• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nguyễn thị thủy
Email:
Nthuy081989@gmail.com
Ngày gửi:
09/11/2019
Lĩnh vực:
Những câu hỏi thường gặp
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

cơ quan bhxh có thể bỏ sdt nhận mã otp để tra cứu quá trình đóng bhxh không? Vì doanh nghiệp không chịu đăng ký sdt người lao dfoongj cho cơ quan bhxh vì còn mập mờ về bấn đề dóng bhxh cho người lao động. Cơ quan bhxh có thể xây dựng trang trực tuyến mà người faan có thể tra cứu qt đóng bhxh trực tuyến mà ko cần đăng ký sdt ko? Hoặc có thể cho cá nhân người lao động có thể tự đăng ký sdt với cq bhxh

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
13/11/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Mã OTP là mã bảo mật thông tin nên không thể bỏ được.
Cảm ơn bạn!