• HỎI ĐÁP
Người gửi:
tuấn anh
Email:
lesytuananh@gmail.com
Ngày gửi:
12/03/2020
Lĩnh vực:
Chế độ Hưu trí
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

bố tôi sinh ngày 07/07/1965 đã đóng BHXH được 19 năm 08 tháng. Nay bố tôi bị tai nạn lao động không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì có thể nghỉ hưu non khi đủ 55 tuổi được không và thủ tục thế nào ạ?

Trả lời bởi:
Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
19/03/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa; Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Trong một số trường hợp, người lao động vẫn có thể được nghỉ hưu sớm hơn. Cụ thể tại Điều 55 Luật này, nếu có đủ 20 năm đóng BHXH thì người lao động sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nếu:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Tuy nhiên, trường hợp bạn hỏi bố bạn chưa đủ 20 năm đóng BHXH như vậy

tại khoản 6 Điều 85 Luật bảo hiểm năm 2014 quy định: “6. Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất.” như vậy, trong trường hợp này nếu bố của bạn đã có biên bản giám định y khoa suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bố của bạn đủ điều kiện để đóng BHXH một lần cho số thời gian còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí.

Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa trả lời để bạn được rõ.