Số / Ký hiệu: 1154/CNTT-PM
Trích yếu: Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH Việt Nam
Lĩnh vực:
BHXH Việt Nam
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
02/10/2019
Ngày có hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1154/CNTT-PM: Công văn,1154/CNTT-PM,V/v nâng cấp phần mền TST đáp ứng công văn số 3045/BHXH-BT, 3046/BHXH-TS
Nội dung trong tệp đính kèm
1154/CNTT-PMKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF