• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Thị Minh Thảo
Email:
Lthao891@gmail.com
Ngày gửi:
20/12/2018
Lĩnh vực:
Chế độ Hưu trí
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Do trường thu lệ phí bảo hiểm quá sớm nên em chưa kịp mua bảo hiểm, cậy muốn mua bảo giểm ở nha trang em cần phải có giấy tờ hay thủ tục gì không ạ? Và em có thể mua bảo hiểm tại đâu ở Nha Trang ạ

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
26/12/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời: Nộp qua tài khoản chuyên thu tại ngân hàng của cơ quan BHXH quản lý đơn vị mình theo địa bàn quản lý. Cụ thể:
 
        BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
DANH SÁCH TÀI KHOẢN THU BHXH, BHYT, BHTN DO BHXH TỈNH VÀ BHXH CÁC HUYỆN, TX, TP QUẢN LÝ TẠI HỆ THỐNG KHO BẠC, NGÂN HÀNG
       
STT TÊN NGÂN HÀNG SỐ TK ĐỊA CHỈ
I CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH TỈNH KHÁNH HÒA TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 6011.000.985.0017 35 đường 2 tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2 Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa 3741.0.1057639.92008 26 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP.Nha Trang Khánh Hòa 4701.202.932.015 161 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 0061.0010.77779 17 đường Quang Trung, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
5 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 932.015.000.004 04 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
6 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hòa 00468343.6565 69-71 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
7 Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Khánh Hòa 800.111.666.8888 9 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
II CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH TP. NHA TRANG QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 601.10.00.985002.6 35 đường 2 tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
2 Kho bạc Nhà nước thành phố Nha Trang 3741.0.1056619 14 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP.Nha Trang Khánh Hòa 4701202932025 161 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa 93202500.0006 04 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
5 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang 0581000000555 21 Lê Thành Phương, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
6 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hòa
004706199015
69-71 đường Thống Nhất, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
7 Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Khánh Hòa 800.119.777.9999 9 đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
III CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH HUYỆN DIÊN KHÁNH QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho bạc Nhà nước huyện Diên Khánh 3741.0.1056689.92008 Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Diên Khánh 470 3202 9320 75 Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - PGD Diên Khánh 004706859065 Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
IV CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH TX. NINH HÒA QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT thị xã Ninh Hòa 4704202932055 385 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa
2 Kho Bạc Nhà nước thị xã Ninh Hòa 3741.0.1056687.92008 467 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - PGD Ninh Hòa 0061001103970 08 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
4 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  - Chi nhánh Khánh Hòa - PGD Ninh Hòa 004756219045 Tổ dân phố 2, phường Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa
V CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH HUYỆN VẠN NINH QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho Bạc Nhà nước huyện Vạn Ninh 3741.0.1057637.92008 436 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Vạn Ninh 4705202932045 389 đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
VI CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH TP. CAM RANH QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho Bạc Nhà nước thành phố Cam Ranh 3741.0.1056688.92008 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
2 Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cam Ranh 4702202932035 Số 1730 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Nha Trang - PGD Cam Ranh 0581000764068 Đường 22/8, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
4 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Khánh Hòa - PGD Cam Ranh 004702999025 Đường 22/8, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
5 Ngân hàng TMCP Quận đội - Chi nhánh Khánh Hoà - PGD Cam Ranh 8031136668888 Số 101 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
VII CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH HUYỆN CAM LÂM QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho Bạc Nhà nước huyện Cam Lâm 3741.1082 799 Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Cam Lâm 4706 202 932 105 Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
3 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang - PGD Cam Đức 058 1000 764 459 Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
VIII CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH HUYỆN KHÁNH VĨNH QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho Bạc Nhà nước huyện Khánh Vĩnh 3741.0.1056671.92008 Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Khánh Vĩnh 4712202932065 Thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
IX CÁC ĐƠN VỊ DO BHXH HUYỆN KHÁNH SƠN QUẢN LÝ THU NỘP TIỀN THU VÀO CÁC TÀI KHOẢN SAU:
1 Kho Bạc Nhà nước huyện Khánh Sơn 3741.0.1056618.92008 Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
2 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Khánh Sơn 4711202932085 Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa