Số / Ký hiệu: 1226/BHXH-VP
Trích yếu: Phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
27/07/2020
Ngày có hiệu lực:
27/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1226/BHXH-VP: Phối hợp triển khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm