Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Sơn

01/01/2020 12:00 AM


BHXH huyện Khánh Sơn

Địa chỉ: Số 10 Đống Đa, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3869209

Email: khanhson@khanhhoa.vss.gov.vn

  Họ và tên SĐT cố định SĐT di động Email
Giám đốc Hoàng Liên Sơn 0258.3869771 0918887199 sonhl@khanhhoa.vss.gov.vn
Phó Giám đốc Mai Đình Tiến 0258.3869567 0985746535 tienmd@khanhhoa.vss.gov.vn
Một cửa Lê Thị Ảnh Vân 0258.3869209 0972455566 vanlta@khanhhoa.vss.gov.vn
Thu Nguyễn Văn Toàn 0258.3869567 0974204204 toannv@khanhhoa.vss.gov.vn
Chế độ        
Cấp sổ, thẻ Vũ Việt Hà 0258.3869209 0984055234 havv@khanhhoa.vss.gov.vn
Kế toán Phan Thị Hương 0258.3869567 0913066605 huongpt1@khanhhoa.vss.gov.vn
Nguyễn Đức Tuấn 0258.3869345 0968120179 tuannd@khanhhoa.vss.gov.vn
Giám định Nguyễn Thị Kim Cúc   0909556429 cucntk@khanhhoa.vss.gov.vn
Văn thư Mai Thị Diện 0258.3869345 0988500601 dienmt@khanhhoa.vss.gov.vn
Bảo vệ Nguyễn Văn Tuyến   0915846225