Số / Ký hiệu: 1489/BHXH-QLT
Trích yếu: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử về BHXH, BHTN, BHYT
Nội dung văn bản
1489/BHXH-QLT: Tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử về BHXH, BHTN, BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm