Số / Ký hiệu: 115/BHXH-QLT
Trích yếu: Giao dịch điện tử
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tỉnh Khánh Hòa
Người kí:
Lê Hùng Chính
Ngày ban hành:
05/02/2020
Ngày có hiệu lực:
05/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
115/BHXH-QLT: Giao dịch điện tử
Nội dung trong tệp đính kèm