Danh sách đơn vị nợ BHXH tính tại thời điểm 31/7/2020

12/08/2020 08:32 AM


Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là trách nhiệm, nghĩa vụ của người lao động và cả người sử dụng lao động. Những người có nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động nếu trốn tránh đóng hoặc đóng không đủ tiền BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật thì được xem là vi phạm pháp luật.