• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Phạm Bích Ngọc Linh
Email:
nlinh1212@yahoo.com.vn
Ngày gửi:
26/11/2019
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh BHYT
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Bên cty em hàng năm đều đăng ký khám chữa bệnh tại BV 87, nay muốn chuyển đổi đăng ký cho nhân viên khám ở phòng khám 4 thì phải làm những thủ tục gì để chuyển nơi đăng ký khám bệnh

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
27/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Theo quy định : Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý .
 Hồ sơ đổi thẻ : - Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).                                                 
                       -  Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)                                                             
Đối với đơn vị nộp hồ sơ giao dịch điện tử