Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo công tác khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế

26/07/2017 10:21 AM


Theo đó, sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục rà soát và có kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phù hợp với giá viện phí theo Thông tư liên tịch số 37; Thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: chỉ định dịch vụ kỹ thuật đúng với chẩn đoán bệnh; chỉ định nhập viện điều trị nội trú và thời gian điều trị nội trú đúng với tình trạng bệnh; sử dụng thuốc hợp lý, ưu tiên dùng thuốc theo tên gốc, thuốc sản xuất trong nước, hạn chế sử dụng thuốc biệt dược; thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá phạm vi chuyên môn kỹ thuật đã được phân cấp và được quy định trong giấy phép hoạt động; Thực hiện áp giá dịch vụ y tế (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, ngày, giường, thuốc, phẫu thuật, thủ thuật, vật tư y tế…), thực hiện xã hội hóa máy móc, trang thiết bị y tế theo đúng quy định; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý và liên thông dữ liệu, nhằm ngăn chặn các trường hợp bệnh nhân lạm dụng bảo hiểm y tế, phát hiện kịp thời việc sử dụng thuốc và thực hiện dịch vụ kỹ thuật trùng lắp; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, gửi dữ liệu lên cổng giám định hàng ngày khi bệnh nhân ra viện để thực hiện giám định điện tử trên Hệ thống giám định bảo hiểm y tế; thực hiện việc thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý, năm và giải trình kịp thời nguyên nhân vượt trần, vượt quỹ đúng thời gian quy định.

Công văn cũng nêu rõ, sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc…), thực hiện không đúng quy trình chuyên môn; xử lý nghiêm các cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế…

Với sự chỉ đạo cụ thể, kịp thời của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, công tác khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đảm bảo sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả./.

Nguyễn Thắng
 
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN