• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê phúc
Email:
Lephuc0408@gmail.com
Ngày gửi:
05/04/2018
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh BHYT
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bv đa khoa khu vực cam ranh, nếu tôi đi khám ở bệnh viện 87 có được coi là đúng tuyến không(thông tuyến)? Quyền lợi như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
16/04/2018
File đính kèm:
Câu trả lời:

BHXH Khánh Hòa phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh là bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh; Bệnh viện Quân Y 87 là bệnh viện hạng I, trực thuộc Bộ Quốc Phòng, tương đương với tuyến tỉnh.
 Do chưa thực hiện thông tuyến Bệnh viện tuyến tỉnh, nên bạn có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân Y 87 nếu không có giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh đến thì coi là khám chữa bệnh không đúng tuyến; Quyền lợi: được hưởng BHYT trái tuyến tại Bệnh viện Quân Y 87 (bệnh viện tuyến tỉnh) trong trường hợp điều trị nội trú, trường hợp khám bệnh ngoại trú thì không được hưởng theo chế độ BHYT. Theo quy định của Luật BHYT, từ ngày 01/01/2021 thực hiện thông tuyến với các trường hợp điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.
Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) số 25/2008/QH12, ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật BHYT: Khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, người có thẻ BHYT được hưởng theo chế độ KCB BHYT như sau:
- Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tuỳ thân có ảnh trước khi ra viện. Mức hưởng BHYT: theo khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến.
- Trường hợp vào viện điều trị nội trú không trong tình trang cấp cứu, có trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ (không có giấy chuyển tuyến theo quy định), mức hưởng BHYT theo mã quyền lợi của thẻ BHYT nhân với 60% chi phí điều trị nội trú trong quy định chi trả của BHYT. Từ ngày 01/01/2021, mức hưởng BHYT theo mã quyền lợi của thẻ BHYT khi điều trị nội trú  với chi phí KCB trong quy định chi trả của BHYT, trong phạm vi cả nước.
Ví dụ: Mã thẻ BHYT của bạn là DN4565612345678, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh là: 56176; vào điều trị nội trú trái tuyến tại tại Bệnh viện Quân Y 87, với tổng chi phí trong quy định chi trả của BHYT là: 5.000.000 đồng (ở đây mã quyền lợi thẻ BHYT của bạn là 4: được hưởng 80% chi phí KCB BHYT); Mức hưởng BHYT hiện nay cụ thể như sau: 5.000.000đ x 80% x 60% = 2.400.000 đồng.