Số / Ký hiệu: 1546/BC-BHXH
Trích yếu: Báo cáo UBND tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 08 năm 2020
Loại văn bản:
Báo cáo
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày có hiệu lực:
10/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1546/BC-BHXH: Báo cáo UBND tình hình nợ bảo hiểm xã hội đến tháng 08 năm 2020
Nội dung trong tệp đính kèm