• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Tiên
Email:
Tienlebt23@gmail.com
Ngày gửi:
05/12/2019
Lĩnh vực:
Chế độ BHXH một lần
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Nhận xog bhtn lm giấy tờ bhxh tới nộp cơ quan bhxh hay chờ 1năm sau nộp và nhận luôn ạ.

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
06/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
- Tại Điều 1 Nghị quyết số  93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động quy định Người lao động có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội .

Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa trả lời để bạn được rõ.