Số / Ký hiệu: 4856/KH-UBND
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Loại văn bản:
Khác
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tỉnh Khánh Hòa
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Đinh Văn Thiệu
Ngày ban hành:
10/05/2024
Ngày có hiệu lực:
10/05/2024
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
4856/KH-UBND: Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Nội dung trong tệp đính kèm