người làm thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, đây là một tín hiệu đáng mừng vì từng bước người dân đã hiểu được chế độ, chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Anh Long – BHXH huyện Vạn Ninh